ΑΛΜΥΡΟΣ

Εκποίηση ακινήτων κληρονομιάς Ευστ. Μάλλιου

εκποίηση-ακινήτων-κληρονομιάς-ευστ-μ-129803

Πλειοδοτική δημοπρασία για την εκποίηση της κληρονομιάς Ευστάθιου Μάλλιου στον Δήμο Αλμυρού εξέδωσε η Τοπική Κοινότητα Μακρίνου Δήμου Ζαγορίου.

Η δημοπρασία αφορά:

-Ένα οικόπεδο έκτασης 2.944,55 τμ, στη συμβολή των οδών Αγ. Δημητρίου, Ιάσονος και Αχιλλέως

-Αγροτεμάχιο έκτασης 7.751,92 τμ, στη θέση «Μαγγανίτσα»

-Αγροτεμάχιο έκτασης 1.911,76 τμ, στη θέση «Πλατανάκια»

– Αγροτεμάχιο έκτασης 1.542,75 τμ, στη θέση «Πλατανάκια»

Η διαδικασία της εκποίησης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις».

Η εκποίηση των ανωτέρω ακινήτων λαμβάνει υπ’ όψιν την εμπορική αξία αυτών.

Συγκεκριμένα, η εμπορική αξία για το οικόπεδο έκτασης 2.944,55 τμ, στη συμβολή των οδών Αγ. Δημητρίου

Ιάσονος και Αχιλλέως είναι 520.000 ευρώ, για το Αγροτεμάχιο έκτασης 7.751,92 τμ, στη θέση «Μαγγανίτσα»: 4.000,00 €, για το Αγροτεμάχιο έκτασης 1.911,76 τμ, στη θέση «Πλατανάκια» 1.700,00 €, για το Αγροτεμάχιο έκτασης 1.542,75 τμ, στη θέση «Πλατανάκια» 1.700,00 €.

Κανένας δεν γίνεται δεκτός στη Δημοπρασία αν δεν προσκομίσει εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένη υπό της Τράπεζας Ελλάδος ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθήκης

χρηματικού ποσού ίσου με το 1/10 του ελάχιστου όρου

προσφοράς της διακήρυξης του εκποιούμενου ακινήτου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν σε σφραγισμένο φάκελο στη διεύθυνση των γραφείων του Δήμου Ζαγορίου.

Περισσότερες πληροφορίες για τη δημοπρασία υπάρχουν στο site του Δήμου Αλμυρού (www.almyros-city.gr).

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου