ΑΛΜΥΡΟΣ

Πρόσληψη δύο υδραυλικών στη ΔΕΥΑΑΛ

πρόσληψη-δύο-υδραυλικών-στη-δευααλ-608706

Στην πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2019 θα προχωρήσει η Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης Αποχέτευσης Αλμυρού. Στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου για τον προγραμματισμό των προσλήψεων αποφασίστηκε η πρόσληψη δύο υδραυλικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με οκτάμηνη σύμβαση.

Στην πραγματικότητα οι ανάγκες στη δημοτική επιχείρηση είναι πολύ μεγαλύτερες μετά την ενσωμάτωση των πρώην Δήμων Σούρπης και Πτελεού και της Κοινότητας Ανάβρας στον Δήμο Αλμυρού.

Ομως η απόφαση ελήφθη με βάση τη δυσμενή δημοσιονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα και στο πλαίσιο της περιστολής των κρατικών δαπανών.

Να επισημανθεί ότι τα τυπικά προσόντα για τις προσλήψεις ανάλογα με την ειδικότητα, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις θα
προσδιοριστούν από το ΑΣΕΠ και τη σχετική προκήρυξη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Οι προσλήψεις θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό έτους 2019 της δημοτικής επιχείρησης και συγκεκριμένα τον κωδικό που αφορά στις τακτικές αποδοχές εργατοτεχνιτών ορισμένου χρόνου με το ποσό των 23.000 ευρώ.

Η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου ελήφθη ομόφωνα.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου