ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Ενας στους τρεις πρόβλημα

ενας-στους-τρεις-πρόβλημα-942602

Ενας στους τρεις κάδους ανακύκλωσης κατά μήκος της οδού Μαγνήτων έχουν πρόβλημα και χρήζουν αντικατάστασης. Από άλλους λείπουν καπάκια, σε άλλους τα καπάκια είναι σπασμένα, άλλοι έχουν τρυπήσει, από άλλους εξέχουν τα σίδερα του μηχανισμού.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου