ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Ο συναλλακτικός κίνδυνος στις αστικές και εμπορικές συμβάσεις που συνάπτονται την περίοδο της πανδημίας και οι τρόποι διαχείρισής του

ο-συναλλακτικός-κίνδυνος-στις-αστικέ-822147

Του Ηρακλή Δημ. Μουράβα,

Δικηγόρου, Μ.Δ.Ε Εμπορικού Δικαίου, Μ.Δ.Ε Αστικού Δικαίου


Η εξέλιξη της πανδημίας σε εθνικό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο και κατ’ επέκταση η κρατική διαχείριση ως προς τον περιορισμό της εξάπλωσής της έχουν ως λογικό επακόλουθο την εύθραυστη μεταβλητότητα της οικονομικής και συναλλακτικής ζωής ανά την επικράτεια.

Η οικονομική δραστηριότητα μολονότι είναι ενεργή για την ώρα σε όλη την επικράτεια, υπόκειται σε σημαντικούς περιορισμούς από περιφέρεια σε περιφέρεια ανάλογα με την επιδημιολογική εικόνα της εκάστοτε περιοχής και αυξομειώνεται ανάλογα με την ποσότητα των κρουσμάτων που εμφανίζονται.

Σε μια τόσο ευμετάβλητη οικονομική συγκυρία,οι δραστηριότητες της οποίας μεταβάλλονται σε εβδομαδιαία βάση και οι μεταβολές ανακοινώνονται συνήθως δύο μέρες πριν εφαρμοστούν, είναι λογικό να έχουν αντίκτυπο και στις αστικές και εμπορικές συμβάσεις που συνάπτονται την τρέχουσα περίοδο.

Ενδεικτικά, επιχειρηματίες εστίασης κατά την υπογραφή συμβάσεων με προμηθευτές χονδρικής για προμήθεια πρώτων υλών προκειμένου να καλύψουν τις καθημερινές τους ανάγκες στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Οι εν λόγω συμβάσεις καθίστανται ιδιαίτερα εύθραυστες καθόσον η ανακοίνωση για περιορισμούς από περιοχή σε περιοχή επηρεάζουν τον προσδοκώμενο τζίρο των επιχειρήσεων εστίασης και τον επικείμενο οικονομικό προγραμματισμό των επιχειρηματιών.

Τουριστικοί πράκτορες, οι οποίοι πιθανό να διοργάνωναν εκδρομές στο εσωτερικό της χώρας, σε όμορους νομούς ακόμη και αν η ίδια εκδρομή δεν απαγορευτεί να πραγματωθεί από το κράτος , ωστόσο ο επικείμενος φόβος των συμμετεχόντων καθώς και οι περιορισμοί που πιθανό να θεσπίστηκαν μετά τον προγραμματισμό της εκδρομής σε άλλη περιφέρεια να επηρέασαν αρνητικά ως προς την πραγμάτωσή της.

Επιχειρηματίες που διοργανώνουν μουσικές συναυλίες ή θεατρικές παραστάσεις και συμβλήθηκαν με καλλιτέχνες για την πραγμάτωσή τους πριν από την ανακοίνωση των περιορισμών γνωρίζοντας μεν συγκεκριμένη ποσόστωση ως προς τον αριθμό των ατόμων που δύνανται να εισέλθουν στο χώρο , ωστόσο με τους ευμετάβλητους περιορισμούς μπορεί να τεθεί είτε ακόμη μικρότερη ποσόστωση είτε ακύρωση των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων κάτι το οποίο αγνοείται κατά την υπογραφή των συμβάσεων.

Επιχειρήσεις που συνδέονται είτεάμεσα με πανεπιστημιακές δραστηριότητες όπως βιβλιοχαρτοπωλεία, μεσιτικά γραφεία, καταστήματα επίπλων και εξοπλισμού σπιτιού είτε έμμεσα όπως επιχειρήσεις καφέ, εστιατόρια, γυμναστήρια, λιανεμπόριο ρούχων και ο τζίρος τους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την παρουσία φοιτητών σε μία συγκεκριμένη πόλη, είναι λογικό να επηρεαστούν επίσης από την κινητικότητα η μη και σε πιο βαθμό των σπουδαστών ανάλογα με τους ευμετάβλητους περιορισμούς του κράτους και κατ΄ επέκταση τις ανακοινώσεις της εκάστοτε σχολής για τον τρόπο διδασκαλίας των μαθημάτων διά ζώσης ή εξ’ αποστάσεως.

Επιχειρήσεις καφέ και γρήγορου φαγητού, που έχουν λόγο ύπαρξης, ιδίως στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα, τη γειτνίασή τους με περιοχές που υπάρχουν επαγγελματικοί χώροι παροχής υπηρεσιών όπως γραφεία, τράπεζες, εταιρίες, δημόσιες υπηρεσίεςκαι ο τζίρος τους εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από τη φυσική παρουσία εργαζομένων στους συγκεκριμένους κλάδους σε περίπτωση θέσπισης μερικής ή ολικής τηλεργασίας από το κράτος ή τους επιχειρηματίες ή εμφάνισης κρουσμάτων στους γειτνιάζοντες επαγγελματικούς χώρους,ο τζίρος τους είναι ευμετάβλητος προς το χειρότερο άρα και η δυνατότητα ολοσχερούς εκπλήρωσης ενδεχόμενων συμβατικών υποχρεώσεων.

Επιχειρήσεις που συνδέονται με την πραγμάτωση ή μη και σε πιο βαθμό αθλητικών δραστηριοτήτων ανά περιφέρεια όπως καταστήματα αθλητικών ειδών , ιδιωτικοί χώροι άθλησης κ.τ.λ και αυτές επηρεάζονται άμεσα από το ευμετάβλητο των μέτρων από περιοχή σε περιοχή.

Επιχειρήσεις εστίασης που οι εσωτερικοί τους χώροι είναι μικροί σε τετραγωνικά δεν μπορούν να προβλέψουν το πώς θα πάει η δραστηριότητά τους τον ερχόμενο αχαρτογράφητο χειμώνα τόσο εξαιτίας των περιορισμών του κράτους όσο και εξαιτίας του δικαιολογημένου φόβου των εν δυνάμει πελατών στην διάρκεια της πανδημίας δεν γνωρίζουν από τώρα το αν είναι σε θέση ή όχι και σε ποιο βαθμό να συμβληθούν με νέες αστικές και εμπορικές συμβάσεις αλλά και αν είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν.

Σε όλες τις παραπάνω οικονομικές δραστηριότητες αλλά και σε πλήθος άλλων όπως ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, μεταφορές, ιδιωτική εκπαίδευση κ.τ.λ ο συναλλακτικός κίνδυνος των ήδη υπαρχουσών εμπορικών και αστικών συμβάσεων καθώς και η πραγματοποίηση ή μη και σε πιο βαθμό είναι άμεσα συνυφασμένος με την πορεία της πανδημίας στη χώρα και κατ’ επέκταση με τους εκάστοτε κρατικούς περιορισμούς που θεσπίζονται.

Ο Αστικός κώδικας προβλέπει τόσο την ανωτέρα βία στα άρθρα 336, 337, 380 όσο και την απρόβλεπτη μεταβολή των συνθηκών στο άρθρο 388 σε περιπτώσεις αδυναμίας παροχής των συμφωνηθέντωνστις συμβάσεις, που προέρχεται από γεγονότα απρόβλεπτα και δεν οφείλονται σε ευθύνη του συμβαλλόμενου οφειλέτη ως λόγο ανατροπής της σύμβασης και της απαλλαγής του οφειλέτη από κάθε συμβατική υποχρέωση και να επιστραφεί σε καθένα από τα μέρη ό,τι ελήφθη κατά τον αδικαιολόγητο πλουτισμό. Ιδίως για την απρόβλεπτη μεταβολή των συνθηκών που επιφέρει η πανδημία στις συμβάσεις (388 Α.Κ) έγινε λόγος σε παλαιότερο άρθρο μου εκτενέστερα.

Στο παρόν το νομικό ζήτημα που επιχειρούμε να λυθεί δεν είναι η θεραπείαδιά της δικαστικής οδού με βάση τις παραπάνω διατάξεις και η ανατροπή συμβάσεων στις οποίες υπάρχει αδυναμία εκπλήρωσής από την τρέχουσα πανδημία, χωρίς ευθύνη των συμβαλλομένωναλλά η διαχείριση του συναλλακτικού συμβατικού κινδύνου σε ό,τι αφορά την πρόληψή του στο βαθμό που μπορούν τα συμβαλλόμενα μέρη να τον προβλέψουν με γνώμονα την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.

Ιδίως την τρέχουσα περίοδο που η πανδημία και οι συνέπειές της σε όλους τους τομείς είναι εν εξελίξει ο Αστικός Κώδικας πέραν από τις ανωτέρω νομοθετικές ρυθμίσεις για απρόβλεπτους κινδύνους, δίνει το δικαίωμα και στα μέρη συμβατικά να διαχειριστούν τους ενδεχόμενους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από την επίδραση της πανδημίας στην οικονομική ζωή και την μεταβλητότητα των περιοριστικών μέτρων που επιδρούν καθοριστικά στην οικονομική και συναλλακτική δραστηριότητα.

Ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 361 Α.Κ για τη σύσταση ή αλλοίωση ενοχής με δικαιοπραξία απαιτείται σύμβαση, εφόσον ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά. Η εν λόγω διάταξη ουσιαστικά εισάγει κατά την κατάρτιση μιας σύμβασης τη δυνατότητα τα συμβαλλόμενα μέρη να θεσπίσουν κάποιες ρήτρες ως ασφαλιστικές δικλείδες για την κατάρτιση αλλά και τη βιωσιμότητα μίας σύμβασης και κατ’ επέκταση τη διαχείριση μελλοντικών συμβατικών κινδύνων. Οι συνηθέστερες ρήτρες που μπορούν να συνοδεύουν μια σύμβαση είναι οι ρήτρες δυσχέρειας εκπλήρωσης, οι ρήτρες ουσιώδους δυσμενούς μεταβολής των συνθηκών και η ρήτρες ανωτέρας βίας.

Με τις ρήτρες δυσχέρειας εκπλήρωσης τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να ορίσουν ρητά την εξέλιξη της συμβατικής τους σχέσης σε περίπτωση ανατροπής της οικονομικής ισορροπίας της σύμβασης χωρίς δική τους ευθύνη. Συνήθως προβλέπεται ως νευραλγική υποχρέωση των μερών η αναδιαπραγμάτευση για προσαρμογή της σύμβασης στα νέα δεδομένα λ.χ παράταση προθεσμιών εκπλήρωσης, επιμήκυνση της πίστωσης κ.τ.λ.

Με τις ρήτρες ουσιώδους δυσμενούς μεταβολής των συνθηκών τα μέρη έχουν το δικαίωμα να κατονομάσουν συγκεκριμένα ποια γεγονότα επιφέρουν δυσμενή μεταβολή των συνθηκών και ποια όχι και αυτά που θα θεωρούνται ικανά να προξενήσουν τη μεταβολή, να επιφέρουν την εφαρμογή της ρήτρας.

Με τις ρήτρες ανωτέρας βίας θα μπορούν τα συμβαλλόμενα μέρη να ορίσουν συγκεκριμένα τι θεωρείται ανωτέρα βία και τι όχι και ποιες συνέπειες θα υπάρχουν στη σύμβαση σε περίπτωση επίδρασης ανωτέρας βίας.

Σε όλες όμως τις παραπάνω περιπτώσεις και ιδίως στην τελευταία με το τι θα ορίζεται ανωτέρα βία είναι χρήσιμος ο νομικός έλεγχος μιας σύμβασης κατά την κατάρτισή της και κατά τη θέσπιση των ρητρών. Θα πρέπει όλες οι παραπάνω ρήτρες να διατυπώνονται με τρόπο σαφή και με βάση την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη για να αποφευχθούν στην πορεία φαινόμενα οι ρήτρες να εκληφθούν ως καταχρηστικές ή ακόμη και ως παράνομες, αντιβαίνοντας στις ως άνω αρχές. Η όποια συμβατική ελευθερία πρέπει να υφίσταται μόνο ως προς το σκοπό της διευκόλυνσης της συναλλακτικής ζωής και όχι ως προς το να δυσχεράνει ακόμη περισσότερο την τωρινή εύθραυστη οικονομική ισορροπία και να δημιουργηθούν περεταίρω οικονομικά και νομικά ζητήματα μεταξύ των μερών που να χρίζουν χειρισμούς δια της δικαστικής οδού.

Δεν θα πρέπει να αποκλειστεί και η συνύπαρξη ποινικής ρήτρας ως αποζημίωση σε περίπτωση υπαίτιας αδυναμίας παροχής των συμφωνηθέντων από τους συμβαλλομένους σε περιπτώσεις που παράλληλα με την όποια δύσκολη οικονομική συγκυρία, κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη με δική του ευθύνη είτε διά των ενεργειών του είτε διά των παραλείψεών του δημιουργεί στους αντισυμβαλλόμενούς του κίνδυνο μεγαλύτερο μη εκπλήρωσης της σύμβασης από αυτόν που θα προερχόταν μόνο από τους κρατικούς περιορισμούς και από αντικειμενικά δεδομένα. Λ.χ υπαίτιο κλείσιμο επιχείρησης για κάποιο χρονικό διάστημα αυτοβούλως από επιχειρηματία με επιχείρημα το μικρό κύκλο δραστηριοτήτων ενώ ήδη έχει παραγγείλει μεγάλες ποσότητες πρώτων υλών από προμηθευτές και δεν έχει αποπληρώσει ακόμη το τίμημα της παραγγελίας ενώ ήδη υποσχέθηκε κατά την κατάρτιση της σύμβασης πως η επιχείρηση θα λειτουργήσει στο βαθμό που εξαρτάται από εκείνον, παράλειψη δημοσιοποίησης με κατάλληλες ανακοινώσεις ότι επιχείρηση εστίασης θα λειτουργήσει ως takeaway και υπαίτια καθυστέρηση πρόσληψης υπαλλήλων διανομής.

Ακόμη θα μπορούσαν να προβλεφθούν ρήτρες που να αναφέρουν και να κατονομάζουν εναλλακτικές πηγές τρόπου εκπλήρωσης των συμβάσεων σε απρόβλεπτα γεγονότα ακόμη και ενδεχόμενες όπως κρατικές επιχορηγήσεις και αποζημιώσεις, τακτικά αποθεματικά εταιριών, πόρους από άλλα εισοδήματα επιχειρήσεων όπως εκμισθώσεις ιδιόκτητων ακινήτων αλλά και σε αυτή την περίπτωση η διατύπωση θα πρέπει να είναι ακριβής και συγκεκριμένη και οι συγκεκριμένοι τρόποι χρηματοδότησης να ορίζονται εγγυητικά μέχρι ένα ελάχιστο ποσό ως έσχατη λύση εκπλήρωσης, διότι οι πόροι που δεν σχετίζονται με την τρέχουσα δραστηριότητα της επιχείρησης ή των φυσικών προσώπων, αν υπάρχουν δεν πρέπει να γίνονται έρμαιο των εκάστοτε επιχειρηματικών κινδύνων αλλά έχουν ως σκοπό πρωτίστως να καλύπτουν βασικές βιοτικές ανάγκες των φυσικών προσώπων. Για τα τακτικά και έκτακτα αποθεματικά ανώνυμων εταιριών εξ’ άλλου υπάρχει αυστηρό νομικό πλαίσιο στο δίκαιο ανωνύμων εταιριών ως προς την χρησιμοποίησή τους. Ελλοχεύει δε ο κίνδυνος να είναι καταχρηστικές οι εν λόγω ρήτρες αν δεν υπάρξει περιορισμός στην έκτασή τους και σαφήνεια στη διατύπωσή τους.

Τέλος, παράλληλα με τις ως άνω ρήτρες θα μπορούσαν να εισαχθούν κατά την κατάρτιση των συμβάσεων ειδικές συμφωνίες που θα ρυθμίζουν τόσο την τύχη τυχόν καταβληθείσας προκαταβολής ενός από τους συμβαλλόμενους, αν αλλάξουν απρόβλεπτα τα γεγονότα, όσο και ρυθμίσεις για δυνατότητα επιστροφής των μη αναλώσιμων εμπορευμάτων στους προμηθευτές σε περίπτωση που τα δεδομένα αλλάξουν στην πορεία. Με άλλα λόγια μπορεί να προβλέπεται και δυνατότητα άτυπης υπαναχώρησης από τη σύμβαση ολικής ή μερικής, αν επέλθουν γεγονότα διαφορετικά από την πορεία των πραγμάτων, χωρίς ευθύνη των συμβαλλομένων.

Ανακεφαλαιώνοντας, ο αυξημένος συναλλακτικός κίνδυνος που επιφέρει στις συμβάσεις και στις συναλλαγές η επέλαση της πανδημίας και κατ’ επέκταση τα εκάστοτε περιοριστικά μέτρα στην οικονομική ζωή, μπορεί να διαχειριστεί όσο το δυνατό πιο στοχευμένα κατά την κατάρτιση μιας σύμβασης με σαφείς διατυπωμένες ρήτρες που θα αμβλύνουν και θα κατανείμουν δίκαια τις συνέπειες τωνενδεχόμενωνζημιογόνων γεγονότων στα συμβαλλόμενα μέρη. Όσο πιο γερές βάσεις τεθούν ως προς την πρόληψη του συναλλακτικού κινδύνου τόσο λιγότερες θα είναι οι περιπτώσεις που θα παρατηρηθεί στην πορεία ολοσχερής αδυναμία εκπλήρωσης των όρων των συμβάσεων και θα χρειαστεί θεραπεία διά της δικαστικής οδού.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου