ΑΛΜΥΡΟΣ

Συζήτηση για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλμυρού

συζήτηση-για-το-επιχειρησιακό-πρόγρα-516772

Με θέμα την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019 συγκαλείται την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 6:30 μ.μ. η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Αλμυρού.

Σκοπός των πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Δήμων είναι η προώθηση της δημοτικής και της εσωτερικής ανάπτυξης του Δήμου, σε εναρμόνιση με τις κατευθύνσεις αναπτυξιακού σχεδιασμού σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και τις νέες αρμοδιότητες που ορίζει ο Καλλικράτης.

Στη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί μια αρχική συζήτηση – ενημέρωση για το σχεδιασμό και την κατάρτιση του Ε.Π. του Δήμου 2015-2019, έτσι ώστε σε επόμενη συνεδρίαση η Επιτροπή Διαβούλευσης να γνωμοδοτήσει για το σχέδιο του Ε.Π.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου