Μπρα ντε φερ με την ΕΡΓΗΛ

Τελευταία ενημέρωση: 2013-03-11, 10:41:16
Μπρα ντε φερ με την ΕΡΓΗΛ

Ηταν αναμφισβήτητα ένα από τα θέματα που απασχόλησαν την τοπική επικαιρότητα την εβδομάδα που μας πέρασε. Ο λόγος για τις υπέρογκες απαιτήσεις της ΕΡΓΗΛ που αξιώνει από τη ΔΕΥΑΜΒ για υπερσυμβατικές εργασίες που, σύμφωνα με τη γνώμη της, έγιναν στο έργο και αφορούν την αντικατάσταση των αγωγών ύδρευσης στο Βόλο και τη Νέα Ιωνία. 

Ένα έργο που περατώθηκε το 2007. Οι απαιτήσεις της ΕΡΓΗΛ που μπορεί να φτάσουν ακόμη και τα 8.000.000 ευρώ και τα οποία αν επιδικαστούν θέτουν σε αμφισβήτηση την περαιτέρω πορεία της Δημοτικής Επιχείρησης Υδρευσης, δικαιολογούν το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης να πληροφορηθεί όλες τις πτυχές της παραπάνω υπόθεσης.

Άλλωστε είναι γνωστό ότι την περασμένη Τρίτη τα μέλη της Επιτροπής Παραλαβής του έργου που ορίστηκαν από το Δ.Σ της ΔΕΥΑΜΒ, προχώρησαν σε δειγματοληπτικούς ελέγχους από δεκαπέντε διαφορετικά σημεία όπου έγιναν οι εργασίες. Τα δοκίμια που ελήφθησαν έχουν αποσταλεί ήδη σε πιστοποιημένο εργαστήριο, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν οι ποσότητες και η ποιότητα των υλικών που αναφέρει η σύμβαση που υπογράφηκε ανάμεσα στην ΕΡΓΗΛ και τη ΔΕΥΑΜΒ.

Σύμφωνα με μέλη της Επιτροπής αλλά και με δηλώσεις που έκανε ο ίδιος ο Π. Σκοτινιώτης εκτιμάται ότι υπάρχουν αποκλίσεις από τις αναγραφόμενες ποσότητες, κάτι που θα δώσει στη ΔΕΥΑΜΒ τη δυνατότητα να διεκδικήσει για λογαριασμό της το εργολαβικό όφελος που καρπώθηκε η εταιρία.

Όσον αφορά τις υπερσυμβατικές εργασίες αυτές η ΔΕΥΑΜΒ, μέσω των νομικών της, εκτιμά ότι μπορεί να αντικρούσει τους ισχυρισμούς της ΕΡΓΗΛ, όταν η υπόθεση κριθεί επί της ουσίας της και όχι στηριζόμενη πάνω σε λάθη και παραλείψεις της υπηρεσίας που φαίνεται ότι υπήρξαν όταν η εταιρία έστειλε τις επιμετρήσεις των επιπλέον εργασιών και δεν απάντησε ποτέ στη δίμηνη προθεσμία που θέτει ο νόμος και που έληγε στις αρχές Ιανουαρίου του 2008.

Ένα σημείο που επίσης παρουσιάζει το δικό της ξεχωριστό πολιτικό ενδιαφέρον είναι ότι το έργο δημοπρατήθηκε και άρχισε να κατασκευάζεται επί θητείας στο Δήμο και στη ΔΕΥΑΜΒ του Κυριάκου Μήτρου και ολοκληρώθηκε επί θητείας του Αλ. Βούλγαρη, ενώ μετά από πέντε χρόνια καλείται να διαχειριστεί την …καυτή πατάτα η σημερινή Δημοτική Αρχή.

Ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της ΔΕΥΑΜΒ Π. Σκοτινιώτης όταν κάλεσε την περασμένη Πέμπτη στο γραφείο του τους δημοσιογράφους μίλησε για «εκπλήξεις», χωρίς να πει κάτι περισσότερο. Το βέβαιο είναι ότι στο παρασκήνιο παίζεται ένα νομικό μπρα ντε φερ, κάτι που επιβεβαιώνεται και από τα αλλεπάλληλα εξώδικα που αποστέλλει η εταιρία τους τελευταίους μήνες στα μέλη της Επιτροπής Παραλαβής του έργου που έχει ορίσει το Δ.Σ της ΔΕΥΑΜΒ, όπου τους υπενθυμίζει ότι η συγκρότηση της Επιτροπής είναι παράνομη και ότι υπέχουν ποινικές ευθύνες.

Σημειώνεται ότι στους δοκιμαστικούς ελέγχους που έγιναν ζητήθηκε να είναι παρών και εκπρόσωπος της ΕΡΓΗΛ, η τελευταία ωστόσο αρνήθηκε να παραστεί.

Η εκθεση του Σ.Ο.Λ

Το βέβαιο είναι ότι το θέμα δεν βγήκε τον τελευταίο χρόνο. Από εμπιστευτική έκθεση του Σώματος Ορκωτών Λογιστών προκύπτει ότι το θέμα είχε συζητηθεί τον Αύγουστο του 2010 στο Δ.Σ της ΔΕΥΑΜΒ, όταν και ζητήθηκαν διευκρινίσεις από τον τότε διοικητικό σύμβουλο και Αντιδήμαρχο Βόλου κ. Γ Στάμο, που αναζητούσε απαντήσεις για το συγκεκριμένο θέμα, όπως και για μία πλειάδα άλλων θεμάτων που αφορούσαν τη λειτουργία και τα οικονομικά της Επιχείρησης.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην εμπιστευτική έκθεση των Ορκωτών Λογιστών Γ. Καραμιχάλη, Ευας Αγγελίδη, Νίκου Κατσίδη και Δημ.. Ζυγελόπουλου που παραδόθηκε στη ΔΕΥΑΜΒ στις 14 Ιουνίου 2012 για την έκθεση περαιτέρω ελέγχου και διερεύνησης των θεμάτων της από 27.8. 2010 συνεδρίασης του Δ.Σ της Επιχείρησης για την περίοδο 2004-2009, τα μέλη του Σ.Ο.Λ υπογραμμίζουν για το θέμα τα παρακάτω :

«Ανάμεσα στα άλλα το ερώτημα που τέθηκε, ανάμεσα στα άλλα, στους ορκωτούς λογιστές, ήταν : «Η ΕΡΓΗΛ στο έργο Ύδρευση Βόλου γιατί διεκδικεί δικαστικά το ποσό των 5.000.000 € περίπου; Θα ενημερωθεί ποτέ το Δ.Σ.;».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη μας σχετικά με την ύπαρξη δικαστικής διαμάχης με την ανάδοχο του έργου της αντικατάστασης των σωλήνων ύδρευσης η οποία ήταν η ΕΡΓ.ΗΛ. ΑΤΕ, είχε γίνει ενημέρωση του Δ.Σ. την 31.12.2008, στην οποία παρευρισκόταν και ο Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Στάμος.

Από την ενημέρωση αυτή προκύπτει ότι είχε οριστεί δικάσιμος για τον Φεβρουάριο του 2010, η οποία όμως αναβλήθηκε για την 16.11.2010 και στην συνέχεια για τις 5.5.2012. Δεν υπήρχε όμως αναφορά στο γεγονός ότι η επιβλέπουσα Υπηρεσία είχε χορηγήσει Βεβαίωση Περαίωσης του έργου με ημερομηνία 14/9/2007.

Το στοιχείο αυτό ήταν σημαντικό και θα έπρεπε να γνωστοποιηθεί ιδιαιτέρως στο Δ.Σ. ώστε να είναι σε θέση να εκτιμήσουν ορθότερα την αναμενόμενη εξέλιξη της υπόθεσης. Επίσης υπήρχε ενημέρωση στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 31.3.2009 σχετικά με την ένσταση της ΕΡΓ.ΗΛ. ΑΤΕ για μέρος του έργου αυτού. Εκτός των ως άνω, διαπιστώσαμε ότι είχε προηγηθεί εκτενής και λεπτομερής σχετική ενημέρωση του Γενικού Διευθυντή και του Προέδρου του Δ.Σ. με υπηρεσιακά σημειώματα του Τεχνικού Διευθυντή κ. Δ. Κουτσιφέλη της 7.2.2007 και 4.4.2007 αντίστοιχα.

Για την ύπαρξη και το περιεχόμενο αυτών των υπηρεσιακών σημειωμάτων δεν γίνεται καμιά αναφορά στις σχετικές τοποθετήσεις των ανωτέρω προς το Δ.Σ. της 27.08.2010, όπως θα έπρεπε, ούτε στις επιστολές τους που επισυνάπτονται στα συνημμένα 1 & 2 που κατατέθηκαν στα πρακτικά αυτής της συνεδρίασης.

Κατά τη γνώμη μας αν είχαν γνωστοποιηθεί στο Σύμβουλο του Δ.Σ. κ. I. Στάμο καθώς και σε όλο το Δ.Σ. το περιεχόμενο των επιστολών αυτών δεν θα προέκυπτε θέμα ελλιπούς ενημέρωσης. Παρόλα αυτά πρέπει να σημειώσουμε ότι με το ως άνω υπηρεσιακό Σημείωμα της Τεχνικής Διεύθυνσης της 7.2.2007 είχε ζητηθεί να τεθεί και συζητηθεί σχετικό θέμα στην 6η Συνεδρίαση του Δ.Σ No 163 στις 29.5.2007. Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης αυτή τέθηκε το θέμα αυτό αλλά αποσύρθηκε από τα προς συζήτηση θέματα μετά από πρόταση του προέδρου του Δ.Σ. Κατά της απόρριψης αυτής δεν αντιτάχθηκε ο σύμβουλος κ. I. Στάμος.

 

Όσον αφορά την ουσία και την πορεία της δικαστικής διεκδίκησης της από τα πρακτικά του Δ.Σ. της 08.02.2012 προκύπτει ότι για την υπόθεση αυτή εξεδόθη τελεσίδικη εφετειακή απόφαση σύμφωνα με την οποία επιδικάζεται καταβολή ποσού € 4.000.000 περίπου προς την ΕΡΓΗΛ για περικοπείσες εργασίες.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης με ευθύνη της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β δεν παραλήφθηκαν αρμοδίως και σύμφωνα με την προβλεπόμενη περί τεχνικών έργων του Δημοσίου νομοθεσία πρόσθετες εργασίες οι οποίες εκτιμήθηκαν από τον εργολάβο στο πιο πάνω ποσό.

Η γνώμη του Νομικού συμβούλου κ Σκαρίπα στον οποίο ανατέθηκε ο χειρισμός της υπόθεσης αυτής όπως προκύπτει από το ίδιο πρακτικό του Δ.Σ. είναι ότι η αναίρεση της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. στον Άρειο Πάγο κατά της Εφετειακής απόφασης θα δικαιωθεί τελικά. Τη γνώμη του αυτή στήριξε σε ήδη ληφθείσα σχετική απόφαση του Αρείου Πάγου σε αντίστοιχη περίπτωση (νομολογία).

Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι η Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. κατέθεσε αίτηση αναστολής της ως άνω απόφασης, για την οποία λήφθηκε απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία ανάγκασε τη .Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. να καταβάλλει άμεσα ποσό ενός εκατομμυρίου ευρώ και ανέστειλε την καταβολή του υπολοίπου ποσού μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης του Αρείου Πάγου. Σχετικά με το έργο αυτό αναφέρουμε ότι στην έκθεση ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 2008 αναφέρεται «Το έργο αυτό σύμφωνα με την από 14.9.2007 Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών του Δ/ντή Τεχνικών Υπηρεσιών της ΔΕΥΑΜΒ, ολοκληρώθηκε εντός του συμβατικού χρόνου στις 7.9.2007.».

Σε οποιαδήποτε περίπτωση και άσχετα με την πορεία της δικαστικής υπόθεσης, η δημιουργία των προϋποθέσεων για τέτοιες διεκδικήσεις και η έκθεση της Επιχείρησης σε τέτοιο κίνδυνο πρέπει να οδηγήσει τη Διοίκηση της Επιχείρησης στην επανεξέταση όλου του συστήματος επίβλεψης, αναφοράς και ενημέρωσης της Διοίκησης από τις Τεχνικές Υπηρεσίες και ακολούθως του Δ.Σ. από τη Διοίκηση ώστε να διασφαλίζεται ότι η επιχείρηση δεν θα αντιμετωπίσει ξανά αντίστοιχες καταστάσεις για οποιονδήποτε λόγο (σ.σ: : Η υπογράμμιση είναι του υπογράφοντα).

Η υιοθέτηση στην περίπτωση αυτή ενός αποτελεσματικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου που θα στελεχωθεί και θα εκτελείται από έμπειρα εξειδικευμένα άτομα θα ήταν ενδεδειγμένη ειδικότερα τώρα που το αυξημένο μέγεθος της επιχείρησης συνηγορεί στην ανάγκη αυτή. Το Δ.Σ της ΔΕΥΑΜΒ ως προϊσταμένη αρχή των έργων πρέπει να αναλάβει ενεργότερο ρόλο ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που αναφύονται αντιδικίες, εφαρμόζοντας το άρθρο 40 του νόμου 3669/2008 που αφορά τις Πειθαρχικές ευθύνες των διοικητικών οργάνων στις περιπτώσεις που προκύπτει ανάγκη εφαρμογής του.

Η άποψη της αρμόδιας υπηρεσίας στο θέμα αυτό είναι ότι «η Υπηρεσία κινήθηκε με πλήρη συνέπεια και απολύτως νόμιμα και δεν πιστοποίησε στον εργολάβο εργασίες που δεν έκανε. Για αυτές τις ανύπαρκτες εργασίες η ΕΡΓΗΛ διεκδικεί τα χρήματα. Σημειώνουμε επιπλέον ότι είναι αδύνατη η αποφυγή προβολής απαιτήσεων από έναν συναλλασσόμενο που λειτουργεί εκτός των χρηστών συναλλακτικών ηθών».

Καταλήγοντας για το θέμα αυτό οι ορκωτοί λογιστές στην έκθεσή τους σημειώνουν ότι κατά την συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ της 08.02.2012 που αναφέρουν παραπάνω με θέμα την ενημέρωση της πορείας της δίκης με την ΕΡΓΗΛ αποφασίστηκε η ανάθεση της εξέτασης του θέματος της ΕΡΓΗΛ στο ΣΕΔΕ ως πλέον αρμοδίου οργάνου και λόγω των εξειδικευμένων γνώσεων που απαιτούνται στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Κατά συνέπεια κρίνουμε σκόπιμο πριν την εξαγωγή όποιων συμπερασμάτων να αναμένουμε την έκθεση του ΣΕΔΕ και την τελική δικαστική κρίση».

ANT . TΣΕΛΕΝΤΗΣ

 

Ακολουθήστε τον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ στο GOOGLE NEWS για άμεση ενημέρωση.
Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τον Βόλο, την Μαγνησία, την Ελλάδα και τον κόσμο
απο τον
ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ
Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
3
+
9
=