ΑΛΜΥΡΟΣ

Παρουσίαση στρατεύσιμων στα ΚΕΠ για απογραφή

παρουσίαση-στρατεύσιμων-στα-κεπ-για-α-150476

Μέχρι 2/4, αλλιώς υπέχουν κυρώσεων

Πρόσκληση προς τους στρατεύσιμους που γεννήθηκαν το 2000 (κλάση 2021) να υποβάλλουν δελτίο απογραφής στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους απευθύνει η δημοτική αρχή Αλμυρού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου, οι στρατεύσιμοι, ανεξάρτητα με τη Δημοτική Ενότητα εγγραφής τους στα Μητρώα Αρρένων, θα πρέπει να προσέλθουν στη Στρατολογική Υπηρεσία Θεσσαλίας (συμβολή οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Αγιάς εντός του ΑΤΑ, είσοδος από την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου) ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) έως τις 2 Απριλίου, και να υποβάλλουν το δελτίο απογραφής έχοντας μαζί τους τα εξής δικαιολογητικά:

  • Το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.
  • Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ η οποία εκδίδεται από την αρμόδια ΔΟΥ.
  • Βεβαίωση ΑΜΚΑ, η οποία εκδίδεται από το δικτυακό τόπο www.amka.gr
  • Οσοι δηλώσουν στο έντυπο ότι έχουν κάποια βλάβη ή πάθηση, πρέπει να προσκομίσουν κατά την κατάθεση και πρόσφατη γνωμάτευση ή βεβαίωση από δημόσιο νοσοκομείο ή από ιατρό εφόσον είναι θεωρημένη από τον οικείο ιατρικό σύλλογο στην οποία θα περιγράφεται με σαφήνεια η πάθηση.
  • Επιπρόσθετα για την επίτευξη ταχύτερης και πληρέστερης επικοινωνίας, οι στρατεύσιμοι οφείλουν να γνωστοποιούν κατά την κατάθεση του Δελτίου Απογραφής τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους (E-mail).

Να επισημανθεί ότι οι στρατεύσιμοι που δεν θα τηρήσουν την υποχρέωση, υπέχουν διοικητικών κυρώσεων και συγκεκριμένα κυρώσεις:

  • Ενός (1) μηνός πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης, σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής του Δελτίου Απογραφής.
  • Δύο (2) μηνών πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης, σε περίπτωση μη υποβολής του Δελτίου Απογραφής.
  • Τριών (3) μηνών πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης, σε περίπτωση αναγραφής στο Δελτίο Απογραφής ανακριβών στοιχείων ή κατάθεσης ανακριβών δικαιολογητικών.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου