Τώρα ξεκινά η «μάχη» για την ΕΡΓΗΛ ~ ΤΙ ΛΕΕΙ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΦΕΤΩΝ

Τελευταία ενημέρωση: 2014-07-19, 15:00:06
Τώρα ξεκινά η «μάχη» για την ΕΡΓΗΛ ~ ΤΙ ΛΕΕΙ ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΦΕΤΩΝ

Η δυσκολία έγκειται στο να ξεπεραστεί η εκτέλεση απόφασης του Αρείου Πάγου υπέρ της εργολήπτριας εταιρείας, που μπορεί να εισπράξει 6 εκ. ευρώ

Η ποινική μάχη που θα δώσει η ΔΕΥΑΜΒ απέναντι στην ΕΡΓΗΛ, προκειμένου τα ταμεία της δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης να μην ζημιωθούν με ποσό ύψους 6 εκ. ευρώ, μόλις ξεκινά.

Ρεπορτάζ: ΕΛΕΝΗ ΧΑΝΟΥ

Το ποινικό μέρος της ΕΡΓΗΛ ανοίγει αυτή την περίοδο, μετά την κατάθεση από πλευράς της ΔΕΥΑΜΒ, μηνυτήριας αναφοράς εναντίον της εργολήπτριας εταιρείας. Μία αναφορά που εμπλουτίζεται διαρκώς με τα νέα στοιχεία που προκύπτουν.

Η μήνυση κατατέθηκε μετά την έκδοση του πρακτικού της Επιτροπής Παραλαβής του έργου αντικατάστασης και επέκτασης του δικτύου ύδρευσης στην πόλη. Βάσει του πρακτικού διαπιστώθηκε μια μεγάλη απόκλιση ανάμεσα στις εργασίες που πράγματι πραγματοποιήθηκαν και στις εργασίες που πληρώθηκαν.

Πέρα από την αγωγή που κάνει η ΔΕΥΑΜΒ και διεκδικεί το ποσό που αχρεωστήτως καταβλήθηκε στην ΕΡΓΗΛ, έχει καταθέσει και μηνυτήρια αναφορά με βάση την οποία αναζητούνται ποινικές ευθύνες, είτε από την ΕΡΓΗΛ, είτε από τα αρμόδια όργανα της ΔΕΥΑΜΒ, είτε από τον τεχνικό σύμβουλο τον οποίο είχε προσλάβει τότε η ΔΕΥΑΜΒ για να την υποστηρίξει στην υλοποίηση του έργου, να προστατέψει δηλαδή τα συμφέροντά της. Αυτή η δικογραφία είναι σε εξέλιξη. Αυτό που κρίθηκε με το Βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών, είναι ότι δεν υπήρχε από τα αρμόδια όργανα της ΔΕΥΑΜΒ δόλος και μάλιστα υπερχειλής για να παρέλθει άπρακτο το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την έγκριση της τελικής επιμέτρησης και την οριστική παραλαβή του έργου.

Αυτό, σύμφωνα με κύκλους της ΔΕΥΑΜΒ, δεν επηρεάζει ούτε την έκβαση της ποινικής υπόθεσης εάν και εφόσον διαπιστωθεί ότι υπάρχουν ποινικά κολάσιμες πράξεις με βάση την αναφορά που κατέθεσε η ΔΕΥΑΜΒ, πολλώ δε μάλλον τη διεκδίκηση από πλευράς της ΔΕΥΑΜΒ των χρημάτων που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως.

Υπάρχουν δε εκτιμήσεις ότι αν ξεπεραστεί η δύσκολη φάση της απόπειρας εκτέλεσης από πλευράς της ΕΡΓΗΛ της αμετάκλητης απόφασης του Αρείου Πάγου για τα 6 εκ. ευρώ, η μάχη που ξεκινά θα δικαιώσει τη ΔΕΥΑΜΒ, η οποία θα κληθεί να πληρώσει για το έργο που πραγματικά εκτελέστηκε και αν διαπιστωθούν ποινικές ευθύνες θα τις υποστούν είτε είναι πρόσωπα της εταιρείας, είτε είναι πρόσωπα των οργάνων της ΔΕΥΑΜΒ, είτε πρόκειται για τον τεχνικό σύμβουλο.

 

Το βούλευμα

Οπως είναι γνωστό, το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών, είναι απαλλακτικό για το σύνολο των 30 κατηγορούμενων υπηρεσιακών και πολιτικών παραγόντων της ΔΕΥΑΜΒ (μεταξύ των οποίων πρώην Δήμαρχοι και αντιδήμαρχοι), οι οποίοι οδηγήθηκαν στις δικαστικές αίθουσες, μετά από μηνυτήρια αναφορά του πρώην αντιδημάρχου Ι. Στάμου για τη γνωστή υπόθεση με τα «τσαπάκια», τις λιμνοδεξαμενές, την ΕΡΓΗΛ. Δεν στοιχειοθετήθηκε δόλος και μάλιστα υπερχειλής για τους 30 κατηγορούμενους οι οποίοι απαλλάσσονται των ποινικών ευθυνών τους.

Συγκεκριμένα:

 

Για την ΕΡΓΗΛ

Για την υπόθεση της ΕΡΓΗΛ, το Συμβούλιο Εφετών, διαπιστώνει ότι κατά τη διάρκεια εκτέλεσης και εποπτείας του έργου αντικατάστασης και επέκτασης του δικτύου ύδρευσης, σημειώθηκαν παρατυπίες και καθυστερήσεις, που αφορούν τόσο στον έλεγχο της πορείας των εργασιών όσο και στην έγκριση των επιμετρήσεων, ιδιαίτερα δε στην τελική επιμέτρηση και στην παραλαβή του έργου. Αποτέλεσμα το έργο να παραλειφθεί αυτοδίκαια και η ΕΡΓΗΛ να διεκδικεί περί τα 6 εκ. ευρώ από τη δημοτική επιχείρηση ύδρευση.

Ωστόσο, το Συμβούλιο αποφαίνεται ότι οι κατηγορούμενοι δεν ενήργησαν με σκοπό να ζημιώσουν τη δημοτική επιχείρηση ή για να προσπορίσουν στον εαυτό τους ή σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος και θεωρεί ότι δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ενοχής.

 

Λιμνοδεξαμενές

Ο φάκελος της ίδιας υπόθεσης περιλαμβάνει και την περίπτωση της μελέτης και προμελέτης κατασκευής τεσσάρων λιμνοδεξαμενών στην περιοχή της Μαγνησίας αντί του ποσού 1.232.482 ευρώ, οι οποίες όμως στη συνέχεια εγκαταλείφθηκαν επειδή τα έργα κρίθηκαν ασύμφορα.

Σύμφωνα με το Συμβούλιο Εφετών, η υδρολογική μελέτη και το διαχειριστικό σχέδιο υδατικών πόρων αξιοποιήθηκαν στο σύνολό τους, ενώ η προμελέτη για την ενίσχυση της ύδρευσης - άρδευσης Μακρινίτσας και ενίσχυσης της ύδρευσης Βόλου, αξιοποιήθηκε για την κατασκευή και λειτουργία άλλων έργων. Η μελέτη για τις λιμνοδεξαμενές Αισωνίας κόστους 98.322,83 ευρώ σταμάτησε στο προκαταρκτικό στάδιο, ενώ η προμελέτη των λιμνοδεξαμενών του Δήμου Ν. Ιωνίας, κόστους 472.142,55 ευρώ, εγκαταλείφθηκε επειδή προκρίθηκε η λύση των λιμνοδεξαμενών στη Μακρινίτσα, που επίσης εγκαταλείφθηκαν επειδή το έργο θεωρήθηκε οικονομικά ασύμφορο.

Πάντως το Συμβούλιο έκρινε ότι οι εμπλεκόμενοι ενήργησαν με αποκλειστικό γνώμονα τον έγκαιρο προγραμματισμό κατασκευής έργων, τα οποία πρόκειται να ενταχθούν σε ανάλογα κοινοτικά προγράμματα ενίσχυσης της Ε.Ε. και την λύση στο χρόνιο πρόβλημα της λειψυδρίας στο Βόλο, βασιζόμενοι σε ειδικά όργανα, δεδομένου ότι οι ίδιοι δεν είχαν ανάλογες ειδικές γνώσεις.

 

Προγραμματικές συμβάσεις

Από το Συμβούλιο Εφετών εξετάστηκε και το ζήτημα των προγραμματικών συμβάσεων. Από 1 Ιανουαρίου 2004 έως 31 Δεκεμβρίου 2005 εγκρίθηκε η εκταμίευση ποσού 1,5 εκατομμυρίων ευρώ από το ταμείο της ΔΕΥΑΜΒ, προκειμένου να γίνουν έργα πρασίνου σε περιοχές του Δήμου τα οποία όμως βάρυναν αντί των δημοτικών ταμείων, τα ταμεία της επιχείρησης ύδρευσης.

Για το έργο εγκρίθηκαν συμβάσεις και παράλληλα με αυτές αποφασίστηκε και η συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης. Σύμφωνα με το Συμβούλιο, η διαδικασία έγκρισης των προγραμματικών συμβάσεων ήταν νομότυπη.

Για τους υπερχειλιστές κρίνεται επίσης ότι έγιναν με αποκλειστικό σκοπό την αποτελεσματική αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων, για τη μίσθωση σκαπτικών μηχανημάτων από την οποία η ΔΕΥΑΜΒ ζημιώθηκε 173.000 ευρώ δεν βρέθηκαν ενδείξεις ενοχής, ενώ για την προμήθεια απολυμαντικών για τα λύματα που διοχετεύονται στη θάλασσα έναντι 2 ευρώ ανά λίτρο (προκλήθηκε ζημία 37.639 ευρώ), κρίθηκε ότι η προμήθεια έγινε υπό επείγουσες συνθήκες.

 

Ακολουθήστε τον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ στο GOOGLE NEWS για άμεση ενημέρωση.
Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τον Βόλο, την Μαγνησία, την Ελλάδα και τον κόσμο
απο τον
ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ
Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
3
+
8
=