ΑΛΜΥΡΟΣ

Εναλλακτικοί χώροι για τον Αλμυρό

εναλλακτικοί-χώροι-για-τον-αλμυρό-790475

Εξετάζει ο ΕΟΠΥΥ για τη μεταστέγαση των ιατρείων

Εκτός από το Κέντρο Υγείας Αλμυρού, ο ΕΟΠΥΥ εξετάζει ήδη τη δυνατότητα διάθεσης δωρεάν χώρου σε κτίριο που τυχόν παραχωρηθεί από το Δήμο Αλμυρού προκειμένου σε θετική περίπτωση να εξεταστεί η επάρκεια και η καταλληλότητά τους, ώστε στη συνέχεια να παρθούν οι τελικές αποφάσεις στέγασης της Υγειονομικής Υπηρεσίας Αλμυρού.

Αυτό επισημαίνει ο ίδιος ο διοικητής του ΕΟΠΥΥ Λευτέρης Παπαγεωργόπουλος με αφορμή τα εκτεταμένα ρεπορτάζ του ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΥ για τη μεταστέγαση των ιατρείων του Οργανισμού προκειμένου να σταματήσει η καταβολή μισθωμάτων σε ιδιωτικά ακίνητα.

Σύμφωνα με τον κ. Παπαγεωργόπουλο ο ΕΟΠΥΥ στα πλαίσια περιστολής των δαπανών εξετάζει το θέμα στέγασης των Υπηρεσιών Υγείας του σε χώρους που παραχωρούνται δωρεάν είτε από τα Κέντρα Υγείας του ΕΣΥ είτε από άλλους δημόσιους φορείς με στόχο να υπάρξει σημαντικό οικονομικό όφελος για τον Οργανισμό.Στο πλαίσιο αυτό ήδη εξετάζεται και η μεταστέγαση της παραπάνω Υπηρεσίας Υγείας, η οποία στεγάζεται σήμερα σε μισθωμένο κτίριο σε δωρεάν παραχωρούμενο χώρο.

Ο Διοικητής του ΕΟΠΥΥ αναφέρεται στην αλληλογραφία σύμφωνα με την οποία το Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» παραχωρεί δωρεάν χώρο για να στεγαστεί η εν λόγο υπηρεσία στο Κέντρο Υγείας του ΕΣΥ Αλμυρού, αποφασίστηκε από τον Οργανισμό η μεταστέγασή της αλλά και στο γεγονός ότι στη συνέχεια υποβλήθηκε στην υπηρεσία σχετική έκθεση της ΝΜΥ ΕΟΠΥΥ Βόλου για την καταλληλότητα και την επάρκεια των παραχωρούμενων χώρων.

Από την έκθεση -σύμφωνα με τον κ. Παπαγεωργόπουλο- προκύπτει μεταξύ των άλλων ότι σε ορισμένες περιπτώσεις θα υπάρξει συστέγαση στον ίδιο χώρο γιατρού του ΕΣΥ και γιατρού του ΕΟΠΥΥ και επιπλέον ότι οι χώροι που παραχωρούνται είναι διάσπαρτοι μέσα στο Κέντρο Υγείας.

Σημειώνεται ότι Υγ. Υπηρεσία Αλμυρού αποτελεί μη αυτοτελής υπηρεσία υγείας του ΕΟΠΥΥ και είναι ενταγμένη στη ΝΜΥ Βόλου. Στην εν λόγο υπηρεσία λειτουργεί παθολογικό, γυναικολογικό, καρδιολογικό, παιδιατρικό και χειρουργικό και εκτός των χώρων των ιατρείων απαιτούνται και λοιποί αναγκαίοι χώροι (εμβολιασμοί βρεφών και παιδιών, ενεσοθεραπεία όπου πραγματοποιούνται και εμβολιασμοί ενηλίκων, χώροι γραμματείας κ.λπ.).

«Η παραχώρηση χώρου στο Κ.Υ. δεν αφορά συνένωση υπηρεσιών ούτε διάθεση προσωπικού αλλά στέγαση των Υπηρεσιών Υγείας του ΕΟΠΥΥ στους συγκεκριμένους χώρους για την περιστολή των δαπανών. Ως εκ τούτου η Υπηρεσία Υγείας θα πρέπει να στεγαστεί σε ενιαίο χώρο και η χρήση των παραχωρούμενων ιατρείων να γίνει αποκλειστικά και μόνο από τους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να μην δημιουργηθούν προβλήματα τόσο στην εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων όσο και στη λειτουργία της Μονάδες Υγείας.

Άλλωστε στόχος του ΕΟΠΥΥ είναι η αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών εξετάζοντας και αξιολογώντας οτιδήποτε συμβάλει στην εύρυθμη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του Οργανισμού, παρέχοντας ποιοτικές και όχι υποβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας ισότιμα σε όλους» καταλήγει ο Διοικητής του ΕΟΠΥΥ.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου