Η κρίση βλάπτει τις γεννήσεις

Τελευταία ενημέρωση: 2013-01-06, 16:42:01
    Η   κρίση  βλάπτει  τις  γεννήσεις

Το  2012  μειώθηκαν  στο  Βόλο  κατά  20%   σε   σύγκριση   με  το  2011

Η  οικονομική  κρίση  βλάπτει  σοβαρά  τις  γεννήσεις.  Αυτό  τουλάχιστον προκύπτει  από   μία  πρώτη   αποτίμηση   των στοιχείων  που  δόθηκαν   από το  Ληξιαρχείο της  Δημοτικής  Ενότητας  Βόλου  για  το  2012  καθώς  δείχνουν  ότι  η  μείωση   είναι  πάνω από το  20%.    Ειδικότερα  το  2012  οι  γεννήσεις   ήταν    1.150,  όταν  ένα   χρόνο νωρίτερα, το   2011,  ο αντίστοιχος  αριθμός  ήταν  1.481. 

Το   αξιοσημείωτο  είναι   πως σε ό,τι   αφορά  τις  γεννήσεις  αυτές   ισχύει   ο κανόνας κάθε  πέρυσι και  καλύτερα,  αφού  ο  αντίστοιχος αριθμός     το 2010   ήταν  1.674,    ενώ  το   2009    ήταν   1.822.

 Αντίθετα  σύμφωνα  με  το   Ληξιαρχείο    του  Βόλου  οι   γάμοι  και  οι  θάνατοι   δεν  παρουσιάζουν   αξιοσημείωτες    διαφορές.  Ειδικότερα   οι   γάμοι   που   δηλώθηκαν  στο  Ληξιαρχείο  του  Βόλου    το  2009 ήταν  417,  το   2010  ήταν  383  το   2011  ήταν  387, ενώ     το    2012  ήταν  346.

Αντίστοιχα  οι  θάνατοι  το  2009   ήταν  781, το 2010  699, το 2011 754, ενώ   το   2012   ήταν    765.

Επίσης    στο   Ληξιαρχείο   της   Δημοτικής  Ενότητας   Βόλου    τα  τέσσερα   τελευταία  χρόνια   εκδόθηκαν   οι  παρακάτω  άδειες  πολιτικών  γάμων:    Το  2009  368,   το  2010   379, το  2011 388 και το   2012  326.

Οι   αντίστοιχοι αριθμοί  τέλεσης   πολιτικών   γάμων  (σ.σ.  η   άδεια  μπορεί  να   εκδοθεί  στο  Βόλο, αλλά      ο πολιτικός   γάμος   μπορεί  να  γίνει  σε  οποιοδήποτε   Δήμο   της   χώρας  αρκεί   να    δηλωθεί    στη    γνωστοποίηση    γάμου    που είναι    υποχρεωμένοι να   κάνουν   οι   μελλόνυμφοι  σε  ημερήσια   εφημερίδα   του   Βόλου)  ήταν  124,  το   2010  111, το   2011  135 και το   2012  146.  

Σημειώνεται   πως   οι   πολιτικοί  γάμοι   στο  Βόλο   γίνονται  κάθε   Τετάρτη  μεσημέρι  (εργάσιμες  μέρες)   χωρίς   καμία   οικονομική  επιβάρυνση  ή   την  Πέμπτη  το απόγευμα  (σε  αυτή  την  περίπτωση    η  επιβάρυνση   είναι   100  ευρώ), σε   έκτακτες   ωστόσο περιπτώσεις   πολιτικοί   γάμοι  τελούνται    και  τις    υπόλοιπες  μέρες   της   εβδομάδας.

Δικαιολογητικά  για τον πολιτικό γάμο


Η   άδεια  γάμου    για  κάθε  μελλόνυμφο  εκδίδεται  από το   Δήμο    του τόπου    της  τελευταίας   κατοικίας

-Αίτηση   (χορηγείται   από  το  Δήμο)
-  Ληξιαρχική   πράξη   γέννησης  (ζητείται  αυτεπάγγελτα    από  το  Ληξιαρχείο, μετά  από συναίνεση    του  ενδιαφερόμενου  πολίτη)
- Δήλωση  του Ν. 1599/1986  όπου  βεβαιώνεται  ότι  «δεν   συντρέχει    στο  πρόσωπό  μου  ή  στις   σχέσεις   μου   με   το  άτομο  που  πρόκειται  να  παντρευτώ   κανένα   από τα  κωλύματα     των  άρθρων 1350 - 1351 - 1352 - 1354 - 1356 - 1357 - 1360 του  Α.Κ  του  οποίου  έλαβα   γνώση,  είμαι κάτοικος   Βόλου και  ο  γάμος  μου  είναι  (πρώτος , δεύτερος κ.λ.π.)
-  Για  ανήλικους  κάτω    των    18  ετών  χρειάζεται  δικαστική    απόφαση.
- Διαζευκτήριο Μητροπόλεως (για   γάμο) για τους   Διαζευγμένους  ή δικαστική  απόφαση  (γάμος   πολιτικός) ή Ληξιαρχική  Πράξη  Θανάτου  εφόσον  υπάρχει Θάνατος    η οποία    ζητείται   αυτεπάγγελτα  από το Ληξιαρχείο
- Ληξιαρχική  πράξη   προηγούμενου    γάμου με   καταχωρημένο  διαζύγιο  (ζητείται αυτεπάγγελτα   από το  Ληξιαρχείο)
- Γνωστοποίηση  γάμου σε ημερήσια   τοπική εφημερίδα   (ολόκληρη  η σελίδα)

Οι  αλλοδαποί   πρέπει  να  φέρουν:
Α) Άδεια  γάμου μεταφρασμένη  και σφραγισμένη  επίσημα,  συνοδευόμενη   από τη Σφραγίδα  της  Χάγης   για τις   χώρες     της    Συνθήκης
Β)  Άδεια  παραμονής  ή βίζα
Εάν   η άδεια  γάμου   πρέπει  να   εκδοθεί   στην  πατρίδα  μας   είναι   απαραίτητα    τα εξής  δικαιολογητικά:
α)  Ληξιαρχική  Πράξη   Γέννησης  μεταφρασμένη και επικυρωμένη   επίσημα  συνοδευόμενη   από τη Σφραγίδα της  Χάγης  για τις   χώρες    της    Συνθήκης.
β)  Βεβαίωση    από την   οικεία  προξενική  ή  άλλη  αρμόδια  αρχή  περί του  ότι δεν   υπάρχει κώλυμα  για  να τελέσει  γάμο ο ενδιαφερόμενος   αλλοδαπός  ( να βεβαιωθεί το γνήσιο     της    υπογραφής του προξένου   από το Υπουργείο  Εξωτερικών )
γ)  Άδεια   παραμονής   ή βίζα
δ)  Γνωστοποίηση   γάμου  σε ημερήσια   τοπική   εφημερίδα
Διπλότυπο  είσπραξης   ονομαστικά  17,60 ευρώ ή παράβολο  χαρτοσήμου  5   ευρώ  Χ  3.

ΑΝΤ. ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
3
+
2
=