ΕΛΛΑΔΑ

Διάκριση από την ΕΕ για τις ελληνικές παραλίες

διάκριση-από-την-εε-για-τις-ελληνικές-π-375690

Τα ύδατα στις παραλίες, στα ποτάμια και στις λίμνες της Ευρώπης ήταν σε γενικές γραμμές υψηλού επιπέδου το 2013, καθώς πάνω από το 95% πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ευρωπαϊκής έκθεσης, τα παράκτια ύδατα κολύμβησης είχαν μια ελαφρώς καλύτερη επίδοση από τα εσωτερικά ύδατα.

Όλες οι περιοχές κολύμβησης στην Κύπρο και το Λουξεμβούργο κρίθηκαν «εξαιρετικές». Τις χώρες αυτές ακολούθησαν η Μάλτα (99% εξαιρετικής ποιότητας ύδατα), η Κροατία (95%) και η Ελλάδα (93%).

Στο άλλο άκρο της κλίμακας, τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη μεγαλύτερη αναλογία των περιοχών «ανεπαρκούς ποιότητας» ήταν η Εσθονία (6%), οι Κάτω Χώρες (5%), το Βέλγιο (4%), η Γαλλία (3%), η Ισπανία (3%) και η Ιρλανδία (3%).

Η ετήσια έκθεση για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) παρακολουθεί την ποιότητα των υδάτων σε 22.000 περιοχές κολύμβησης σε όλη την ΕΕ, την Ελβετία και, για πρώτη φορά, την Αλβανία. Παράλληλα με την έκθεση, ο ΕΟΠ δημοσίευσε έναν διαδραστικό χάρτη που δείχνει την αξιολόγηση κάθε περιοχής κολύμβησης για το 2013.

Οι τοπικές αρχές παρακολουθούν τα δείγματα στις τοπικές παραλίες, συλλέγοντάς τα την άνοιξη και καθ’ όλη τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου. Τα ύδατα κολύμβησης μπορούν να αξιολογηθούν ως «εξαιρετικής ποιότητας», «καλής ποιότητας», «επαρκούς ποιότητας» ή «ανεπαρκούς ποιότητας». Οι αξιολογήσεις βασίζονται στα επίπεδα δύο ειδών βακτηριδίων που αποτελούν ένδειξη ρύπανσης λόγω της παρουσίας λυμάτων ή κτηνοτροφικών αποβλήτων. Τα εν λόγω βακτηρίδια μπορούν να προκαλέσουν εμετό και διάρροια σε περίπτωση κατάποσης.

Ωστόσο, ο ΕΟΠ επισημαίνει ότι αν και οι περισσότερες περιοχές κολύμβησης είναι αρκετά καθαρές, ώστε να μην βλάπτουν την ανθρώπινη υγεία, πολλά από τα οικοσυστήματα των ευρωπαϊκών υδατικών συστημάτων βρίσκονται σε ανησυχητική κατάσταση. Αυτό είναι εμφανές στις θάλασσες της Ευρώπης. Μια πρόσφατη αξιολόγηση αποκάλυψε ότι τα θαλάσσια οικοσυστήματα της Ευρώπης απειλούνται από την κλιματική αλλαγή, τη ρύπανση, την υπεραλίευση και την οξίνιση.

Όπως δήλωσε ο αρμόδιος για το περιβάλλον Επίτροπος κ. Γιάνες Ποτότσνικ, «αποτελεί ευχάριστη είδηση το γεγονός ότι η ποιότητα των ευρωπαϊκών υδάτων κολύμβησης εξακολουθεί να είναι υψηλή». Σύμφωνα με τον διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος κ. Χάνς Μπρούνικς «τα ύδατα κολύμβησης στην Ευρώπη έχουν βελτιωθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο δεκαετιών καθώς δεν απορρίπτουμε πλέον τόσο μεγάλες ποσότητες λυμάτων απευθείας στα υδάτινα συστήματα».

Βασικά πορίσματα για τα ύδατα κολύμβησης

  • Αν και πάνω από το 95% των περιοχών κολύμβησης πληρούσαν τις ελάχιστες απαιτήσεις, μόνο το 83% πληροί το αυστηρότερο επίπεδο «εξαιρετικής ποιότητας». Ανεπαρκούς ποιότητας ήταν το 2%.
  • Το ποσοστό των περιοχών που πληρούσαν τις ελάχιστες απαιτήσεις το 2013 ήταν περίπου το ίδιο με εκείνο του 2012. Ωστόσο, το ποσοστό των περιοχών «εξαιρετικής ποιότητας» αυξήθηκε από 79% το 2012 σε 83% το 2013.
  • Στις θαλάσσιες ακτές η ποιότητα των υδάτων ήταν ελαφρώς καλύτερη, με το 85% των περιοχών να χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικής ποιότητας. Όλες οι θαλάσσιες ακτές στη Σλοβενία και στην Κύπρο χαρακτηρίστηκαν ως εξαιρετικής ποιότητας.
  • Όσον αφορά τις εσωτερικές περιοχές κολύμβησης, η ποιότητα των υδάτων φαίνεται να είναι ελαφρώς χαμηλότερη από τον μέσο όρο. Το Λουξεμβούργο ήταν η μόνη χώρα, της οποίας όλες τις εσωτερικές περιοχές κολύμβησης χαρακτηρίστηκαν ως «εξαιρετικής ποιότητας», ακολουθούμενη με μικρή διαφορά από τη Δανία με ποσοστό 94%. Οι περίπου 2.000 εσωτερικές περιοχές κολύμβησης της Γερμανίας χαρακτηρίστηκαν ως εξαιρετικής ποιότητας σε ποσοστό 92%.

tovima.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου