ΑΛΜΥΡΟΣ

Λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας Αλμυρού

λειτουργία-του-κέντρου-κοινότητας-αλ-794035

Απόφαση για συνέχιση της υλοποίησης του έργου «Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας Αλμυρού» με ιδία μέσα αποφάσισε ο δήμαρχος Αλμυρού Βαγγέλης Χατζηκυριάκος. Στην απόφασή του που αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ αναφέρεται ότι η νέα δράση με καινοτόμα χαρακτηριστικά θα λειτουργεί συμπληρωματικά στην Κοινωνική Υπηρεσία του δήμου Αλμυρού.

Στόχος είναι η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, ενημέρωση και υποστήριξη πολιτών για την εφαρμογή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, τη διασύνδεση των πολιτών με τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου.

Ειδικότερα τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα είναι η υποδοχή των ωφελούμενων και η καταγραφή των αιτημάτων τους, η πληροφόρηση και παραπομπή τους στα προγράμματα πρόνοιας και η υποστήριξη των πολιτών για ένταξη στα προγράμματα.

Στο πλαίσιο αυτό θα γίνει χρήση και αξιοποίηση Ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος για την πρόσβαση σε προγράμματα και υπηρεσίες, ενώ θα δημιουργηθεί ένα μητρώο εξυπηρετούμενου πληθυσμού.

Για την ικανοποίηση των αιτημάτων θα υπάρχει συνεργασία με υπηρεσίες και άλλες δομές, καθώς και με την τοπική αγορά για την ένταξη των ανέργων.

Θα υπάρξει ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κόσμου των επιχειρήσεων για την αναγκαιότητα αντιμετώπισης της ανεργίας στην περιοχή. Γενικότερα θα υπάρχει συστηματική επικοινωνία και ενημέρωση με υπηρεσίες και φορείς.

Απώτερος στόχος είναι η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου.

Ενδεικτικά μεταξύ άλλων θα παρέχονται οι εξής υπηρεσίες:

-Συμβουλευτική υποστήριξη για την ένταξη στην αγορά εργασίας

-Ψυχοκοινωνική στήριξη σε παιδιά, ενήλικες, οικογένειες

-Ανάπτυξη δράσεων δημιουργικής απασχόλησης

-Προγράμματα για συνδρομή στη δημιουργία ευκαιριών για νέους

-Διοργάνωση εκδηλώσεων με επιμορφωτικό, επικοινωνιακό και κοινωνικό περιεχόμενο

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος είναι ύψους 89.974 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, περιόδου 2014-2020.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου