ΑΛΜΥΡΟΣ

Καθυστέρηση παρατηρείται στα έργα από τους καύσωνες του καλοκαιριού

καθυστέρηση-παρατηρείται-στα-έργα-απ-371492

Παράταση μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου δόθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του δήμου Αλμυρού για την περαίωση του έργου «Κατασκευή έργων αντιστήριξης στην περιοχή λιμνών Ζερέλια». Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε το σχετικό αίτημα του αναδόχου, ο οποίος επικαλέστηκε τις καιρικές συνθήκες του Ιουλίου και του Αυγούστου και την ανάγκη σύνταξης ανακεφαλαιωτικού πίνακα έργων για την τακτοποίηση των ποσοτήτων των εργασιών του έργου.

Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 20 Σεπτεμβρίου του 2020 με αρχική ημερομηνία ολοκλήρωσης μέχρι τις 22 Μαρτίου. Μέχρι σήμερα για την αποπεράτωση δόθηκε μία παράταση.

Αλλαγή στον αρχικό σχεδιασμό ολοκλήρωσης έλαβε και ο ανάδοχος του έργου «Αποκατάσταση διαβάσεων Ξηριά από την θεομηνία Ιανός», ο οποίος με τα νέα δεδομένα θα πρέπει να φέρει σε πέρας την περαίωση μέχρι τις 18 Απριλίου του 2022.

Ο ανάδοχος επικαλείται επίσης τις υψηλές θερμοκρασίες των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου, που πήγαν πίσω τις εργασίες και την ανάγκη σύνταξης του ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου.

Ζήτησε για δεύτερη φορά παράταση, καθώς η αρχική πρόβλεψη ολοκλήρωσης του έργου ήταν ενός διαστήματος 3 μηνών.

Επισημαίνεται ότι η σύμβαση υπογράφηκε στις 18 Μαρτίου του 2021 με αρχική ημερομηνία ολοκλήρωσης στις 18 Ιουνίου.

Με τα νέα δεδομένα ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου προβλέπεται εντός διαστήματος 13 μηνών από τη στιγμή της υπογραφής της σύμβασης. Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία, καθώς διαφώνησε ο πρώην δήμαρχος Αλμυρού, Δημήτρης Εσερίδης.

Τέλος, δόθηκε παράταση πέντε μήνες στην ολοκλήρωση του έργου «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Σούρπης και έργα μεταφοράς στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων Αλμυρού» μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου 2021. Σε αυτήν την περίπτωση ο ανάδοχος επικαλέστηκε τα προβλήματα από την πανδημία και η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ήταν ομόφωνη.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου