ΑΛΜΥΡΟΣ

Συμμετοχή στο πρόγραμμα ανακύκλωσης ρούχων

συμμετοχή-στο-πρόγραμμα-ανακύκλωσης-867402

Ο δήμος Αλμυρού συνάπτει συμφωνία και αναμένεται η τοποθέτηση των ειδικών κάδων

Ο δήμος Αλμυρού αποφάσισε να συμμετάσχει στο πρόγραμμα Συλλογή – μεταφορά και επαναχρησιμοποίηση ιματισμού και υποδημάτων.

Αυτό θα γίνει μέσω ανάπτυξης δικτύου ειδικών κάδων συλλογής και σύναψη σύμβασης συνεργασίας με αδειοδοτημένη εταιρία (Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης – ΣΕΔ), η οποία θα δραστηριοποιείται στον τομέα της συλλογής και μεταφοράς του μη επικίνδυνου αυτού αποβλήτου, με ανταποδοτικά οφέλη, με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωσή τους.

Τα απόβλητα ιματισμού (ρούχα, λευκά είδη, τσάντες, υποδήματα κ.λπ.), τα οποία προκύπτουν ως κατάλοιπο καθημερινής χρήσης, είναι αστικά στερεά απόβλητα, οι ποσότητες των οποίων προσεγγίζουν το 3% κατά βάρος των σύμμεικτων αστικών αποβλήτων. Τα μεταχειρισμένα ενδύματα και υποδήματα είναι δυνατόν να συλλεχθούν, να διαχωριστούν και όσα από αυτά είναι δυνατόν να επαναχρησιμοποιηθούν για παραγωγή πανιών καθαρισμού, γέμισμα καθισμάτων αυτοκινήτου, μονωτικό υλικό, φόρμες εργασίας κ.λπ. και να ανακυκλωθούν με γνώμονα την ορθή εφαρμογή της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας των πολιτών.

Σκοπός της επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης του ιματισμού και υποδημάτων είναι η εφαρμογή του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Αλμυρού 2020 – 2025 μέσω της μείωσης των αρνητικών συνεπειών της παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων, τον περιορισμό της συνολικής ποσότητας προς διάθεση στο ΧΥΤΑ Βόλου, τη μείωση των δημοτικών τελών για την καθαριότητα, τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για την παραγωγή νέων ειδών ιματισμού και υποδημάτων, την ευαισθητοποίηση των δημοτών για την ανακύκλωση και τη βελτίωση της αποδοτικότητας και του χρόνου ζωής των πόρων, με στόχο τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία.

Η υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος από τον δήμο Αλμυρού θα έχει ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, την απαλλαγή του περιβάλλοντος από έναν τεράστιο και επιβαρυντικό όγκο χρησιμοποιημένων υλικών, με αποτέλεσμα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη, την ευαισθητοποίηση των δημοτών σε θέματα ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας, την ενίσχυση του Δήμου με ανταποδοτική οφέλη, που θα χορηγεί ο ανάδοχος, ενώ ο Δήμος Αλμυρού προτίθεται – σε συνεργασία με αδειοδοτημένη εταιρία που δραστηριοποιείται στον τομέα συλλογής και μεταφοράς του μη επικίνδυνου αυτού αποβλήτου – να ξεκινήσει το νέο ρεύμα ανακύκλωσης, με ανταποδοτικά οφέλη, μέσω ανάπτυξης δικτύου ειδικών κάδων συλλογής, με σκοπό την αξιοποίηση / επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση.

Η ανάδοχος εταιρία της συγκεκριμένης δραστηριότητας έχει την υποχρέωση να αναλάβει τη δωρεάν τοποθέτηση των ειδικών κάδων συλλογής συγκεκριμένων προδιαγραφών των ειδών αυτών, σε σημεία που θα υποδειχθούν από τον δήμο Αλμυρού, τη συλλογή των ειδών από τους ειδικούς κάδους με δικά της μέσα (έξοδα, εξοπλισμό και προσωπικό) και την παροχή ως αντάλλαγμα, ανταποδοτικών οφελών προς τον δήμο Αλμυρού.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου