ΑΛΜΥΡΟΣ

Πρόσληψη γιατρού εργασίας στον δήμο Αλμυρού

πρόσληψη-γιατρού-εργασίας-στον-δήμ-884857

Ο δήμος Αλμυρού πρόκειται να προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσίας ιατρού εργασίας για έναν χρόνο, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η νομοθεσία.

Οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ιατρικής από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα ή αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ, να έχουν άδεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος και της ειδικότητας της ιατρικής της εργασίας ή άλλης ειδικότητας, καθώς επίσης και πιστοποιητικό από τον οικείο ιατρικό σύλλογο που να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου και που θα βεβαιώνει ότι κατέχει και ασκεί την ειδικότητα της ιατρικής της εργασίας.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν μέχρι τις 14 Δεκεμβρίου. Ο δήμος για τον γιατρό εργασίας έχει προϋπολογίσει ποσό 4.165,40 €, καθώς η πρόσληψη θα γίνει με δελτίο παροχής υπηρεσιών.

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου