ΑΛΜΥΡΟΣ

Αρχισαν οι εγγραφές στον Παιδικό Σταθμό Αλμυρού

αρχισαν-οι-εγγραφές-στον-παιδικό-στ-574777

Αρχισαν και συνεχίζονται ώς την Πέμπτη 10 Ιουνίου οι εγγραφές στον Παιδικό Σταθμό Αλμυρού.

Οι εγγραφές γίνονται καθημερινά:

  • είτε κατόπιν ραντεβού κατά τις εργάσιμες ημέρες, από τις 08:00 έως τις 13:00 στον χώρο του Παιδικού Σταθμού (2422021483) ή στον χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης (2422350232),
  • είτε υποβάλλοντας την αίτηση και τα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] (μπορείτε να σκανάρετε τα έγγραφα ή να τα βγάλετε καθαρές φωτογραφίες με το κινητό σας τηλέφωνο).

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής και επανεγγραφής είναι:

  • Αίτηση εγγραφής.
  • Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού ή ληξιαρχική πράξη γέννησης αυτού.
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  • Εκκαθαριστικό σημείωμα για το φορολογικό έτος 2020.
  • Ιατρική βεβαίωση για σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού καθώς και φωτοτυπία εμβολίων του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού.
  • Βεβαίωση εργασίας γονέων.
  • Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων εκτός των προαναφερόμενων απαραίτητη προϋπόθεση είναι η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
  • Για την επανεγγραφή απαιτούνται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο site του δήμου Αλμυρού https://almyros-city.gr.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου