ΕΛΛΑΔΑ

ΟΑΕΔ: Αναρτήθηκε τροποποιημένος πίνακας κατάταξης ανέργων για 728 θέσεις

οαεδ-αναρτήθηκε-τροποποιημένος-πίνα-830636

Αναρτήθηκαν στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ (στην ενότητα «προγράμματα απασχόλησης»-«προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα»), ο τροποποιημένος προσωρινός πίνακας κατάταξης και ο τροποποιημένος πίνακας αποκλειομένων ανέργων στο πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα 2016 για 728 θέσεις πλήρους απασχόλησης σε επιβλέποντες φορείς, όπως ανακοινώθηκε από τη Διεύθυνση Απασχόλησης του Οργανισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης α) τη σειρά κατάταξής τους στον πίνακα κατάταξης ανέργων ή β), σε περίπτωση αποκλεισμού τους, το λόγο για τον οποίο αποκλείστηκαν, στον πίνακα αποκλειομένων.

Τυχόν αιτιολογημένες ενστάσεις κατά των νέων αποτελεσμάτων των τροποποιημένων πινάκων μπορούν να υποβληθούν εντός τριών εργάσιμων ημερών από την επομένη της έκδοσης των προσωρινών αποτελεσμάτων, δηλαδή από την 15η Ιουνίου και ώρα 8η πρωινή έως και τη 17η Ιουνίου και ώρα 12η μεσημβρινή, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο από τους πιστοποιημένους χρήστες της διαδικτυακής πύλης του Οργανισμού, με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, δεν απαιτείται η υποβολή νέας ένστασης για όσους έχουν ήδη υποβάλει κατά των προηγούμενων πινάκων κατάταξης ανέργων. Επισημαίνεται ότι οι τυχόν νέες ενστάσεις υποβάλλονται σε αντικατάσταση των προηγούμενων ηλεκτρονικών ενστάσεων, οι οποίες ακυρώνονται.

Οι ενιστάμενοι υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά, επισυνάπτοντάς τα, κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής ένστασης είτε, καταθέτοντάς τα στα αρμόδια ΚΠΑ2, μέχρι τις 15:00 της 17ης Ιουνίου, προκειμένου να επισυναφθούν από τους αρμόδιους υπαλλήλους των ΚΠΑ2 στην ηλεκτρονική ένστασή τους, συνοδευόμενα από τυχόν σημειώσεις της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2), σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία που ορίζει η Δημόσια Πρόσκληση Νο 4/2016.

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου