ΑΛΜΥΡΟΣ

Προτεραιότητα η αποχέτευση σε Κρόκιο και Πλάτανο

προτεραιότητα-η-αποχέτευση-σε-κρόκι-902215

Προγραμματική σύμβαση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης των έργων

Εγκρίθηκε το Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Αλμυρού και της Οικονομικής Επιτροπής για την υλοποίηση των έργων αποχέτευσης στο Κρόκιο και στον Πλάτανο.

Πρόκειται για δύο έργα προϋπολογισμού 2.480.000 € και 2.232.000 €. Εχοντας ως κύριο γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος, την αειφόρο ανάπτυξη, την προστασία της δημόσια υγείας και την οριστική λύση στο πρόβλημα διαχείρισης αστικών λυμάτων ο Δήμος Αλμυρού θα υποβάλλει αιτήσεις χρηματοδότησης στο Υποέργο 1 «Υποδομή Δικτύου Αποχέτευσης και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος.

Οι οικισμοί Κροκίου και Πλατάνου δεν διαθέτουν ολοκληρωμένο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων.

Ενόψει της υποβολής των αιτήσεων η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλμυρού ενέκρινε την επικαιροποίηση των μελετών του έργων.

Ο οικισμός του Πλατάνου βρίσκεται νοτιοανατολικά και σε κοντινή απόσταση από τον Αλμυρό, επί της επαρχιακής οδού Αλμυρού – Πτελεού. Είναι κτισμένος σε υψόμετρο 38-56 μ. Η ρυμοτομία του οικισμού είναι ομοιόμορφη με ομαλές κλίσεις σχεδόν σε όλο το μήκος. Το έργο περιλαμβάνει το εσωτερικό δίκτυο ακαθάρτων, το αντλιοστάσιο λυμάτων και τον καταθλιπτικό αγωγό ο οποίος μεταφέρει τα λύματα στον Αλμυρό για να καταλήξουν στη συνέχεια στη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων ΕΕΛ Αλμυρού.

Το συνολικό μήκος του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης του οικισμού είναι 6,077 km. Κατασκευάζεται από σκληρό PVC της σειράς 41, με διάμετρο Φ200. Ο καταθλιπτικός αγωγός μεταφοράς λυμάτων έχει μήκος 3,77 km, κατασκευάζεται από πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς σε πίεση 10 Atm και είναι διαμέτρου Φ140. Ο καταθλιπτικός αγωγός ξεκινάει από το αντλιοστάσιο που χωροθετείται νοτιοοανατολικά του οικισμού και καταλήγει σε φρεάτιο του εσωτερικούδικτύου αποχέτευσης του Αλμυρού. Πρόκειται για αντλιοστάσιο με διαστάσεις 4,80Χ2,30Χ4,30 μ.

Αντίστοιχα στο Κρόκιο, το έργο περιλαμβάνει το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης, το αντλιοστάσιο όπου συγκεντρώνονται τα λύματα και τον καταθλιπτικό αγωγό ο οποίος μεταφέρει τα λύματα από το Κρόκιο στον Αλμυρό, για να καταλήξουν στη συνέχεια στην εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων στον Αλμυρό.

Ο οικισμός του Κροκίου βρίσκεται βορειότερα και σε κοντινή απόσταση από τον Αλμυρό επί της επαρχιακής οδού Αλμυρού – Βόλου, είναι κτισμένος σε υψόμετρο 52-66 μ. και χωροθετείται σε επιφάνεια που παρουσιάζει κλίση από ανατολικά προς τα δυτικά.

Οι αγωγοί του εσωτερικού δικτύου καταλήγουν στο αντλιοστάσιο λυμάτων, το οποίο χωροθετείται στα βoρειοανατολικά του οικισμού και έχει διαστάσεις 4,80Χ2,30Χ6,75 μ.. Από το αντλιοστάσιο ξεκινάει ο καταθλιπτικός αγωγός που μεταφέρει τα ακάθαρτα στο δίκτυο του Αλμυρού. Το συνολικό μήκος του εσωτερικού δικτύου είναι 7,262 χλμ. Οι αγωγοί θα είναι από σκληρό PVC της σειράς 41. Η διάμετρος των αγωγών θα είναι 200 σε όλο το δίκτυο. Ο καταθλιπτικός αγωγός μεταφοράς λυμάτων έχει μήκος 2,69 χλμ. και είναι από πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς, πίεσης 10 atm και διαμέτρου 140. Ο καταθλιπτικός αγωγός ξεκινάει από το αντλιοστάσιο που χωροθετείται βορειοανατολικά του οικισμού και καταλήγει στο φρεάτιο C12 του εσωτερικού δικτύου Αλμυρού.

Μέσω αυτών των έργων, οι συμβαλλόμενοι από κοινού στοχεύουν στην τοπική ανάπτυξη και στην προστασία της δημόσιας υγείας, επιτυγχάνοντας τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των Οδηγιών 91/271/ΕΟΚ, 60/2000/ΕΚ, (ΕΕ) 2018/850 και (ΕΕ) 2018/851.

Επίσης, στοχεύουν στην κάλυψη με επαρκή δίκτυα αποχέτευσης και Μονάδες Επεξεργασίας Λυμάτων των οικισμών Κροκίου και Πλατάνου (με πληθυσμό κάτω από 2.000) και κατά συνέπεια στην εξάλειψη σηπτικών βόθρων στις περιοχές αυτές, στη βελτιωμένη διαχείριση της συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στους άνω οικισμούς, στη συμμόρφωση με τον κανόνα του DNSH.

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου