ΔΙΕΘΝΗ

Ευρωεκλογές: Η ανεργία στο επίκεντρο των συζητήσεων στο νέο Ευρωκοινοβούλιο

ευρωεκλογές-η-ανεργία-στο-επίκεντρο-τ-352445

Άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων στην ΕΕ θα επιδιώξει να ληφθούν η Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, ανεξάρτητα από το ποια θα είναι η σύνθεση της μετά τις ευρωεκλογές.

Ευρωεκλογές: Η ανεργία στο επίκεντρο των συζητήσεων στο νέο Ευρωκοινοβούλιο
Το θέμα της αντιμετώπισης της ανεργίας των νέων στην ΕΕ με όσο το δυνατόν πιο άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο είναι ψηλά στην “ατζέντα” των επιδιώξεων όλων των πολιτικών ομάδων του Ευρωκοινοβουλίου, εκπρόσωποι των οποίων είναι υποψήφιοι στις επικείμενες ευρωεκλογές.

Ευρωπαϊστές όσο και ευρωσκεπτικιστές, νυν και υποψήφιοι ευρωβουλευτές ποντάρουν στην ανάδειξη του θέματος της ανεργίας των νέων στην Ευρώπη, προκειμένου να ευαισθητοποιήσουν αυτό το κομμάτι της ευρωπαϊκής νεολαίας, να μην προτιμήσει την αποχή από τις επικείμενες ευρωεκλογές και να προσέλθει να ψηφίσει.

Παράλληλα, οι μέχρι πρότινος ευρωβουλευτές όλων, σχεδόν, των πολιτικών ομάδων του Ευρωκοινοβουλίου, έχουν καταθέσει εγκαίρως πληθώρα ερωτήσεων προς την νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή – που θα προκύψει μετά τις ευρωεκλογές –, σχετικά με την ανάγκη λήψης άμεσων και αποτελεσματικών μέτρων για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων στην ΕΕ.

Η κατάθεση και μόνο τόσων πολλών ερωτήσεων για το θέμα, εγγυάται ότι η αντιμετώπιση του φαινομένου της ανεργίας των νέων θα τεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων της νέας Ολομέλειας της Ευρωβουλής από τις πρώτες κιόλας συνεδριάσεις της.

Γενικά αναγνωρίζεται ότι ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα που έχει να αντιμετωπίσει σήμερα η Ευρώπη είναι η ανεργία των νέων: πάνω από 26 εκατομμύρια είναι χωρίς δουλειά.

Η ανεργία στους νέους έχει φθάσει το 23%, ποσοστό διπλάσιο από εκείνο του συνόλου των εργαζομένων και οι πιθανότητές τους να βρουν δουλειά παραμένουν πολύ χαμηλές.

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν είναι πολλές: Οι δουλειές που βρίσκουν είναι λιγότερο σταθερές και επιπέδου χαμηλότερου των προσόντων τους, ενώ τα Εθνικά Εκπαιδευτικά Συστήματα συχνά δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Ακόμη, μεγάλες παραμένουν οι δυσκολίες να βρει ένας νέος ή μια νέα δουλειά σε άλλη χώρα.

Παρ’ όλα αυτά, όπως αναφέρουν τα σχετικά πληροφοριακά δελτία, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στόχο να αυξήσει το ποσοστό απασχόλησης στα κράτη μέλη στο 75% του πληθυσμού ηλικίας 20-64 ετών, υιοθετώντας μία ενιαία πολιτική αντιμετώπισης του οξύτατου προβλήματος.

Μέχρι στιγμής πάντως, τα βήματα που έχουν γίνει προς αυτή την κατεύθυνση είναι δειλά και οι ληφθείσες πρωτοβουλίες στερούνται γενναίας χρηματοδότησης.
Αναφέρεται, για παράδειγμα, ότι δεν συνιστούν αποτελεσματική αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων στην Ευρώπη, τα “νέα εργαλεία” που πρόκειται να εφαρμόσουν, από κοινού, Κομισιόν και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα κράτη μέλη, όπως είναι:

* Η Εγγύηση για τους Νέους
* Πλαίσιο ποιοτικών κριτηρίων για τα προγράμματα μαθητείας
* Το πρόγραμμα Έρασμος
* Η προώθηση της εκμάθησης ξένων γλωσσών
* Η αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων

Τι προβλέπεται

Η απερχόμενη Ολομέλεια της Ευρωβουλής έχει ήδη ζητήσει, με ψηφίσματα της, οι πόροι που προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) να αντιπροσωπεύουν περίπου το ένα τέταρτο του προϋπολογισμού των περιφερειακών προγραμμάτων ενίσχυσης της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020. Επέμεινε ότι πρέπει να συνεχίσουν να παρέχονται ενισχύσεις στους απολυμένους εργαζομένους και μετά το 2013.

Το Ευρωκοινοβούλιο κατόρθωσε επίσης, παρά την αντίθεση ορισμένων κρατών μελών, να διατηρήσει το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (το οποίο αντικαθιστά το παλαιότερο πρόγραμμα διανομής τροφίμων που μερικά κράτη μέλη ήθελαν να καταργήσουν) και κατάφερε να διατηρηθεί το ένα δισεκατομμύριο ευρώ, που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προτείνει να αφαιρεθεί, έτσι ώστε η χρηματοδότηση τού εν λόγω Ταμείου να παραμείνει στα 3,5 δισ. ευρώ.

Με βάση τα ψηφίσματα που ενέκρινε η απερχόμενη Ευρωβουλή, θα διατεθούν πόροι για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και σε άλλες κατηγορίες εργαζομένων, όπως οι αυτοαπασχολούμενοι και τα άτομα που εργάζονται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, βάσει των νέων κανόνων που συμφωνήθηκαν με τα κράτη μέλη.

Το Κοινοβούλιο εξασφάλισε επίσης ότι τρία υφιστάμενα προγράμματα, το πρόγραμμα Progress για την απασχόληση και την ένταξη, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υπηρεσιών Απασχόλησης (EURES) και ο μηχανισμός μικροχρηματοδοτήσεων, θα συνεχίσουν να λειτουργούν στο πλαίσιο του προγράμματος για την κοινωνική αλλαγή και την καινοτομία.

Ύστερα από την συμφωνία που επετεύχθη, μεταξύ Ευρωκοινοβουλίου και αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων, πρόκειται να δημιουργηθούν συστήματα παροχής εγγυήσεων για τους νέους σ’ όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ, με στόχο να εξασφαλισθεί ότι κανένας νέος στην ΕΕ δεν θα μείνει άνεργος ή χωρίς εκπαίδευση ή κατάρτιση για διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων μηνών. Τα άτομα αυτά θα πρέπει να είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Τέλος, το Ευρωκοινοβούλιο εργάστηκε για την παροχή στήριξης στις επιχειρήσεις και στους εργαζομένους τους, χρησιμοποιώντας πόρους από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και εφαρμόζοντας πρόσθετα μέτρα ώστε οι ευρωπαϊκές εταιρείες να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις παγκόσμιες αγορές και να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, ιδιαίτερα για τους νέους.

Ψήφισε νόμους από κοινού με τις εθνικές κυβερνήσεις, ώστε: να βοηθηθούν οι εφευρέτες στον τομέα της προστασίας των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας∙ να αντιμετωπισθούν οι καθυστερήσεις στις πληρωμές λογαριασμών με τη θέσπιση ορίου 30 ημερών για τις πληρωμές σε ευρωπαϊκό επίπεδο∙ να μεταρρυθμισθούν οι δημόσιες συμβάσεις, ώστε τα δημόσια χρήματα να δαπανώνται με τρόπο φιλικότερο προς το περιβάλλον, πιο κοινωνικό και καινοτόμο∙ και να εκσυγχρονιστούν οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες αερομεταφορών.

Οι ευρωβουλευτές, επίσης, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη χρηματοδότηση ύψους 325 δισεκατομμυρίων ευρώ από το ταμείο επενδύσεων έργων περιφερειακής ανάπτυξης ώστε να διευκολυνθεί η έξοδος της Ευρώπης από την κρίση. Τα έργα αυτά περιλαμβάνουν την κατάρτιση και εκπαίδευση νέων ατόμων και απολυμένων, τη στήριξη μικρών επιχειρήσεων που αναζητούν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, την ενίσχυση των συνδέσεων Διαδικτύου σε απομακρυσμένες περιοχές και τη στήριξη της έρευνας σε διεθνές επίπεδο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου