ΑΛΜΥΡΟΣ

Υποβολή αιτήσεων για προσλήψεις στο Ωδείο Αλμυρού  

υποβολή-αιτήσεων-για-προσλήψεις-στο-ω-386553

Συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων έως τις 7 Οκτωβρίου για προσλήψεις στο Δημοτικό Ωδείο Αλμυρού.

Πρόκειται για προσλήψεις με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Σύμφωνα με τον πίνακα εποχικού προσωπικού, που έχει καταρτίσει ο δήμος, οι ειδικότητες είναι οι εξής:

-1 ΠΕ καλλιτεχνικός διευθυντής (καθηγητής ανωτέρων θεωρητικών – πιάνου).

-1 ΠΕ μουσικών (καθηγητής ανώτερων θεωρητικών – πιάνου),

-1 ΠΕ μουσικών (καθηγητής μπουζουκιού).

-1 ΤΕ μουσικών (καθηγητής πιάνου – ανωτέρω θεωρητικών).

– 3 ΤΕ μουσικών ( καθηγητές κιθάρας).

-1 ΤΕ μουσικών (καθηγητής υποχρεωτικών θεωρητικών αρμονίου).

-1 ΠΕ μουσικών (καθηγητής πιάνου- υποχρεωτικών θεωρητικών). -1 ΤΕ μουσικών (καθηγητής βιολιού).

-1 ΤΕ μουσικών (καθηγητής βιολοντσέλου).

-1 ΤΕ μουσικών (καθηγητής τρομπέτας).

-1 ΤΕ μουσικών (καθηγητής κλαρινέτου).

-1 ΤΕ μουσικών (καθηγητής ηλεκτρικής κιθάρας).

-1 ΔΕ μουσικών (καθηγητής μοντέρνων κρουστών –ντραμς).

-1 ΔΕ μουσικών (καθηγητής παραδοσιακών οργάνων – κανονάκι).

– 1 ΔΕ μουσικών (καθηγητής ακορντεόν).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 64ο. Μαζί με την αίτησή τους και το βιογραφικό σημείωμα που θα συντάξουν θα πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς μεταξύ άλλων τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
2. Φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών.
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (πρόσφατης έκδοσης, προκειμένου για
υποψήφιο με ανήλικα τέκνα, καθώς και για πολύτεκνους και τέκνα πολύτεκνων οικογενειών).
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86.

  1. Βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας.

Για όλες τις θέσεις προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, όσοι έχουν προϋπηρεσία
στο Δημοτικό Ωδείο Αλμυρού, καθώς και οι δημότες του Δήμου Αλμυρού.
Για περισσότερες πληροφορίες για τα δικαιολογητικά και για κύρια και επικουρικά προσόντα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλμυρού, στην ηλεκτρονική διεύθυνση almyros-city.gr.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου