ΓΑΜΟΙ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ ΦΑΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

γνωστοποιηση-γαμου-φαδακησ-αντωνιοσ-953875

Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΦΑΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Αριστόδημου και της Βασιλικής το γένος Τσαβέ που γεννήθηκε στον Βόλο Μαγνησίας και κατοικεί στον Βόλο Μαγνησίας και η ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Φωτίου και της Μαρίας το γένος Ιωάννου που γεννήθηκε στην Λάρισα και κατοικεί στον Βόλο Μαγνησίας πρόκειται να παντρευτούν στον Βόλο Μαγνησίας

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου