ΑΛΜΥΡΟΣ

Συνέδριο με ιστορικό θέμα

συνέδριο-με-ιστορικό-θέμα-34668

Η Οργανωτική Επιτροπή του Ε’ Συνεδρίου Αλμυριώτικων Σπουδών, που ορίσθηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλμυρού, γνωστοποιεί ότι:

Το Ε’ Συνέδριο Αλμυριώτικων Σπουδών θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 14 έως και την Κυριακή 16 Οκτωβρίου στον Αλμυρό, στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου του δήμου Αλμυρού.

Το αντικείμενο του συνεδρίου, όπως και των τεσσάρων προηγουμένων Συνεδρίων Αλμυριώτικων Σπουδών είναι: «Ιστορία, Αρχαιολογία, Λαογραφία Αχαΐας Φθιώτιδας». Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα παρουσιασθούν ανακοινώσεις – εισηγήσεις με θέματα που εντάσσονται στο παραπάνω αντικείμενο του Συνεδρίου.

Η προφορική μορφή των ανακοινώσεων – εισηγήσεων κατά τη διάρκεια του συνεδρίου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 15 λεπτά. Η γραπτή μορφή που θα δημοσιευθεί στα πρακτικά του συνεδρίου μπορεί να έχει όση έκταση θεωρεί απαραίτητη ο εισηγητής.

Προσκαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος ως εισηγητές στο συνέδριο να το γνωστοποιήσουν στην Οργανωτική Επιτροπή αναφέροντας το ονοματεπώνυμό τους, την ιδιότητά τους, τα στοιχεία επικοινωνίας τους (ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, e-mail) και τον τίτλο της εισήγησής τους, μέχρι 30 Απριλίου 2016 και να στείλουν μια σύντομη περίληψη της εισήγησής τους (μέχρι μία σελίδα το περισσότερο) έως τις 31 Μαΐου 2016.

Οι εισηγητές κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θεωρούνται φιλοξενούμενοι του δήμου Αλμυρού.

Τρόποι επικοινωνίας είναι: Ταχυδρομική Διεύθυνση: Φιλάρχαιος Εταιρεία Αλμυρού «Οθρυς», 37100, Αλμυρός Μαγνησίας, τηλέφωνο – φαξ: 2422 0 26331, ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected], www.filarxaiosalmyrou.gr [email protected], [email protected]. Επίσης είναι στη διάθεση των ενδιαφερομένων τα τηλέφωνα: 2421 0 29232, 6973 098 048 (Βίκτωρ Κοντονάτσιος), 2422 0 24082, 6973 801 227 (Χρυσούλα Κοντογεωργάκη).

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου