ΑΛΜΥΡΟΣ

Εργο ζωής για 9 οικισμούς του Δήμου Αλμυρού το φράγμα Μαυρομάτι

εργο-ζωής-για-9-οικισμούς-του-δήμου-αλμυ-134747

Το έργο κατασκευής του Φράγματος στο Μαυρομάτι, ένα έργο που ολοκληρώθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, συνολικού προϋπολογισμού 15 εκ. ευρώ, παρέλαβε, από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, διοικητικά ο Δήμος Αλμυρού και η ΔΕΥΑ Αλμυρού. Με την ολοκλήρωση των εργασιών και το γέμισμα με νερό του ταμιευτήρα, το εν λόγω έργο βάζει νέα δεδομένα στην ποιότητα ζωής των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Αλμυρού.

Το ιδιαίτερα σημαντικό αυτό έργο, έργο ζωής και ουσίας, θα δώσει τη δυνατότητα επάρκειας ποιοτικού νερού, αλλά και ποσότητας νερού σε 9 οικισμούς. Επίσης εκμεταλλεύεται την επιφανειακή απορροή της λεκάνης του ρέματος Μαυρομάτι, το οποίο βρίσκεται στις βορειοανατολικές παρυφές του όρους Όρθρυς, νοτιοδυτικά της πόλης του Αλμυρού και θα ενσωματωθεί με το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης, από τις πηγές Μαυρομάτι, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες ύδρευσης των Δημοτικών Ενοτήτων Πτελεού και Σούρπης του Δήμου Αλμυρού.

Σε σχετικές της δηλώσεις η Αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας και Σποράδων κ. Κολυνδρίνη ανέφερε «Μετά από πολλές προσπάθειες του Περιφερειάρχη κ. Αγοραστού και σε πλήρη συνεργασία της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων με το Δήμο Αλμυρού, καταφέραμε να ολοκληρώσουμε ένα αρκετά σημαντικό έργο, ζωτικής σημασίας για την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αλμυρού. Πλέον ο Δήμος και η ΔΕΥΑ Αλμυρού το παρέλαβαν διοικητικά και θα τεθεί προς χρήση των πολιτών. Μέσα σε μια δύσκολη χρονική στιγμή παραδίδουμε ως Περιφέρεια Θεσσαλίας – Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων ένα έργο στην τοπική κοινωνία, ένα έργο χρήσιμο και ένα έργο ανθρώπινο. Αυτά τα έργα είναι έργα αναπτυξιακά, έργα που δημιουργούν ή συγκρατούν δουλειές, που ρίχνουν χρήμα στην πραγματική οικονομία».

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορούσε στην κατασκευή χωμάτινου φράγματος με αργιλικό πυρήνα, χωρητικότητας 1.200.000 κ.μ. στην περιοχή «Μαυρομάτι» Αλμυρού.

Τα κυριότερα τεχνικά χαρακτηριστικά :

 • Υψόμετρο στέψης φράγματος +858 m
 • Υψόμετρο ανώτατης στάθμης ύδατος +854m
 • Υψόμετρο ανώτατης στάθμης πλημμύρας +856,65m
 • Υψόμετρα υδροληψίας +828,20,+839,20,+848m
 • Κλίση ανάντη πρανούς 1:2,5
 • Κλίση κατάντη πρανούς 1: 2,25
 • Μήκος στέψης 191m
 • Πλάτος στέψης 10m
 • Μέγιστο ύψος φράγματος στον άξονα 48m
 • Ωφέλιμος όγκος 1.200.000m3
 • Νεκρός όγκος 100.000m3
 • Επιφάνεια κατόπτρου στην ΑΣΥ 64 στρέμματα
 • Υπερχειλιστής μετωπικός με λεκάνη καταστροφής ενέργειας
 • Πλάτος στέψης υπερχειλιστή 10m
 • Μέγιστη παροχή υπερχειλιστή 90 m3/s

Περιγραφή φράγματος:

Ο ταμιευτήρας αναπτύσσεται κατά μήκος της κύριας μισγάγγειας του ρέματος Μαυρομάτι και κατά μήκος των δύο μισγαγγειών που συμβάλλουν αμέσως ανάντη της θέσης του φράγματος . Με βάση τις δυνατότητες ταμίευσης της συγκεκριμένης θέσης κατασκευής του φράγματος η συνολική χωρητικότητα ανέρχεται περίπου 1.300.000 m3 απόθεσης και ο ωφέλιμος όγκος ταμίευσης ανέρχεται σε 1.200.000 m3 νερού περίπου.

Επειδή το νερό του ταμιευτήρα προορίζεται για ύδρευση προβλέπονται τρεις στάθμες υδροληψίας ώστε να υπάρχει δυνατότητα επιλογής της στιβάδας υδροληψίας σε περίπτωση εποχιακών μεταβολών στην ποιότητα νερού του ταμιευτήρα. Κατασκευάσθηκαν επίσης έργα εκτροπής που εξασφαλίζουν την ομαλή προσαγωγή προς τα κατάντη της επιφανειακής απορροής του ρέματος Μαυρομάτι.

Α) Στα πλαίσια του έργου με τίτλο «Φράγμα Συγκέντρωσης νερού στο ρέμα Μαυρομάτι του Δήμου Σούρπης» κατασκευάστηκαν:

 • Το σώμα του φράγματος
 • Η εκτροπή – εκκένωση – υδροληψία
 • Τμήμα του υπερχειλιστή
 • Νέο αντλιοστάσιο και κτίριο δικλείδων στον κατάντι πόδα του φράγματος με τον καταθλιπτικό αγωγό που συνδέεται με τον υπάρχοντα αγωγό που μεταφέρει νερό από τις πηγές Μαυρομάτι
 • Βελτίωση οδού πρόσβασης από τον Άγιο Ιωάννη προς το φράγμα
 • Κατασκευή οδού πρόσβασης από τον υδροκρίτη προς το φράγμα
 • Κατασκευή οδού πρόσβασης προς το νέο αντλιοστάσιο και το κτίριο δικλείδων
 • Κατασκευή οδού προς τις υδροληψίες
 • Βελτίωση οδού προς το δανειοθάλαμο αργίλου
 • Υπόλοιπο τμήμα του υπερχειλιστή και λεκάνη ηρεμίας
 • Αποκατάσταση δανειοθαλάμου αργίλου
 • Αποκατάσταση λατομείου αδρανών υλικών
 • Ασφαλτόστρωση οδού από υδροκρίτη προς φράγμα

Λειτουργικότητα έργου

Με χρηματοδότηση από άλλα προγράμματα, έχουν κατασκευαστεί:

 • Έργο υδρομάστευσης της πηγής Μαυρομάτι και των άλλων πηγών κατάντη
 • Αντλιοστάσιο και καταθλιπτικός αγωγός
 • Δεξαμενή – ταχυδιυλιστήριο στον υδροκρίτη από όπου και έπειτα το νερό μεταφέρεται με βαρύτητα με αγωγό μεταφοράς
 • Δίκτυο (βόρειος κλάδος) για τους οικισμούς Δρυμώνα, Αγ. Τριάδα, Νηες, Σούρπη, Αμαλιάπολη και δίκτυο (Νότιος κλάδος) για τους οικισμούς Γάβριανη, Αγ. Θεόδωροι, Πτελεός, Αχίλλειο.
 • Τρία διυλιστήρια στους οικισμούς (στις θέσεις που αναφέρονται και στην έγκριση των Περιβαλλοντικών όρων).

Τα ανωτέρω έργα υδρεύουν τους οικισμούς της περιοχής από τις πηγές Μαυρομάτι και άλλες πηγές κατάντη.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου