ΑΛΜΥΡΟΣ

Δικαιολογητικά για κοινωφελή εργασία

δικαιολογητικά-για-κοινωφελή-εργασί-903459

Οδηγίες από τον Δήμο Αλμυρού για την παρακολούθηση του προγράμματος

Οι επιτυχόντες ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας υποχρεούνται να στείλουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στον Δήμο Αλμυρού.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποστολή των δικαιολογητικών είναι να τους έχει αποσταλεί το συστατικό σημείωμα από τον ΟΑΕΔ.

Οι επιτυχόντες θα πρέπει να στείλουν το συστατικό σημείωμα στον Δήμο Αλμυρού στη διεύθυνση email: [email protected] ενός πέντε εργάσιμων ημερών, όπως ορίζεται στην προκήρυξη.

Ακόμη, να συμπληρώσουν και να αποστείλουν το έντυπο ατομικών στοιχείων και την υπεύθυνη δήλωση που επισυνάπτονται, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά ορίζονται και είναι απαραίτητα για την πρόσληψή τους, με βάση την ειδικότητά τους (Κεφάλαιο 6 και στα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ της Δημόσιας Πρόσκλησης του Ο.Α.Ε.Δ.) εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του συστατικού σημειώματος.

Ολα τα δικαιολογητικά θα στέλνονται σε ένα e-mail, σε ένα αρχείο pdf σαρωμένα ηλεκτρονικά και συνοδευόμενα από το συστατικό σημείωμα.

Υπενθυμίζεται ότι η προσκόμιση όλων των δικαιολογητικών θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά.

Σε περίπτωση που είναι αναγκαία η αυτοπρόσωπη παρουσία, θα διενεργείται κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στα τηλέφωνα: 2422350259 και 2422350217. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο site του Δήμου Αλμυρού.

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου