ΕΛΛΑΔΑ

Στη Βουλή η τροπολογία για τα ΕΑΣ

στη-βουλή-η-τροπολογία-για-τα-εασ-484864

Το πλαίσιο για τον εταιρικό μετασχηματισμό της ανώνυμης εταιρείας «Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία» (ΕΑΣ ΑΒΕΕ) καθορίζει τροπολογία που κατετέθη στη Βουλή από την αναπληρώτρια υπουργό Εθνικής Άμυνας, κυρία Φώφη Γεννηματά, τον υπουργό Οικονομικών, κ. Γιάννη Στουρνάρα, τον υπουργό Περιβάλλοντος, κ. Γιάννη Μανιάτη και τον υπουργό Ανάπτυξης, κ. Κωστή Χατζηδάκη.

Με την τροπολογία, η ΕΑΣ εντάσσεται στις ρυθμίσεις του Ν. 3429/2005, σύμφωνα με τις οποίες με Κοινή Υπουργική Απόφαση μπορεί να καταργούνται, να συγχωνεύονται ή να διασπώνται ανώνυμες εταιρείες ή και να αποσπώνται από αυτές περιουσιακά στοιχεία και να εισφέρονται σε άλλη εταιρεία.

Η διάσπαση της ΕΑΣ πραγματοποιείται με τη σύσταση δύο νέων ανωνύμων εταιρειών και ως αποκλειστικός σκοπός της μίας εκ των δύο νέων επωφελούμενων εταιρειών καθορίζεται η παραγωγή και εμπορία όπλων, πυρομαχικών και πολεμικού υλικού.

Όλα τα περιουσιακά στοιχεία της ΕΑΣ μεταβιβάζονται από τη διάσπασή της στις νέες εταιρείες, ενώ για τις μεταβιβάσεις αυτές δεν απαιτείται οποιαδήποτε διοικητική έγκριση ή άδεια ούτε υποβολή δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων ή άλλου φόρου σχετικά με την υπεραξία κατά τη μεταβίβαση ακινήτων.

Η τροπολογία, μεταξύ άλλων, ορίζει επίσης ότι εφαρμόζονται για τις νέες εταιρείες οι διατάξεις του Ν. 2303/1995 (κεφαλαιοποίηση χρεών των κρατικών αμυντικών βιομηχανιών προς το Ελληνικό Δημόσιο, με αντίστοιχη αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου και έκδοση ίσης αξίας προς τα χρέη μετοχών, που αναλαμβάνονται από το Ελληνικό Δημόσιο).

Εφαρμόζονται δε και για τα χρέη της ΕΑΣ που προέκυψαν στο διάστημα πριν τη σύσταση των εταιρειών αυτών και δεν είχαν κεφαλαιοποιηθεί.

Παρέχεται, επίσης, η δυνατότητα υπαγωγής των δύο νέων εταιρειών στη διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης δημοσίων επιχειρήσεων (άρθρο 14Α του Ν. 3429/2005), ανεξαρτήτως συνδρομής των προβλεπομένων προϋποθέσεων.

Πριν την ολοκλήρωση της διάσπασης, η ΕΑΣ μπορεί να επιχορηγείται από τον κρατικό προϋπολογισμό, μέσω του εποπτεύοντος υπουργείου, για την αμιγώς στρατιωτική παραγωγή και εμπορική δραστηριότητα.

Μετά τη διάσπαση, το ποσό της επιχορήγησης μεταφέρεται συνολικά στη νέα εταιρεία που δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην παραγωγή και εμπορία όπλων, πυρομαχικών και πολεμικού υλικού.

Από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλείται άμεσα επί του κρατικού προϋπολογισμού δαπάνη, λόγω της επιχορήγησης της ΕΑΣ ΑΒΕΕ, για το διάστημα πριν την ολοκλήρωση της διάσπασής της, η οποία έχει εκτιμηθεί ότι δεν θα υπερβεί το ποσό των 10 εκατ. ευρώ.

Έχει επίσης εκτιμηθεί από τα συναρμόδια υπουργεία ότι, για το διάστημα μετά τη διάσπαση της ΕΑΣ, η δαπάνη αυτή θα προσαυξηθεί κατά 25 εκατ. ευρώ.

Θα υπάρξει επίσης απώλεια εσόδων, λόγω χορηγούμενων απαλλαγών από φόρους, τέλη κλπ.

zougla.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου