ΑΛΜΥΡΟΣ

Τρεις προσλήψεις από τη ΔΕΥΑΑΛ για πρακτική άσκηση φοιτητών

τρεις-προσλήψεις-από-τη-δευααλ-για-πρα-668854

Τι προβλέπει ο προγραμματισμός της Επιχείρησης για το 2021

Τρεις σπουδαστές Τεχνολογικής Εκπαίδευσης θα απασχολήσει η ΔΕΥΑ Αλμυρού προκειμένου να κάνουν την πρακτική άσκησή τους το 2021.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης αποφάσισε ποιες θα είναι οι ειδικότητές τους.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι εγκεκριμένες ειδικότητες είναι δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας, λογιστικής, λογιστικής και χρηματοοικονομικής, διοίκησης επιχειρήσεων, διοίκησης και οικονομίας, μηχανικών πληροφορικής, πληροφορικής και επικοινωνίας, πληροφορικής, πολιτικών μηχανικών και μηχανικών τοπογραφίας, δοκιμών έργων και τοπογραφίας.

Οι Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμοί, τα Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και οι Επιχειρήσεις και οι οργανισμοί έχουν υποχρέωση να απασχολούν σπουδαστές της τριτοβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης που θέλουν να πραγματοποιήσουν την άσκηση στο επάγγελμα.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις της πρακτικής άσκησης ρυθμίζονται στον οργανισμό του ιδρύματος, συμπεριλαμβανομένης και ειδικής μέριμνας για τη διευκόλυνση φοιτητών με αναπηρία προκειμένου να πραγματοποιούν άσκηση κατά ισότιμο τρόπο με κάθε άλλο φοιτητή.

Οι σπουδαστές αυτοί κατά τη διάρκεια της άσκησης τους, εκτός από τα δικαιώματα αποζημίωσης και ασφάλισης τους δεν αποκτούν κανένα άλλο δικαίωμα εργασιακής ή συνταξιοδοτικής μορφής. Στη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ο σπουδαστής ασφαλίζεται μόνο κατά επαγγελματικού κινδύνου. Δεν δίνονται δώρα και επίδομα κανονικής άδειας και δεν αποκτά δικαίωμα συνταξιοδοτικής κάλυψης. Μπορεί ο ασκούμενος για σοβαρούς λόγους να απουσιάζει δικαιολογημένα 5 εργάσιμες μέρες συνολικά.

Οι σπουδαστές αυτοί κατά τη διάρκεια της άσκησης τους ασφαλίζονται στο Ι.Κ.Α μόνο για τις περιπτώσεις ατυχήματος ή ασθένειας. Το ύψος της αμοιβής των ασκούμενων και το ακριβές ποσό επιδότησης από τον Ο.Α.Ε.Δ καθορίζεται με κοινή απόφαση του υπουργείου Εθνικής Παιδείας και του τυχόν συναρμοδίου υπουργού.

Ο Ο.Α.Ε.Δ επιχορηγεί τις επιχειρήσεις που προσφέρονται για την πρακτική άσκηση των σπουδαστών σε ποσοστό 50% επί της καταβαλλόμενης κάθε φορά αποζημίωσης. Μεταξύ της επιχείρησης και του τμήματος προέλευσης του ασκούμενου συνάπτεται ειδική σύμβαση που προϋπογράφεται και από τον ασκούμενο.

Δικαίωμα και υποχρεώσεις των ασκούμενων σπουδαστών και διαδικασίες περιλαμβάνονται ως όροι στην ειδική αυτή σύμβαση. Η διαδικασία της πρακτικής άσκησης ορίζεται σε 6 μήνες για όλους τους σπουδαστές και πραγματοποιείται μετά το τελευταίο εξάμηνο σπουδών δηλαδή 8 εξάμηνο και εφόσον ο σπουδαστής έχει παρακολουθήσει με επιτυχία τα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών και όλα τα μαθήματα ειδικότητας του τμήματος.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου