ΑΛΜΥΡΟΣ

Παγωμένα δημοτικά τέλη για το 2013

παγωμένα-δημοτικά-τέλη-για-το-2013-109063
Το πάγωμα των δημοτικών τελών και για την επόμενη χρονιά θα εισηγηθεί στο προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο η Δημοτική Αρχή Αλμυρού, προκειμένου να είναι μηδενική η οικονομική επιβάρυνση των δημοτών για το 2013 σε αυτήν τη δύσκολη οικονομική συγκυρία.
Τη διατήρηση των τιμολογίων για τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων και το τέλος ακίνητης περιουσίας στα σημερινά επίπεδα, εξετάζει η Δημοτική Αρχή προκειμένου να αποφευχθεί οικονομική επιβάρυνση των δημοτών στην άσχημη οικονομική συγκυρία που βιώνει η χώρα.
Συγκεκριμένα ο Δήμαρχος Αλμυρού κ. Βαγγέλης Χατζηκυριάκος έθεσε το θέμα των δημοτικών τελών του 2013 στην τελευταία συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, ζητώντας από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο επί των Οικονομικών κ. Δημήτρη Τσούτσα να εξετάσει τα οικονομικά στοιχεία και την προοπτική να παγώσουν για μια ακόμη χρονιά τα δημοτικά τέλη.

Παράλληλα σε πάγωμα των τιμολογίων της προσανατολίζεται και η ΔΕΥΑΑΛ ώστε τα τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης να διατηρηθούν σταθερά για ένα ακόμη έτος. Η διοίκηση της Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης είχε αποφασίσει και πέρυσι ομόφωνα την μη αναπροσαρμογή των τιμολογίων ύδρευσης και αποχέτευσης έτους 2012.

Στο μεταξύ στο προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο το Σώμα καλείται να αποφασίσει για την αποδοχή ένταξης της πράξης «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Σούρπης», έγκριση οριστικής μελέτης του υποέργου 1 «Δίκτυο Αποχέτευσης Σούρπης και Έργα Μεταφοράς στην ΕΕΛ Αλμυρού». Ο προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται στα 10.814.800,00 ευρώ. Ο προϋπολογισμός του Υποέργου 1 είναι 10.553.400 εκ των οποίων τα 9.840.000 αφορά τα επιλέξιμα προς χρηματοδότηση έργα στο ΕΠΠΕΡΑΑ και τα 713.400 αφορά στις ιδιωτικές συνδέσεις με το κεντρικό δίκτυο ακαθάρτων το οποίο δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη.

Από την πλευρά του ο Δήμος Αλμυρού προτείνει να αποδεχθεί την ένταξη της Πράξης «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Σούρπης» με κωδικό MIS 365169, να εγκρίνει την οριστική μελέτη του υποέργου Ι «Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων Σούρπης και Έργα Μεταφοράς στην ΕΕΛ Αλμυρού», να καθορίσει τον τρόπο εκτέλεσης του υποέργου και να φροντίσει για τη δημιουργία ξεχωριστής λογιστικής μερίδας για την ανωτέρω πράξη στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι δαπάνες.
Αθηνά Τσιργή

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου