ΕΛΛΑΔΑ

Δημόσιες μεταφορές on demand με ηλεκτρικά οχήματα στην Αστυπάλαια

δημόσιες-μεταφορές-on-demand-με-ηλεκτρικά-οχή-244743

Αλλάζουν… πίστα οι δημόσιες μεταφορές στην Αστυπάλαια το 2022. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει στον «Οικονομικό Ταχυδρόμο» στέλεχος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), εντός του επόμενου έτους αναμένεται να προκηρυχτεί διαγωνισμός που θα αναδείξει τον πάροχο της υπηρεσίας επιβατικών μεταφορών κατά παραγγελία το νησί.

Μάλιστα, σε τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση της πανδημίας ρυθμίζεται η λειτουργία υπηρεσίας επιβατικών μεταφορών κατά παραγγελία (transport on demand), η οποία θα εκτελείται αποκλειστικά με ηλεκτρικά οχήματα στην… πεταλούδα των Δωδεκανήσων.

Η υπηρεσία θα διενεργείται από πάροχο και θα μπορούν να συμμετέχουν αυτοτελώς ή από κοινού, ο Δήμος Αστυπάλαιας, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και κάθε άλλη αναπτυξιακή εταιρεία ή οργανισμός που συστήνεται από τους ΟΤΑ, καθώς και σε σύμπραξη με φορείς του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα.

Όπως εξηγεί παράγοντας του ΥΠΕΝ, η συγκεκριμένη υπηρεσία που θα αντικαταστήσει τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στο νησί χαρακτηρίζεται από ευέλικτη δρομολόγηση και επικοινωνία του παρόχου της υπηρεσίας με τον τελικό χρήστη μέσω μιας ψηφιακής πλατφόρμας. Με απλά λόγια, μέσω μιας εφαρμογής στο κινητό τηλέφωνο ή στο tablet οι πολίτες θα μπορούν να καλούν ένα όχημα για τη μετακίνησή τους, δηλώνοντας το σημείο επιβίβασης και αποβίβασης και αντιστοίχως ο πάροχος θα σχεδιάζει το βέλτιστο δρομολόγιο ανάλογα με τη ζήτηση τη δεδομένη στιγμή. «Η χρέωση δεν έχει καθοριστεί ακόμη, θα εξαρτηθεί από τον πάροχο, αλλά θα είναι αντίστοιχη ενός εισιτηρίου λεωφορείου», αναφέρει η ίδια πηγή.

Ο πάροχος που τελικά θα προκριθεί από τον σχετικό διαγωνισμό για τις υπηρεσίες μεταφορών κατά παραγγελία θα πρέπει να χρησιμοποιεί αποκλειστικά ηλεκτρικά οχήματα έως εννέα θέσεων, μαζί με τη εκείνη του οδηγού. Επίσης, θα έχει την ευθύνη προμήθειας των οχημάτων, της δημιουργίας των αναγκαίων εγκαταστάσεων φόρτισης, συντήρησης και επισκευής τους καθώς και χώρων στάθμευσης. Ακόμη, θα πρέπει να καθορίσει τον τρόπο διάδρασης της υπηρεσίας «transport on demand» με τους τελικούς χρήστες και την προμήθεια, λειτουργία και συντήρηση της απαιτούμενης υλικοτεχνικής υποδομής. Ακόμη, θα εκπονήσει και τις μελέτες για την οργάνωση και τη λειτουργία του συγκοινωνιακού έργου της υπηρεσίας ενώ θα εισηγηθεί το ύψος του κομίστρου στον Υπουργό Μεταφορών προκειμένου να εκδοθεί η σχετική απόφασης.

Στην υπηρεσία «transport on demand» που θα λειτουργεί ο πάροχος θα μπορούν να έχουν πρόσβαση επιχειρήσεις που εκμισθώνουν Επιβατηγά Ιδιωτικής Χρήσης αυτοκίνητα με οδηγό καθώς και Επιβατηγά Δημοσίας Χρήσης αυτοκίνητα ταξί. Και στις δύο περιπτώσεις τα οχήματα θα πρέπει να είναι αμιγώς ηλεκτρικά.

Φως και ηλεκτρική θέρμανση για τα τραπεζοκαθίσματα

Στην ίδια τροπολογία του ΥΠΕΝ περιλαμβάνονται και διατάξεις για τη δυνατότητα ηλεκτροδότησης των κοινοχρήστων χώρων που έχουν παραχωρηθεί σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, ελέω πανδημίας. Ειδικότερα, δίνεται, κατά παρέκκλιση της νομοθεσίας, η δυνατότητα επέκτασης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων καθώς και εγκατάστασης και χρήσης ηλεκτρικών συσκευών θέρμανσης, φωτισμού και ανεμιστήρων στους δημόσιους κοινόχρηστους χώρους, οι οποίοι τους έχουν παραχωρηθεί. Η ηλεκτρική εγκατάσταση θα πρέπει να πραγματοποιείται βάσει μελέτης διπλωματούχου μηχανικού, εγκεκριμένη από την αρμόδια υπηρεσία του οικείου δήμου και να εγκαθίσταται από ηλεκτρολόγο που διαθέτει σχετική άδεια.

Αυτοτελής η Κεντρική Υπηρεσία Δόμησης

Παράλληλα, η τροπολογία το ΥΠΕΝ προτείνει τη μετατροπή της Κεντρικής Υπηρεσίας Δόμησης του υπουργείου σε αυτοτελές τμήμα, το οποίο θα υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, ενώ σήμερα βάσει της προηγούμενης νομοθεσίας αποτελεί οργανική μονάδα του ΥΠΕΝ (επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης). Επίσης, επικαιροποιούνται σι αρμοδιότητες της με τις οικοδομικές άδειες να εκδίδονται αυτόματα.

Η ΚΥΔΟΜ χορηγεί πράξεις εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών όταν αυτές γίνονται στο πλαίσιο στρατηγικών επενδύσεων που χρηματοδοτούνται, εν όλω ή εν μέρει, από ευρωπαϊκούς πόρους αξίας τουλάχιστον 500.000 ευρώ ή όταν οι εργασίες αφορούν κτίρια άνω των 3000 τ.μ.. Επίσης, ασκεί αρμοδιότητα υπηρεσίας δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) εάν η προέγκριση ή η αναθεώρηση αυτής δεν έχει εκδοθεί από την αρμόδια Υ.ΔΟΜ. μετά την πάροδο τριών μηνών. Σε αυτές τις περιπτώσεις η ΚΥΔΟΜ μπορεί να επέμβει έπειτα από αίτηση του ενδιαφερόμενου για την προέγκριση οικοδομικής άδειας, με την οποία επιλέγει έκδοση της πράξης από την Κ.Υ.ΔΟΜ., αντί της αρμόδιας Υ.ΔΟΜ. ή της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Επίσης, με την τροπολογία ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα του προσωπικού της, προκειμένου να καταστεί δυνατή η λειτουργία της. Έτσι δίνεται η δυνατότητα πρόσληψης, μέσω ΑΣΕΠ, 10 ατόμων (αρχιτεκτόνων μηχανικών, πολιτικών μηχανικών και τοπογράφων μηχανικών) με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως τριών ετών, οι οποίες θα μπορούν να παραταθούν μια φορά για άλλα τρία χρόνια.

Για το Γραφείο Ελληνικού και άλλες ρυθμίσεις

Επιπλέον, προστίθενται 15 οργανικές θέσεις στις υπάρχουσες 25 του Γραφείου Ελληνικού καθώς οι αρμοδιότητες του έχουν διευρυνθεί – προκειμένου να εκδοθούν οι απαιτούμενες άδειες που αφορούν στο Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού – Αγίου Κοσμά. Η κάλυψη των θέσεων μπορεί να γίνει με μετάταξη υπαλλήλων, ύστερα από δημόσια πρόσκληση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ή με αποσπάσεις ενώ δίνεται και η δυνατότητα κάλυψης των θέσεων και με προσλήψεις προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Τέλος, παρατείνεται έως και τις 31.12.2022 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη χορήγησης άδειας λειτουργίας των τουριστικών λιμένων. Έτσι όσοι φορείς δεν κατόρθωσαν να υποβάλουν τα σχετικές αιτήσεις έχουν περιθώριο ενός έτους για να προσκομίσουν, μεταξύ άλλων, την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή τη βεβαίωση υποβολής μελετών για έγκριση ή ανανέωση περιβαλλοντικών όρων, αλλά και την απόφαση χωροθέτησης ή την απόφαση έγκρισης θέσης δημιουργίας του τουριστικού λιμένα.

Επίσης, χθες ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστας Σκρέκας από το βήμα της Βουλής προανήγγειλε ότι θα δώσει τέταρτη παράταση ενός μήνα για την υποχρεωτική τήρηση ηλεκτρονικών φακέλων για όλα τα κτίρια της χώρας. Έτσι, η υποχρεωτική εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου θα ξεκινήσει (εκτός εάν δοθεί και 5η παράταση) από 1ης Φεβρουαρίου.

in.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου