ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Ανακύκλωση

ανακύκλωση-411919

Κάδος ανακύκλωσης γυαλιού είναι τοποθετημένος στη συμβολή των οδών Γαζή και Αντωνοπούλου για την εξυπηρέτηση των περιοίκων. Χρήσιμο θα είναι να τοποθετηθούν περισσότεροι κάδοι ανακύκλωσης, προκειμένου τα υλικά να μην εναποτίθενται στους αντίστοιχους απορριμμάτων.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου