ΕΛΛΑΔΑ

Ευγένεια στο δημόσιο με εντολή Ρέππα

ευγένεια-στο-δημόσιο-με-εντολή-ρέππα-323834

Το προφίλ του δημοσίου υπαλλήλου εν έτει 2012. Διαβάστε πως θα πρέπει να συμπεριφέρονται στους πολίτες σύμφωνα με σχετικό οδηγό που παρουσίασε ο Δ. Ρέππας

Ο δημόσιος υπάλληλος της νέας εποχής οφείλει να είναι επιμελής, να απευθύνεται στους πολίτες στον πληθυντικό, να μη καπνίζει, να μην κάνει εξωϋπηρεσιακή χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή του, κοινώς να μη χαζεύει στο Facebook αλλά και άλλα πολλά.

Αυτά δε τα λέμε εμείς αλλά ο οδηγός ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για τους δημοσίους υπαλλήλους που παρουσίασε ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Δημήτρης Ρέππας.

Ο οδηγός ορθής διοικητικής συμπεριφοράς συντάχθηκε σε συνεργασία με τον Συνήγορο του Πολίτη. Συνιστά κείμενο αρχών που απευθύνεται σε δημόσιους υπαλλήλους και αφορά τις σχέσεις τους με τους πολίτες. Ουσιαστικά, όπως σημείωσε ο κ. Ρέππας, "τυποποιεί το σύγχρονο επαγγελματικό προφίλ των δημόσιων λειτουργών" και "θέτει τις προδιαγραφές πρότυπης συμπεριφοράς".

Ο σωστός δημόσιος υπάλληλος λοιπόν θα πρέπει να συμπεριφέρεται πάντοτε κατά τρόπο που να καθίσταται άξιος της εμπιστοσύνης του κοινού. Πρέπει να τηρεί, σε κάθε περίσταση, τους βασικούς κανόνες καλής συμπεριφοράς ανεξαρτήτως της ψυχικής του διάθεσης.

Μεταξύ άλλων θα πρέπει να:

*Έχει επιμελημένη και ευπρεπή εμφάνιση.

*Συμπεριφέρεται με ευγένεια και κοσμιότητα.

*Να είναι έντιμος και να μην αποδέχεται, άμεσα ή έμμεσα, οποιοδήποτε δώρο (προσφορά αντικειμένου ή υπηρεσίας με χρηματική αξία, δάνειο, έκπτωση, διευκόλυνση, διασκέδαση, φιλοξενία, ταξίδι, στέγαση και διατροφή σε χαμηλή τιμή, καθώς και εκπαίδευση) για υπόθεση που ο ίδιος χειρίζεται, είτε προέρχεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη είτε από τρίτο. Εάν ο ίδιος ή κάποιος από τους στενούς συγγενείς του γίνει αποδέκτης δώρου, οφείλει, αφού ενημερώσει σχετικά την υπηρεσία του, να το επιστρέψει αμέσως ή να πληρώσει την αγοραία αξία του.

*Απευθύνεται στους πολίτες στον πληθυντικό.

*Μην καπνίζει.

*Εξυπηρετεί τους πολίτες κατά το ωράριο που έχει ορίσει η υπηρεσία του, σύμφωνα με τις κείμενες γενικές και ειδικές διατάξεις, αφιερώνοντας εξολοκλήρου και αποκλειστικά το χρόνο εργασίας του στα καθήκοντά του, και παραμένοντας και πέρα του ισχύοντος χρόνου εργασίας, εφόσον έκτακτες και εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες επιβάλλουν τούτο.

*Να μην κάνει εξωϋπηρεσιακή χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή του.

* Να μην ακούει μουσική εκτός αν προέρχεται από κεντρικό ηχητικό σύστημα της υπηρεσίας.

*Να μην διακόπτει για προσωπικές του υποθέσεις την επικοινωνία με τους πολίτες που συναλλάσσεται. Αν ωστόσο, προκύψει λόγος τόσο σοβαρός, ώστε να επιβάλλεται η διακοπή της συνομιλίας, ο δημόσιος υπάλληλος οφείλει να ζητήσει συγγνώμη από τον πολίτη και να παρακαλέσει άλλον συνάδελφό του να συνεχίσει τη συναλλαγή.

Παράλληλα, θα πρέπει εάν  είναι αναρμόδιος, διευκολύνει τον πολίτη να εντοπίσει τον αριθμό κλήσης και το ονοματεπώνυμο του αρμοδίου. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, φροντίζει να παραπέμψει τον πολίτη σε κάποια υπηρεσία πληροφόρησης κοινού.

Ο δημόσιος υπάλληλος οφείλει ακόμη να έχει άριστη γνώση του αντικειμένου του και να ενημερώνεται συνεχώς για τις εξελίξεις που σημειώνονται στον επαγγελματικό χώρο του, επισημαίνεται σε άλλο σημείο.

Διαβάστε αναλυτικά τον οδηγό ορθής διοικητικής συμπεριφοράς για τους δημοσίους υπαλλήλους.

Σύμφωνα με τον οδηγό, στο 1ο κεφάλαιο προσδιορίζονται τα επαγγελματικά χαρακτηριστικά των δημόσιων λειτουργών. Στο 2ο κεφάλαιο περιγράφονται με σαφήνεια οι κανόνες συμπεριφοράς και οι υποχρεώσεις των δημόσιων υπαλλήλων. Στο 3ο κεφάλαιο διατυπώνονται οι θεμελιώδεις αρχές που διασφαλίζουν την ουσιαστική, ποιοτική εξυπηρέτηση του πολίτη, χωρίς γραφειοκρατία.

Το 4ο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στις αρχές που πρέπει να προσδιορίζουν τη συμπεριφορά των πολιτών προς τους δημόσιους υπαλλήλους. Όπως σημείωσε, ο κ. Ρέππας, με τον οδηγό επιδιώκεται μια "νέα, ποιοτική σχέση πολιτών και δημόσιων υπαλλήλων".

Ο κ. Ρέππας τέλος, μαζί με τον οδηγό παρουσίασε και το φυλλάδιο για τα δικαιώματα πολιτών και επιχειρήσεων στις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες, έναν οδηγό ουσιαστικά με τα βασικά δικαιώματα πολιτών και επιχειρήσεων με στόχο να διευκολύνεται ο ενδιαφερόμενος στην άσκησή τους με ορθό και αποτελεσματικό τρόπο.

Έτσι, καταγράφεται περιληπτικά η νομοθεσία για τα δικαιώματα του πολίτη και τα διοικητικά όργανα κατά περίπτωση.

News247.gr

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου