ΕΛΛΑΔΑ

Συνεχίζεται η κόντρα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών για την εκλογή κοσμήτορα

συνεχίζεται-η-κόντρα-στο-πανεπιστήμι-295561

Συνεχίζεται η ένταση στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου το Συμβούλιο του Ιδρύματος κατηγορεί μέλη της Φιλοσοφικής Σχολής του, για παράβαση των νόμων κατά την νέα προκήρυξη των εκλογών για την εκλογή κοσμήτορα και μάλιστα ζητάει από τον υπουργό Παιδείας να παρέμβει στο θέμα και να ελέγξει τις διαδικασίες.

Με επιστολή τους προς τον πρύτανη του Ιδρύματος κ. Θ. Πελεγρίνη, τα μέλη του Συμβουλίου, τον καλούν να προκηρύξει εκ νέου εκλογές για τη θέση του κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής, αναφέροντας ότι είναι μη σύννομη η προκήρυξη που ανακοινώθηκε και τον καλεί επίσης να ελέγξει πειθαρχικά τα μέλη της επιτροπής που εξέδωσε την ως άνω ανακοίνωση και όποιον άλλον εμπλέκεται για παράβαση του νόμου.

Παράλληλα το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Αθηνών κάλεσε τον υπουργό Παιδείας κ. Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο να ασκήσει την εποπτεία του για την τήρηση του νόμου στο Ίδρυμα.

Υπενθυμίζεται ότι το Συμβούλιο του Ιδρύματος είχε πρόσφατα απορρίψει την μοναδική υποψηφιότητα του προέδρου του τμήματος Φιλολογίας κυρίας Ελένης Καραμέγκου, καθώς τα μέλη του έκριναν ότι η υποψηφιότητα αυτή δεν τους έπεισε.

Η επιστολή που στάλθηκε στον πρύτανη του Ιδρύματος κοινοποιήθηκε και στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, επίτιμο Αρεοπαγίτη κ. Λ. Ρακιντζή και στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας του.

Στην επιστολή αυτή αναφέρεται επί λέξη ότι:

«Το Συμβούλιο Ιδρύματος πληροφορήθηκε ότι την Παρασκευή 4 Απριλίου στις 8:25 το βράδυ κυκλοφόρησε ηλεκτρονικό μήνυμα, στο οποίο υπάρχει συνημμένη ανακοίνωση της Τριμελούς Επιτροπής για την εκλογή κοσμήτορα στη Φιλοσοφική Σχολή του πανεπιστημίου Αθηνών, υπογεγραμμένο από τα μέλη της κκ. Κώστα Δημητρακόπουλο (καθηγητή του τμήματος ΜΙΘΕ), Γεράσιμο Ζώρα (καθηγητή του τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας) και Ερασμία Αλεξίου – Σταυροπούλου (καθηγήτρια του τμήματος Φιλολογίας), με την οποία καλούνται τα μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού της Φιλοσοφικής Σχολής να προσέλθουν σε εκλογές για την εκλογή κοσμήτορα την Τρίτη 8 Απριλίου 2014.

»Η πράξη αυτή δεν είναι σύννομη, καθώς δεν υπάρχει υποψηφιότητα για τη θέση του κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής από τη στιγμή που η μοναδική υποψηφιότητα της καθηγήτριας κυρίας Ελένης Καραμαλέγκου είχε απορριφθεί από το Συμβούλιο κατά το στάδιο προεπιλογής των υποψηφίων από αυτό (άρθρο 9 παρ. 2β Ν. 4009/2011, όπως ισχύει σήμερα).

»Η σχετική αρμοδιότητα του Συμβουλίου, επιβεβαιώνεται και από τη Γνωμοδότηση με αρ. 83/2014 του Γ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έχει γίνει δεκτή από τον αρμόδιο υπουργό Παιδείας. Στην εν λόγω γνωμοδότηση αναφέρεται ρητά ότι στην εκλογική διαδικασία περιλαμβάνεται η «προβλεπόμενη άσκηση της αρμοδιότητας του Συμβουλίου σε κάθε περίπτωση και σε αυτή του ενός μόνου υποψηφίου». Αναφέρεται επίσης ότι «η εκλογική διαδικασία θα εξελιχθεί δια της παρεμβάσεως, πάντοτε του Συμβουλίου, και της παρ’ αυτού, ασκήσεως της, περί την αξιολόγηση των ουσιαστικών προσόντων, αρμοδιότητάς του και επί υποψηφιοτήτων μη υπερβαινουσών τους, κατά περίπτωση, οριζόμενους αριθμούς, ακόμη και επί μιας μόνο υποψηφιότητας».

»Δεδομένου του νόμου και της συγκεκριμένης γνωμοδότησης, θα έπρεπε να προκηρυχθούν εκ νέου εκλογές για Κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής και να ζητηθεί η υποβολή νέων υποψηφιοτήτων οι οποίες θα πρέπει να αξιολογηθούν εκ νέου από το Συμβούλιο. Με την ενέργειά της να προκηρύξει εκλογές για την ανάδειξη κοσμήτορα στη Φιλοσοφική Σχολή η Τριμελής Επιτροπή περιφρονεί και παραβιάζει κατάφωρα τον νόμο και θέτει σε κίνδυνο τη λειτουργία της Σχολής και τη νομιμότητα των πράξεων που θα υπογράφει ένας/μία παράνομα εκλεγείς/είσαι κοσμήτωρ. Υπενθυμίζεται ότι στις αρμοδιότητες του κοσμήτορα περιλαμβάνεται η συγκρότηση των επιτροπών επιλογής ή εξέλιξης των καθηγητών και η επίβλεψη για την εφαρμογή και την «τήρηση των ισχυουσών διατάξεων του νόμου, του Οργανισμού και του Κανονισμού».

»Μπορεί ένας/μία κοσμήτωρ που έχει παρανόμως εκλεγεί να επιβλέπει την εφαρμογή των νόμων; Όλες οι αποφάσεις που θα υπογράφει, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που θα αφορούν τις εκλογές ή εξελίξεις καθηγητών, καθώς και των συναφών με τα ακαδημαϊκά και φοιτητικά θέματα, θα μπορούν ανά πάσα στιγμή να προσβάλλονται δικαστικά.

»Το Συμβούλιο Ιδρύματος πληροφορήθηκε επίσης ότι την Παρασκευή 4 Απριλίου εξεδόθη ανακοίνωση από τον πρόεδρο της αντίστοιχης Τριμελούς Επιτροπής για τη διεξαγωγή εκλογών ανάδειξης κοσμήτορα και στη Θεολογική Σχολή του ΕΚΠΑ χωρίς να αναφέρεται ποιοι είναι υποψήφιοι. Υπενθυμίζεται ότι, κατά το στάδιο προεπιλογής, το Συμβούλιο επέλεξε μόνο τον ένα εκ των δύο υποψηφίων για τη θέση του κοσμήτορα, και συγκεκριμένα, τον καθηγητή κ. Μάριο Μπέγζο. Συνεπώς, οποιαδήποτε άλλη υποψηφιότητα δεν είναι σύννομη, θέτει υπό αμφισβήτηση τη νομιμότητα της όλης διαδικασίας εκλογής και εκθέτει τη Σχολή στους κινδύνους που επισημάνθηκαν πιο πάνω για τη Φιλοσοφική Σχολή.

»Για τους παραπάνω λόγους, το Συμβούλιο του Ιδρύματος:

α. Καλεί τον Πρύτανη του ΕΚΠΑ να προκηρύξει εκ νέου εκλογές για τη θέση του κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής. Τον καλεί επίσης να ελέγξει πειθαρχικά τα μέλη της επιτροπής που εξέδωσε την ως άνω ανακοίνωση και όποιον άλλον εμπλέκεται για παράβαση του νόμου.

β. Καλεί τον Υπουργό να ασκήσει την εποπτεία του για την τήρηση του νόμου στο ΕΚΠΑ.

γ. Επισημαίνει στα μέλη ΔΕΠ της Φιλοσοφικής Σχολής ότι καλούνται να συμμετάσχουν σε παράνομη διαδικασία εκλογής νέου κοσμήτορα».

tovima.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου