ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Δίπλωμα οδήγησης: Πότε ξεκινούν οι θεωρητικές εξετάσεις και πότε οι πρακτικές

δίπλωμα-οδήγησης-πότε-ξεκινούν-οι-θεω-94974

Από τις 11 Μαϊου ξεκινούν οι θεωρητικές εξετάσεις οδήγησης, ενώ για τις πρακτικές οι υποψήφιοι θα πρέπει να περιμένουν τελικά έως την 1η Ιουνίου, σύμφωνα με σχετική απόφαση που υπέγραψε ο υφυπουργός Μεταφορών, Γιάννης Κεφαλογιάννης, με την οποία ορίζεται ο μισός του μέγιστου αριθμού ατόμων ανά επιτροπή εξέτασης ακόμα και για τις πρακτικές εξετάσεις, αλλά και η χρήση όλων των προστατευτικών μέσων μεταξύ των οποίων οι μάσκες και τα γάντια.

Συγκεκριμένα, όπως ορίζεται στην απόφαση:

  • Α̟πό την 11η Μαΐου 2020 επιτρέ̟πεται µε ευθύνη του Προϊσταµένου της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών ο προγραµµατισµός και η διενέργεια θεωρητικών εξετάσεων και δοκιµασιών προσόντων και συµπεριφοράς όλων των κατηγοριών εκτός των κατηγοριών C1, C1E, C & CE και των θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων για την απόκτηση Π.Ε.Ι. των κατηγοριών D1, D1E, D & DE

  • Α̟πό την 1η Ιουνίου 2020 επιτρέπεται µε ευθύνη του Προϊσταµένου της Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών ο ̟προγραµµατισµός θεωρητικών εξετάσεων και η διενέργεια δοκιµασιών προσόντων και συµπεριφοράς των κατηγοριών C1, C1E, C & CE και των θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων για την απόκτηση Π.Ε.Ι. των ίδιων κατηγοριών.

Σύμφωνα με την ίδια απόφαση, οι θεωρητικές εξετάσεις διεξάγονται υπό την ̟προϋ̟πόθεση ότι κάθε αίθουσα εξέτασης πληρώνεται µε το 50% της χωρητικότητάς της και µε κατανοµή των εξεταζόµενων σε εύλογη απόσταση µεταξύ τους.

Ως προς τις πρακτικές εξετάσεις, η δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών και των πρακτικών εξετάσεων για την α̟πόκτηση Π.Ε.Ι. διενεργούνται χρησιµοποιώντας όσο το δυνατόν περισσότερα σηµεία αφετηρίας των επιτρο̟πών εξέτασης ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθµός εκπαιδευτών/υποψηφίων ανά σηµείο αφετηρίας.

Ειδικά για τις κατηγορίες Β & ΒΕ µε ευθύνη του Προϊσταµένου της Υπηρεσίας Μεταφορών και Ε̟πικοινωνιών, προγραµµατίζονται ανά Επιτροπή εξέτασης έως το 50% του ̟προβλεπόµενου µέγιστου αριθµού υποψηφίων και χρησιµοποιούνται επίσης όσο το δυνατόν περισσότερα σηµεία αφετηρίας των επιτροπών εξέτασης ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθµός εκπαιδευτών/υποψηφίων ανά σηµείο αφετηρίας.

Με ευθύνη του παριστάµενου εκπαιδευτή η µεταφορά των υποψηφίων α̟πό και προς το χώρο της δοκιµασίας/εξέτασης υλοποιείται τηρουµένων των προσωρινών περιοριστικών µέτρων περί µεταφοράς επιβατών που έχουν ληφθεί λόγω του COVID19 και των επικείµενων οδηγιών στο πλαίσιο σταδιακής άρσης των µέτρων αυτών.

Σε κάθε περίπτωση, η διενέργεια της θεωρητικής και πρακτικής εκ̟παίδευσης, των θεωρητικών εξετάσεων, των δοκιµασιών προσόντων και συµ̟περιφοράς και των πρακτικών εξετάσεων για την απόκτηση Π.Ε.Ι. υλοποιείται υποχρεωτικά τηρουµένων όλων των μέτρων προστασίας που έχουν ληφθεί για την αποφυγή διασποράς του COVID-19 και συγκεκριμένα ορίζεται:

  • Χρήση µάσκας, γαντιών και αντισηπτικού διαλύµατος ή µαντηλακίων.

  • Μη λειτουργία του κλιµατισµού και της εσωτερικής ανακύκλωσης του αέρα εντός του αυτοκινήτου και ανοιχτά παράθυρα.

  • Παραµονή εντός του αυτοκινήτου τον ελάχιστο χρόνο (̟π.χ. διενέργεια ελέγχου δικαιολογητικών και θεωρητικές ερωτήσεις εκτός αυτοκινήτου).

  • Δίκυκλα: Ειδικά για τη δοκιµασία προσόντων και συµπεριφοράς προσόντων των κατηγοριών ΑΜ, Α1, Α2, Α ο υποψήφιος οφείλει να προσέρχεται για εξετάσεις µε τον προσω̟πικό του εξοπλισµό (προβλεπόµενα εγκεκριµένο κράνος, προστατευτικό ρουχισµό, γάντια και υποδήµατα). Σε περίπτωση που δεν διαθέτει προστατευτικό ρουχισµό επιτρέπεται η χρήση επικαλαµίδων, επιγονατίδων και επιαγκωνίδων.

Από τις 11 Μαίου ξεκινά και η διενέργεια των µαθηµάτων πρακτικής εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών και οδηγών, των µαθηµάτων θεωρητικής εκ̟παίδευσης υ̟ποψηφίων οδηγών και οδηγών και των προγραµµάτων περιοδικής κατάρτισης Π.Ε.Ι. τα οποία διενεργούνται, υποχρεωτικά υπό την προϋ̟πόθεση ότι η απόσταση µεταξύ των εκπαιδευοµένων και µεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόµενου, µε ευθύνη του ∆ιευθυντή Σπουδών της Σχολής/Κέντρου, δεν θα είναι µικρότερη των 2 µέτρων.

Αναφορικά με τους εκπαιδευτές, με την ίδια απόφαση ορίζεται ότι παρατείνεται έως και την 31η Ιουλίου 2020 η ισχύς της νόµιµης άσκησης επαγγέλµατος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών που λήγει το χρονικό διάστηµα από 16η Μαρτίου 2020 µέχρι και 30η Ιουλίου 2020.

ΚΤΕΟ

Μόνο κατόπιν ραντεβού θα μπορούν να προσέρχονται σε ιδιωτικά και δημόσια ΚΤΕΟ, οι ιδιοκτήτες οχημάτων που επιθυμούν να τα ελέγξουν.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι πελάτες, κάτοχοι επιβατικών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, προσέρχονται μόνο κατόπιν ραντεβού μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικών μέσων.

Η προσέλευση πελατών, κατόχων φορτηγών αυτοκινήτων και λεωφορείων, είναι δυνατή και χωρίς προγραμματισμένο ραντεβού μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικών μέσων.

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να τηρούν κατάλογο με τα ραντεβού, ο οποίος επιδεικνύεται στα ελεγκτικά όργανα, ενώ υποχρεωτική είναι και η χρήση μη ιατρικής μάσκας προστασίας για το προσωπικό.

[ethnos.gr]

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου