ΑΛΜΥΡΟΣ

Ανάδοχος για τα ευφυή συστήματα της ΔΕΥΑΑΛ

ανάδοχος-για-τα-ευφυή-συστήματα-της-872943

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει το έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση ευφυών συστημάτων διαχείρισης ενέργειας στις υποδομές πόσιμου νερού και λυμάτων του Δήμου Αλμυρού».

Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού. Οι προσφορές από τρεις εταιρείες απορρίφτηκαν ως απαράδεκτες και στην επόμενη φάση της διαδικασίας περνά η ΑΚΑΤΤ Ανώνυμος Τεχνική Κατασκευαστική Εμπορική και Πληροφορική Εταιρεία, η οποία κρίθηκε ότι πληροί τους όρους της διακήρυξης.

Στόχος του έργου είναι να αντιμετωπίσει προβλήματα που σχετίζονται με απώλειες νερού και ποσότητες μη τιμολογούμενου νερού με την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 5.373 ευφυών ψηφιακών μετρητών κατανάλωσης (οικιακών υδρομέτρων AMR (Automatic Meter Reading)) στη Δημοτική Ενότητα Αλμυρού. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 3.674.988,00 €.

Από το 1995 η ΔΕΥΑΑΛ επιτελεί ένα σημαντικό έργο με υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για τους κατοίκους της περιοχής του Δήμου Αλμυρού.

Οι εξυπηρετούμενοι κάτοικοι είναι 8.000 (5.373 ενεργά υδρόμετρα). Οι κύριες πηγές άντλησης νερού είναι τα υπόγεια από τον εμπλουτισμένο υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα και σε ελάχιστες περιπτώσεις από επιφανειακά ύδατα.

Στο εξωτερικό υδραγωγείο περιλαμβάνονται οι θέσεις και οι τρόποι συλλογής του πόσιμου νερού οι οποίοι είναι οι πηγές, οι γεωτρήσεις, οι αγωγοί μεταφοράς προς τις υδατοδεξαμενές, οι μηχανισμοί καθαρισμού (χλωρίωσης) και οι αγωγοί μεταφοράς στις τοπικές κοινότητες του Δήμου. Στα εσωτερικό υδραγωγείο περιλαμβάνονται οι αγωγοί που διατρέχουν το εσωτερικό δίκτυο κάθε Τοπικής Κοινότητας και σε αυτούς συνδέονται οι παροχές των καταναλωτών.

Το σύστημα μεταφοράς και ποιοτικής επεξεργασίας για να ικανοποιεί το σύστημα διανομής με αποτελεσματικό τρόπο θα πρέπει να ρυθμίζει τις ποσότητες άντλησης υπογείων νερών, τα υδραγωγεία μεταφοράς και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά νερού.

Η ρύθμιση αυτή επιτυγχάνεται με την εγκατάσταση αξιόπιστων μετρητικών συστημάτων, οι πληροφορίες των οποίων συγκεντρώνονται σε επιλεκτικά σημεία του υδροδοτικού συστήματος, μαζί με αντίστοιχες πληροφορίες σχετικές με τη δίαιτα των υδατικών πόρων.

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου