ΑΛΜΥΡΟΣ

Παρουσιάστηκε το πρόγραμμα της Κοινωφελούς Εργασίας

παρουσιάστηκε-το-πρόγραμμα-της-κοινω-796028

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάδειξη των μνημείων της περιοχής

Η παρουσίαση του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας του Υπουργείου Πολιτισμού παρουσιάστηκε μέσα στην εβδομάδα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου, από την Εθελοντική Περιβαλλοντική Ομάδα Αλμυρού “Εν Δράσει, ως δικαιούχο, στα πλαίσια εφαρμογής της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα» του ΕΣΠΑ, το Πρόγραμμα: «Προώθηση ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης στον πολιτισμό», στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη ανθρωπίνου δυναμικού».

Η παρουσίαση του προγράμματος έγινε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ Κο Καραζούπη Χρήστο, ο οποίος αναφέρθηκε στη υποδειγματική συνεργασία των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, με τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, για την υλοποίηση αυτού του σημαντικού προγράμματος, που στοχεύει στην προστασία και ανάδειξη των μνημείων της πατρίδας μας και τη καταπολέμηση της ανεργίας των νέων.

Ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Πολιτισμού & Τουρισμού, της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού, Κος Νταή Παναγιώτη, αναφέρθηκε στην χρησιμότητα του προγράμματος, για την ανάδειξη προστασία και φύλαξη των αρχαιολογικών χώρων της χώρας μας, στη καταπολέμηση της ανεργίας των νέων, και τόνισε ότι η Γενική Γραμματεία Πολιτισμού, σε συνεργασία με τις Εθελοντικές Οργανώσεις θα υλοποιήσει παρόμοιο πρόγραμμα και για το έτος 2014. Ανέφερε δε ότι η ροή χρηματοδότηση του προγράμματος είναι εξασφαλισμένη και οι ωφελούμενοι θα πληρώνονται έγκαιρα.

Ο πρόεδρος του Δικτύου Περραιβία Κος Σκριάπας Κων/νος, που είναι δικαιούχος του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας, για τις Περιφερειακές Ενότητες, Λάρισας, Τρικάλων και Καρδίτσας, αναφέρθηκε στην ουσιαστική προσφορά των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, στην ανάδειξη και προστασία των μνημείων της Θεσσαλίας.

Η Δήμαρχος του Δήμου Ρήγα Φεραίου, ευχαρίστησε την «Εν Δράσει» πρόσληψη δέκα ατόμων, οι οποίοι εργάζονται στα αρχαιολογικά μνημεία του Δήμου Ρήγα Φεραίου και τόνισε την προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής για προστασία και ανάδειξη όλων των αρχαιολογικών μνημείων που υπάρχουν στα όρια του Δήμου.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου