ΔΙΕΘΝΗ

Υπερψηφίστηκε τροπολογία για τη μη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί

υπερψηφίστηκε-τροπολογία-για-τη-μη-με-589061

Ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας Νίκος Χουντής, στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης για την Τουρκία (2018), κατέθεσε τροπολογία για τη διατήρηση της Αγίας Σοφίας ως ιστορικού-θρησκευτικού μνημείου.

Η παραπάνω τροπολογία έγινε δεκτή από την πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θέτει φραγμό στα σχέδια μετατροπής της σε τζαμί.

Ακολουθεί το κείμενο της τροπολογίας του ευρωβουλευτή της Λαϊκής Ενότητας Ν. Χουντή:

Τροπολογία 6
6.3.2019
A8-0091/6

Νικόλαος Χουντής, Martina Michels, Marie-Christine Vergiat, Emmanuel Maurel, Κώστας Χρυσόγονος, Barbara Spinelli, Helmut Scholz, Σοφία Σακοράφα, Miguel Urbán Crespo
εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

«αντιτίθεται, στο πλαίσιο αυτό, σε κάθε ακραία άποψη που προωθεί την αλλοίωση της φυσιογνωμίας του ιστορικο-θρησκευτικού μνημείου της Αγίας Σοφίας, καθώς και στη μετατροπή του σε τζαμί».

[zougla.gr]

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου