Ταυτότητα

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ Ε.Π.Ε.
Εφημερίδα ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 24210 38600, 38604-5, 38444
FAX: 24210 33433
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Α.Νικολάου-Δημητριάδος 209
EMAIL: info@taxydromos.gr