ΕΛΛΑΔΑ

Στο Ιντερνετ οι τιμές της βενζίνης

στο-ιντερνετ-οι-τιμές-της-βενζίνης-851206

Τις υποχρεώσεις των κατόχων αδειών λιανικής εμπορίας υγρών καυσίμων, σχετικά με τον τρόπο ενημέρωσης των καταναλωτών για τις τιμές των καυσίμων στα πρατήρια καθορίζει η νέα αγορανομική διάταξη που υπέγραψε την Παρασκευή η υπουργός Οικονομίας Λούκα Κατσέλη.
Η αγορανομική διάταξη ισχύει και για τα στοιχεία που αναρτώνται στην ιστοσελίδα www.fuelprices.gr, στην οποία μπορεί να γίνει αναζήτηση της τιμής των υγρών καυσίμων για κάθε πρατήριο στην Ελλάδα.
Η διάταξη, σημειώνει το υπουργείο, αποσκοπεί στην προστασία των καταναλωτών από παραπλανητικές προωθητικές ενέργειες σε πρατήρια καυσίμων, για παράδειγμα με την ανάρτηση διπλών πινακίδων με διαφορετικές τιμές. Έτσι, ορίζει ότι «απαγορεύεται η ύπαρξη άλλης/ων πινακίδας/ων στην/ις οποία/ες θα αναγράφονται για οποιοδήποτε λόγο διαφορετικές τιμές λιανικής πώλησης των ειδών υγρών καυσίμων. Οποιαδήποτε πρόσκαιρη ή διαρκής ενέργεια με σκοπό την προώθηση των πωλήσεων θα γνωστοποιείται με ανεξάρτητη πινακίδα με περιγραφή της παροχής χωρίς αποτίμηση».
Επιπλέον, για τη διασφάλιση της πλήρους ενημέρωσης των καταναλωτών για τις τιμές, μέσω της ειδικής ιστοσελίδας fuelprices.gr ορίζεται ότι οι πρατηριούχοι που δεν έχουν δυνατότητα ενημέρωσης για τις αλλαγές των τιμών με άλλους τρόπους (μέσω διαδικτύου ή SMS) θα έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν μέσω της δευτεροβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης.
Tα χρηματικά πρόστιμα τέλος, με απόφαση της Υπουργού, το ύψος του επιβαλλόμενου χρηματικού προστίμου για τους παραβάτες του άρθρου 82, καθορίζεται ως εξής:
1. Χρηματικό πρόστιμο δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, για μη καταχώριση των στοιχείων του πρατηρίου (Επωνυμία ,Δ/νση κ.τ.λ), στον δικτυακό τόπο www.fuelprices.gr.
2. Χρηματικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ για κάθε είδος υγρού καυσίμου, για μη καταχώρηση οποιασδήποτε αλλαγής της/ων τιμής/ων λιανικής πώλησης στον δικτυακό τόπο www.fuelprices.gr.
3. Χρηματικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ, για μη αναγραφή κατά την προβλεπόμενη σειρά στην αναρτημένη πινακίδα των ειδών υγρών καυσίμων.
4. Χρηματικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ, για ύπαρξη και αναγραφή σε άλλη/ες πινακίδα/ες διαφορετικών τιμών λιανικής πώλησης των ειδών των υγρών καυσίμων
Πέραν των προβλεπόμενων χρηματικών προστίμων, επιβάλλονται και οι ποινικές κυρώσεις, που προβλέπονται από την παρ. 15 του άρθρου 30 του Αγορανομικού Κώδικα.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου