ΕΛΛΑΔΑ

Δημόσιοι υπάλληλοι: Μόνο με αποδείξεις η προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα

δημόσιοι-υπάλληλοι-μόνο-με-αποδείξει-45685

Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι διαδικασίες ώστε να αναγνωριστεί η προϋπηρεσία δημοσίων υπαλλήλων στον ιδιωτικό τομέα. Είναι έτοιμο και πρόκειται σύντομα να εκδοθεί το Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο θα καθορισθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις αναγνώρισης αυτής της προϋπηρεσίας.

Ηδη το ηγετικό επιτελείο του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σπεύδει να το εκδώσει ώστε να προχωρήσουν απρόσκοπτα οι διαδικασίες για τη βαθμολογική κατάταξη του προσωπικού σε όλο το Δημόσιο, οι οποίες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Αλλωστε, η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος σχετικά με την αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα τίθεται σαφώς ως αναγκαίο βήμα στον νόμο για το Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, τη βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, τα συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων («Διαφάνεια – Αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης» ν. 4369/2016, Α’ 33).

Εκεί πραγματοποιήθηκε αλλαγή στις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 98 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007) και προβλέπεται πλέον ότι «η προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο έως επτά έτη που έχει διανυθεί πριν από τον διορισμό, εκτός του δημόσιου τομέα, λαμβάνεται υπόψη εφόσον αποδεικνύεται. Οι όροι και οι προϋποθέσεις αναγνώρισης της ως άνω προϋπηρεσίας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης». Μάλιστα, σε αυτό το θέμα, μεταξύ άλλων, αναφέρεται απόφαση την οποία εξέδωσε ο αναπληρωτής υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Χριστόφορος Βερναρδάκης για την εφαρμογή της βαθμολογικής κατάταξης των υπαλλήλων με βάση τον νόμο για τη «Διαφάνεια – Αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης».

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην εγκύκλιο (Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.31. 2/2266/οικ. 9165/30.3.2016) σημειώνεται ότι το Προεδρικό Διάταγμα, με το οποίο θα καθοριστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις αναγνώρισης της προϋπηρεσίας εκτός Δημοσίου και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, «αναμένεται να εκδοθεί εντός ευλόγου χρόνου προκειμένου να ληφθεί υπόψη για τη βαθμολογική ένταξη των υπαλλήλων και για τις έννομες συνέπειες αυτής».

Αναγνώριση χρόνου διαθεσιμότητας

Παράλληλα, σημαντικές διευκρινίσεις δίνονται από το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την αναγνώριση του χρόνου της διαθεσιμότητας ως πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας για τη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη (άρθρο 39 του ν. 4369/2016).

Προβλέπεται ότι «για όσους υπαλλήλους τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας με βάση τις διατάξεις του ν. 4093/2012 (Α’ 222), του ν. 4172/2013 (Α’ 167), του ν. 4250/2014 (Α’ 74) και τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του ν. 4316/2014 (Α’ 270), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 70 του ν. 4257/2014 (Α’ 93) ο χρόνος της διαθεσιμότητας θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και λαμβάνεται υπόψη για τη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη».

Ομως στην εγκύκλιο το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης διευκρινίζει ότι θα συνυπολογιστεί ως χρόνος πραγματικής προϋπηρεσίας ο χρόνος της διαθεσιμότητας που «επήλθε για οποιονδήποτε λόγο». Δηλαδή, θα συνυπολογισθεί σε όσους υπαλλήλους εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 39 του ν. 4369/2016, «αλλά και σε όσους υπαλλήλους έχουν τεθεί για οποιονδήποτε λόγο σε διαθεσιμότητα και υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του ν. 4369/2016 (27/2/2016), οπότε και θα καταταχθούν την 1η/1/2016 βάσει των διατάξεων του άρθρου 27 του ν. 4369/2016».

Και αυτό, δεδομένου, όπως εξηγεί το υπουργείο στην εγκύκλιό του, ότι «βάσει των προβλεπόμενων στην παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4369/2016, ο χρόνος της διαθεσιμότητας δεν αναφέρεται στις αποκλειστικά παρατιθέμενες περιπτώσεις α’ ως ζ’, οι οποίες δεν υπολογίζονται για την κατάταξη των υπαλλήλων».

Οσον αφορά τα θέματα μισθολογικής κατάταξης και εξέλιξης, συνεπεία της αναγνώρισης του χρόνου της διαθεσιμότητας και για τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων, αρμόδιο είναι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Παναγιώτα Μπίτσικα

Newsroom ΔΟΛ

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου