ΕΛΛΑΔΑ

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής

αποσπάσεις-εκπαιδευτικών-σε-σχολικέ-808774

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται αποσπάσεις εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα, γίνονται αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε (Σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής) για το διδακτικό έτος 2018-2019 και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2018-2019.

Η επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας για τις αποσπάσεις

Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας επισημαίνεται ότι οι αποσπάσεις στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ισχύουν για το διδακτικό έτος 2018-2019, ενώ αυτές στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2018-2019.

Το πλαίσιο των ενστάσεων επί των αποσπάσεων ορίζεται στην αρ. πρωτ. 61711/Ε4/19-04-2018 (ΑΔΑ: Ω82Μ4653ΠΣ-ΘΙΥ) Υπουργική Απόφαση.

Ολες οι λεπτομέρειες και τα ονόματα είναι αναρτημένα στο site του Υπουργείου Παιδείας.

[newsit.gr]

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου