ΕΛΛΑΔΑ

Ερώτηση Μιχελάκη για το “κούρεμα”

ερώτηση-μιχελάκη-για-το-κούρεμα-27257

Ο Βουλευτής Επικρατείας της  Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Μιχελάκης,  κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών, Γιάννη Στουρνάρα, με θέμα: «Το “κούρεμα” του ιδιωτικού χρέους, διέξοδος για την ανακούφιση των ελληνικών νοικοκυριών και τη στροφή στην ανάπτυξη», ανάμεσα στα άλλα αναφέρει:

«Είναι γνωστό ότι με τα σκληρά και επώδυνα μέτρα που έχουν επιβληθεί κατά την τελευταία τριετία η πλειονότητα των ελληνικών νοικοκυριών έχει περιέλθει σε δεινή οικονομική θέση, την ώρα που η ελληνική οικονομία εισέρχεται στον έκτο χρόνο βαθιάς ύφεσης. Μέσα σε αυτό το ζοφερό κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον το μέγα ζητούμενο είναι η στροφή στην ανάπτυξη, η οποία θα τονώσει την εθνική μας οικονομία, θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και θα δώσει στην κυβέρνηση τη δυνατότητα να αποκαταστήσει τις αδικίες που έχουν υποστεί οι πιο ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.

Όμως, η σχετική διεθνής εμπειρία καταδεικνύει ότι το υψηλό ιδιωτικό χρέος, που έχει δημιουργηθεί από τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις σε περιόδους ευημερίας και οικονομικής ανάπτυξης, αποτελεί πολύ ισχυρή τροχοπέδη κατά την επόμενη φάση. Πιο συγκεκριμένα, έχει αποδειχθεί ότι όσο υψηλότερο είναι το ιδιωτικό χρέος των νοικοκυριών προς τις τράπεζες, τόσο βαθύτερη είναι η ύφεση που ακολουθεί και τόσο περισσότερος χρόνος απαιτείται για την επιστροφή στην ανάπτυξη.  

Αυτό το φαινόμενο τείνει να εκδηλωθεί σήμερα στην Ελλάδα, καθώς οι συσσωρευμένες υποχρεώσεις που ανέλαβαν κατά το παρελθόν πολλά ελληνικά νοικοκυριά μέσα σε μία εντελώς διαφορετική κοινωνικοοικονομική συγκυρία,  αποτελούν ένα δυσβάστακτο οικονομικό βάρος, που απειλεί σοβαρά την εθνική προσπάθεια για ανάκαμψη…

Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι μελέτη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τη σχέση ιδιωτικού χρέους, ενυπόθηκων δανείων, τιμών κατοικιών και οικονομικής δραστηριότητας, αναφέρει ότι η ανάκαμψη μιας οικονομίας μετά από περίοδο κρίσης επιτυγχάνεται μέσα από «τολμηρά και καλά σχεδιασμένα προγράμματα αναδιάρθρωσης του ιδιωτικού χρέους». 

Η παραπάνω μελέτη του ΔΝΤ αξιοποιεί τη διεθνή εμπειρία ξεκινώντας από τη μεγάλη  ύφεση που ακολούθησε το «κράχ» του 1929 και φθάνοντας σε σύγχρονα παραδείγματα αντιμετώπισης οικονομικών κρίσεων, με πιο πρόσφατα αυτά της Ισλανδίας και της Ουγγαρίας.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Ουγγρικής κυβέρνησης, η οποία, το Σεπτέμβριο του 2011, προχώρησε σε «κούρεμα» κατά 23% των στεγαστικών δανείων που είχαν συναφθεί σε Ελβετικό Φράγκο, μέσω της επιβολής συγκεκριμένης συναλλαγματικής ισοτιμίας.

Με ανάλογο πνεύμα στην Ισλανδία μετά την χρεοκοπία του 2008 οι τράπεζες της χώρας σε συνεννόηση με την κυβέρνηση, προχώρησαν στη διαγραφή του τμήματος κάθε δανείου που υπερέβαινε το 110% της πραγματικής αξίας του ακινήτου, επί του οποίου είχε συναφθεί το δάνειο…

Βέβαιο είναι ότι, όπως ακριβώς συνέβη πρόσφατα με το δημόσιο χρέος της χώρας μας, που υπέστη το γνωστό «κούρεμα» επειδή κρίθηκε ως μη βιώσιμο, κάτι ανάλογο θα πρέπει να συμβεί και με το ιδιωτικό χρέος, προκειμένου αυτό να καταστεί βιώσιμο, στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες αποδεδειγμένα και βάσει αυστηρών κριτηρίων συντρέχει αντικειμενική αδυναμία των δανειοληπτών. 

Η πρακτική που ακολουθείται σήμερα από τις τράπεζες δεν έχει αποδώσει τα δέοντα…Την ώρα που πολλές ελληνικές οικογένειες βρίσκονται ήδη στα όρια της επιβίωσης θα πρέπει επιτέλους να προσαρμόσουμε το λόγο «δαπάνη εξυπηρέτησης χρέους προς εισόδημα» (Debt-to-Income – DTI) στα νέα δεδομένα που διαμορφώθηκαν στη χώρα μας μετά τη δραματική συρρίκνωση των εισοδημάτων…

Εξίσου σημαντικό είναι να δοθεί έμφαση στο λόγο «δάνειο προς αξία υπέγγυου ακινήτου» (Loan-to-Value – LTV), καθώς είναι επιβεβλημένο να συνεκτιμηθεί κατά τη διαδικασία αποπληρωμής ενός στεγαστικού δανείου η σοβαρή μείωση των τιμών  στην ελληνική αγορά ακινήτων κατά την τελευταία τριετία.

Εάν για παράδειγμα ένας δανειολήπτης αγόρασε ένα σπίτι με στεγαστικό δάνειο το 2008 έναντι 300.000 ευρώ και η εμπορική αξία του εν λόγω ακινήτου σήμερα είναι μόλις 200.000 ευρώ, θα πρέπει εύλογα και η οφειλή του να προσαρμοστεί σε αυτά τα νέα δεδομένα.

Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει άμεσα να προχωρήσει και η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων, ούτως ώστε να επέλθει ο απαιτούμενος εξορθολογισμός και να αποκατασταθεί η σημερινή στρέβλωση  με τις εμπορικές τιμές συχνά να υπολείπονται των αντικειμενικών. 

Επιπρόσθετα στις παραπάνω προτεινόμενες ρυθμίσεις για την ανακούφιση των δανειοληπτών στεγαστικών δανείων, κρίνεται ως κοινωνικά δίκαιο να ληφθούν υπ’ όψιν αφ’ ενός τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου και αφ’ ετέρου η τιμή ζώνης κάθε περιοχής, προκειμένου να ωφεληθούν αυτοί που έχουν πραγματικά ανάγκη.   

Είναι αυτονόητο ότι η πρόταση περί «κουρέματος» του ιδιωτικού χρέους αποκλειστικό γνώμονα έχει να ανακουφιστούν οι πολίτες που βρίσκονται σε αντικειμενική αδυναμία να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους και σε καμία περίπτωση το να ευνοηθούν οι «κακοπληρωτές».

Γι’ αυτό και αντενδείκνυται η μέθοδος του «οριζόντιου» κουρέματος, καθώς θα ήταν ηθικά απαράδεκτο να επωφεληθούν από μία  ρύθμιση κοινωνικού χαρακτήρα ακόμη και αυτοί που δύνανται να πληρώσουν, αλλά επιλέγουν την οδό της απόκρυψης περιουσιακών στοιχείων, της φοροδιαφυγής ή της φυγάδευσης καταθέσεων στο εξωτερικό.

Άλλωστε το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, που έχει υποστεί τεράστιες ζημιές από τη διαδικασία του PSI και διανύει την εξαιρετικά κρίσιμη αλλά επιβεβλημένη περίοδο της ανακεφαλαιοποίησής του, δεν είναι σε θέση να επωμιστεί το δυσβάστακτο οικονομικό βάρος μιας  ρύθμισης οριζόντιου χαρακτήρα.  

Επειδή πρωταρχικό μέλημα της κυβέρνησης θα πρέπει να είναι η στήριξη των δανειοληπτών που ανέλαβαν τις υποχρεώσεις τους κάτω από  εντελώς διαφορετικές συνθήκες και με άλλα οικονομικά δεδομένα,

Επειδή ένα κούρεμα του ιδιωτικού χρέους αποτελεί την αναγκαία και απαραίτητη προϋπόθεση για την ανακούφιση των υπερχρεωμένων νοικοκυριών και για τη στροφή της χώρας στην ανάπτυξη,

Επειδή ειδικά για τα στεγαστικά δάνεια η μέθοδος αυτή μπορεί να αποτρέψει τον ορατό κίνδυνο ενός φαύλου κύκλου πτώσης των τιμών και σοβαρής κρίσης στην αγορά κατοικίας,

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα και σε συνέχεια της παρότρυνσης του ΔΝΤ για την κατάρτιση “τολμηρών και καλά σχεδιασμένων προγραμμάτων αναδιάρθρωσης του ιδιωτικού χρέους”,

Προτείνεται στον κ. Υπουργό:

1) Διαγραφή του τμήματος των στεγαστικών δανείων που υπερβαίνει το 110% της σημερινής πραγματικής αξίας του ακινήτου, επί του οποίου έχει συναφθεί το δάνειο.

2) Επιβολή ορίου 30% επί του μηνιαίου εισοδήματός του δανειολήπτη για την καταβολή δόσεων προς αποπληρωμή των δανειακών του υποχρεώσεων με σκοπό τη διασφάλιση της αξιοπρεπούς διαβίωσής του.

3) Νομοθετική ρύθμιση για την ανακούφιση των ελληνικών νοικοκυριών που θα προβλέπει γενναία μείωση των επιτοκίων δανεισμού, σημαντική χρονική επιμήκυνση αποπληρωμής των δανείων και κούρεμα της αρχικής οφειλής, στις περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας του δανειολήπτη.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

Πως τοποθετείστε απέναντι στην παραπάνω πρόταση για διαγραφή  τμήματος του στεγαστικού δανείου, κατά το παράδειγμα της Ισλανδίας ;

Πως αντιμετωπίζετε την πρόταση να μην υπερβαίνουν οι δόσεις για αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων το 30% του μηνιαίου εισοδήματος του δανειολήπτη ;

Ποιά είναι η θέση σας για την πραπάνω προτεινόμενη νομοθετική πρωτοβουλία με σκοπό την ανακούφιση των υπερχρεωμένων νοικοκυριών ;

Είναι στις προθέσεις σας ένα «κούρεμα» του ιδιωτικού χρέους ;

Ποια μέτρα προτίθεστε να λάβετε για την έμπρακτη στήριξη των υπερχρεωμένων νοικοκυριών, τα οποία έχουν περιέλθει σε προφανή και αντικειμενική οικονομική αδυναμία; ».   

#Tags

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου