ΕΛΛΑΔΑ

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή: Σημαντικά κενά στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας

οικονομική-και-κοινωνική-επιτροπή-ση-198278

Σημαντικά κενά στο σχεδιασμό του νομοσχεδίου του υπουργείου Υγείας για το Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας διαπιστώνει η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας, σημειώνοντας πάντως ότι το νομοθέτημα κινείται στη σωστή κατεύθυνση ως προς τους στόχους που θέτει.

Όπως επισημαίνει η ΟΚΕ, η μεταρρύθμιση που προωθείται δεν θα πρέπει να στοχεύει μονοδιάστατα στη μείωση του κόστους και τη συρρίκνωση των δημόσιων υπηρεσιών υγείας, αλλά στη μετατροπή του οφέλους από την αποτελεσματικότερη διαχείριση των πόρων σε διεύρυνση των δημόσιων παροχών και βελτίωση της ποιότητάς τους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Επιτροπή, προκειμένου να διασφαλισθεί η οικονομική βιωσιμότητα του ΠΕΔΥ θα πρέπει να υπάρξει επάρκεια χρηματοδοτικών πόρων, ενώ «ιδιαίτερος προβληματισμός και έντονη ανησυχία» εκφράζεται για «την έλλειψη καθορισμού μεταβατικού σταδίου για τη διαφύλαξη του αγαθού της υγείας των πολιτών μέχρι την οργάνωση και λειτουργία του Δικτύου».

«Η πρόβλεψη για τη διαθεσιμότητα του συνόλου του προσωπικού του ΕΟΠΥΥ σε συνδυασμό με την απουσία οποιασδήποτε προετοιμασίας της διάδοχης θεσμικά κατάστασης, σημαίνει ότι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα οι δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας θα είναι σε αναστολή, καθώς ούτε συγκεκριμένες οργανικές θέσεις γιατρών και λοιπού υγειονομικού προσωπικού έχουν συσταθεί στις Δ.Υ.Πε, ούτε επαρκής χρόνος υπάρχει (1 μήνας) για να γίνουν τα απαιτούμενα διοικητικά βήματα απορρόφησης όλου του υπηρετούντος ανθρώπινου δυναμικού», προειδοποιεί η Επιτροπή.

Ειδικά στο θέμα της διαθεσιμότητας/κινητικότητας προσωπικού, η ΟΚΕ τονίζει ότι οποιεσδήποτε μεταβολές προκύψουν μέσα από την χωρική αναδιάταξη των μονάδων του ενιαίου φορέα ΠΦΥ (συγχώνευση μονάδων, κατάργηση λόγω επικάλυψης λειτουργιών) δεν θα πρέπει οδηγήσουν σε απώλεια θέσεων εργασίας και επιδείνωση των όρων εργασίας των υγειονομικών αλλά σε καλύτερη αξιοποίηση του υφιστάμενου δυναμικού.

Σημειώνει ακόμη ότι το υπό συζήτηση νομοσχέδιο θα πρέπει να καλύπτει το σύνολο των θεμάτων που απαιτούνται για την ενεργοποίηση του νέου συστήματος ΠΦΥ και να μειωθούν στο ελάχιστο οι απαιτούμενες υπουργικές αποφάσεις.

Παράλληλα τονίζεται ότι προκειμένου να διασφαλισθεί η οικονομική βιωσιμότητα του ΠΕΔΥ θα πρέπει να υπάρξει επάρκεια χρηματοδοτικών πόρων, ενώ κεντρικής σημασίας ζήτημα είναι, όπως αναφέρεται, η μεταβίβαση της κινητής και ακίνητης περιουσίας των ασφαλιστικών ταμείων στο νέο φορέα.

newpost.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου