ΑΛΜΥΡΟΣ

Δήλωση ληξιαρχικών πράξεων ή πρόστιμο

δήλωση-ληξιαρχικών-πράξεων-ή-πρόστιμ-778381

Τέλος, στα φαινόμενα παραλείψεως δηλώσεως των ληξιαρχικών γεγονότων (διαζύγιο, γέννηση, γάμο), ευελπιστούν να δοθεί στον Δήμο Αλμυρού, οι υπάλληλοι του ληξιαρχείου μετά τις τροποποιήσεις σχετικού νόμου, όπου σε περίπτωση παραλείψεως δηλώσεως των Ληξιαρχικών Γεγονότων , προβλέπονται αυστηρά πρόστιμα.

Υπάλληλος στο ληξιαρχείο Αλμυρού αναφέρει χαρακτηριστικά «στον Δήμο Αλμυρού και στο παρελθόν αλλά και τώρα παρατηρούνται πολλά περιστατικά παραλείψεως δηλώσεων ληξιαρχικών γεγονότων. Με τις τροποποιήσεις του νόμου ελπίζουμε να δοθεί ένα τέλος σε τέτοια φαινόμενα».

Συγκεκριμένα τα πρόστιμα θα έχουν ως εξής: Για τις μεταβολές και τα διαζύγια η δήλωση γίνεται εντός μηνός. Από την παρέλευση του μηνός και μέχρι ενενήντα (90) ημέρες πρόστιμο 100 € . Μετά την παρέλευση των ενενήντα (90) ημερών πρόστιμο 300 € .

Για την γέννηση, η δήλωση γίνεται εντός δέκα (10) ημερών. Από την παρέλευση των δέκα (10) ημερών και μέχρι ενενήντα (90) ημέρες πρόστιμο 100 € . Μετά την παρέλευση των ενενήντα (90) ημερών πρόστιμο 300 € .

Για τον γάμο η δήλωση γίνεται εντός σαράντα (40) ημερών. Από την παρέλευση των σαράντα (40) ημερών και μέχρι ενενήντα (90) ημέρες πρόστιμο 100 € . Μετά την παρέλευση των ενενήντα (90) ημερών πρόστιμο 300 € .

Τέλος ο θάνατος δηλώνεται εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την επέλευσή του. Αν παρέλθει το εικοσιτετράωρο και μέχρι τριάντα (30) ημέρες χρειάζεται άδεια του εισαγγελέα ενώ αν παρέλθουν και οι τριάντα (30) ημέρες χρειάζεται δικαστική απόφαση. Για την δήλωση του θανάτου είναι υποχρεωτική η προσκόμιση του ΑΦΜ και του ΑΜΚΑ στο ιατρό ή το νοσοκομείο που θα χορηγήσει το ιατρικό πιστοποιητικό.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου