ΕΛΛΑΔΑ

Κατ’ οίκον περιορισμός σε κατηγορούμενο αν διαφωνούν ανακριτής-εισαγγελέας

κατ-οίκον-περιορισμός-σε-κατηγορούμ-321196

Κατ’ οίκον περιορισμός θα επιβάλλεται πλέον στον κατηγορούμενο για την προφυλάκιση του οποίου διαφωνούν ανακριτής και εισαγγελέας με τροπολογία που προωθεί το υπουργείο Δικαιοσύνης. Σε αυτή την περίπτωση ο κατ’ οίκον περιορισμός επιβάλλεται μέχρι την επίλυση της διαφωνίας από το δικαστικό συμβούλιο, προκειμένου να εξασφαλισθεί αποτελεσματικά η παρουσία του κατηγορουμένου κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα και η υποβολή του στην εκτέλεση του οικείου βουλεύματος, χωρίς να περιορίζονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τα ατομικά του δικαιώματα.

Δηλαδή, στο μεταξύ διάστημα με διάταξη του ανακριτή επιβάλλεται ο κατ’ οίκον περιορισμός του κατηγορουμένου, η αφαίρεση διαβατηρίου ή άλλου ισοδύναμου ταξιδιωτικού εγγράφου του και η απαγόρευση εξόδου του από τη χώρα και όχι η έκδοση εντάλματος σύλληψης που συνεπάγετο την προσωρινή κράτησή του στο Αστυνομικό Τμήμα.

Παράλληλα ιδρύονται και θα λειτουργήσουν τη 16η Σεπτεμβρίου 2014 τα νέα ποινικά τμήματα του Εφετείου Αθηνών. Σε αυτό θα εκδικάζονται όλες οι ποινικές υποθέσεις του Εφετείου.

Σκοπός της ρύθμισης είναι η επιτάχυνση της εκδίκασης των εν λόγω υποθέσεων από δικαστές (προεδρεύοντες και μέλη), οι οποίοι θα απασχολούνται αποκλειστικά με αυτές. Ειδικότερα θα υπάγονται όλες οι ποινικές υποθέσεις αρμοδιότητας του Πενταμελούς Εφετείου, του Μεικτού Ορκωτού Εφετείου και των Τριμελών και Μονομελών Εφετείων, καθώς και του Συμβουλίου Εφετών.

Οι δικαστές του Ποινικού Τμήματος θα ορίζονται για μία διετία με απόφαση της Ολομέλειας του Εφετείου Αθηνών με αντίστοιχη τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας αυτού, ενώ η θητεία θα μπορεί να παραταθεί, με απόφαση της ίδιας Ολομέλειας, για ένα ακόμη έτος.

Η Ολομέλεια μπορεί να ανανεώσει τη θητεία των δικαστών για τη συγκρότηση του Ποινικού Τμήματος για μια επιπλέον διετία, εφόσον υπάρχει προς τούτο συναίνεση των τελευταίων. Σε αυτή την περίπτωση η συνολική συνεχόμενη θητεία στο Ποινικό Τμήμα δεν μπορεί να υπερβεί τα τέσσερα έτη. Μετά τη θητεία τους στο Ποινικό Τμήμα, οι δικαστές που είχαν οριστεί σ’ αυτό, μπορούν να οριστούν εκ νέου για τη συγκρότηση αυτού, μετά την πάροδο χρονικού διαστήματος τουλάχιστον δύο ετών.

Με την ίδια τροπολογία που προωθείται από τον υπουργό Δικαιοσύνης κ. Χαράλαμπο Αθανασίου επεκτείνεται η μετατροπή των ποινών φυλάκισης έως και τα πέντε έτη (από τρία) που είχαν επιβληθεί αμετάκλητα μέχρι τη δημοσίευση του Ν. 4093/2012. Για τη μετατροπή αποφασίζει το Δικαστήριο που εξέδωσε την καταδικαστική απόφαση, ύστερα από κλήτευση του αιτούντος. Η ρύθμιση προτείνεται για λόγους ίσης μεταχείρισης των καταδικασθέντων, καθώς στην πράξη παρατηρήθηκε διχογνωμία στα δικαστήρια, λόγω έλλειψης μεταβατικής διάταξης στο ν.4093/2012, αν μπορούν ή όχι να μετατραπούν τις ποινές αυτές, δεδομένου ότι ο νόμος αυτός καταλάμβανε τις υποθέσεις που δεν είχαν εκδικαστεί αμετακλήτως.

Τέλος, μεταβάλλεται (επανερχόμενη στην προϊσχύσασα ρύθμιση) η διαδικασία προαγωγών στις θέσεις του προέδρου, αντιπροέδρων του Συμβουλίου της Επικρατείας, Αρείου Πάγου και Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του γενικού επιτρόπου της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή του γενικού επιτρόπου της Επικρατείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, έτσι ώστε να μην αποτελεί στάδιο της διαδικασίας επιλογής η γνώμη της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής, μετά από ακρόαση των υποψηφίων, όπως είχε ορισθεί με το άρθρο 1 του ν. 3841/2010, δοθέντος ότι όχι μόνο, σύμφωνα με το 2/2010 πρακτικό της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας σε Ολομέλεια και σε Συμβούλιο, η τελευταία αυτή ρύθμιση παρουσιάζει προβλήματα συνταγματικότητας, αλλά και διότι η διαδικασία αυτή δεν έχει λειτουργήσει στην πράξη.

tovima.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου