ΑΛΜΥΡΟΣ

Στα ίδια επίπεδα με πέρυσι τα τροφεία στον Παιδικό Σταθμό Αλμυρού

στα-ίδια-επίπεδα-με-πέρυσι-τα-τροφεία-σ-37661

Με δεδομένη τη δύσκολη οικονομική συγκυρία και τον κοινωνικό χαρακτήρα της δομής

Καθορίστηκαν με κατά πλειοψηφία απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Αλμυρού τα τροφεία για τον Παιδικό Σταθμό Αλμυρού το νέο εκπαιδευτικό έτος 2020- 2021.

Το Σώμα αποφάσισε να μην υπάρξουν αυξήσεις με δεδομένη τη δυσμενή οικονομική συγκυρία και τον κοινωνικό χαρακτήρα της δομής.

Συγκεκριμένα όλα τα νήπια ανεξαρτήτου εισοδήματος θα καταβάλλουν το ποσό των 40 ευρώ τον μήνα. Σε αυτό θα συμπεριλαμβάνεται η σίτιση, το πρωινό και το μεσημεριανό γεύμα, τα είδη ατομικής καθαριότητας των νηπίων και η θέρμανση του Σταθμού.

  • Όταν υπάρχουν αδέλφια (2 παιδιά ) οι γονείς θα καταβάλουν 70,00 € και για τα δύο νήπια.
  • Οι τρίτεκνες οικογένειες θα καταβάλλουν το ποσό των 30,00 € τον μήνα για κάθε νήπιο.
  • Οι πολύτεκνες οικογένειες θα καταβάλλουν το ποσό των 20,00 € το μήνα για κάθε νήπιο που είναι γραμμένο στην δύναμη του Σταθμού.
  • Απαλλάσσονται από την καταβολή τροφείων γονείς στους οποίους ο ένας εκ των δύο γονέων έχει αναπηρία 67% ανεξαρτήτου εισοδήματος.
  • Το προσωπικό που εργάζεται στον Παιδικό Σταθμό θα καταβάλλει κανονικά τα ισχύοντα τροφεία για τα νήπια – τέκνα του που είναι γραμμένα στον Παιδικό Σταθμό.
  • Στις περιπτώσεις που και οι δύο γονείς είναι άνεργοι αποδεδειγμένα με κάρτες ανεργίας σε ισχύ ή (των οικονομικά αδυνάτων γονέων) η καταβολή συμβολικού ποσού ύψους 10,00 € το μήνα
  • Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι υπηρεσίες στις οποίες εργάζονται οι γονείς τους χορηγούν χρήματα για τα τροφεία των νηπίων τους, τότε θα καταβάλλεται όλο το ποσό των επιχορηγούμενων τροφείων ανεξάρτητα με τον αριθμό των νηπίων που είναι γραμμένα στον Σταθμό.

Τα τροφεία θα καταβάλλονται από τους γονείς ή τους κηδεμόνες των νηπίων στον Σταθμό το πρώτο 15νθήμερο του μήνα. Τον μήνα Αύγουστο που οι Σταθμοί διακόπτουν την λειτουργία τους δεν καταβάλλονται τροφεία. Οι γονείς ή οι κηδεμόνες των νηπίων που δεν καταβάλλουν τροφεία δύο μηνών χωρίς σοβαρή αιτιολογία, θα υπάρχει η δυνατότητα διαγραφής των νηπίων τους από την δύναμη του Σταθμού. Οι γονείς ή οι κηδεμόνες των νηπίων που δεν έχουν καταβάλλει τροφεία του προηγουμένου έτους, θα πρέπει να έχουν προβεί σε οικονομικό διακανονισμό, προκειμένου να είναι δυνατή η φοίτηση των νηπίων στους Σταθμούς.

Εάν παρουσιαστεί περίπτωση κατά την οποία ένα νήπιο δεν έρχεται κάποιες μέρες στον Σταθμό ή ένα μήνα και συνεχίζει να είναι γραμμένο στην δύναμη του Σταθμού εφ’ όσον οι γονείς δεν διέγραψαν το νήπιο τα τροφεία για το διάστημα αυτό θα καταβάλλονται κανονικά.

Επισημαίνεται ότι με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου διαφώνησαν οι σύμβουλοι Σάββας Τσόγκας και Γεώργιος Σώμος, που ήταν αντίθετοι με την επιβολή τροφείων 40 ευρώ το μήνα και με την διαγραφή των παιδιών όταν οι γονείς του δεν καταβάλλουν καταβάλουν τροφεία δύο μηνών.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου