ΑΛΜΥΡΟΣ

Παράταση στη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας Αλμυρού

παράταση-στη-λειτουργία-του-κέντρου-κ-140513

Μετά από τροποποίηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας

Δυνατότητα επέκτασης της λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Αλμυρού μέχρι τον Δεκέμβριο του 2023 έδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμυρού. Το Σώμα ενέκρινε τη συνέχιση της λειτουργίας της δομής, η οποία περιλαμβάνεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας περιόδου 2014-2020.

To Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλμυρού είναι μια δράση με καινοτόμα χαρακτηριστικά που λειτουργεί ως δομή συμπληρωματική της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αλμυρού. Στόχος του Κέντρου Κοινότητας είναι:

  • Η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή – ενημέρωση – και υποστήριξη των πολιτών για την εφαρμογή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).
  • Η διασύνδεση των πολιτών με τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης – παραπομπές.
  • Η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών – βελτίωση του βιοτικού επιπέδου.

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλμυρού δύναται να συνεισφέρει ενεργά στον τομέα «Υποδοχής- Ενημέρωσης» με μια τυποποιημένη μορφή διαδικασιών και τηρώντας τεκμηριωμένα και επίκαιρα στοιχεία. Καθοριστικός του ρόλος είναι η πληροφόρηση των δυνητικών δικαιούχων και η υποστήριξη ένταξης αυτών σε προγράμματα και δράσεις.

Επιπρόσθετα, το Κέντρο Κοινότητας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της δημιουργίας και λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού Συντονισμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχή.

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμυρού ελήφθη ομόφωνα.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου