ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Στρατηγικός σχεδιασμός και branding για την τουριστική ανάπτυξη της Μαγνησίας

στρατηγικός-σχεδιασμός-και-branding-για-την-τ-515547

Της Χρύσας Τσαγανού – Βασιλικού, Υποψήφιας περιφερειακής συμβούλου Μαγνησίας με τον Ν. Τσιλιμίγκα, Γενικής Γραμματέα Δήμου Αλμυρού Απόφοιτης Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης

Με δεδομένο ότι ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους κοινωνικο-οικονομικούς κλάδους σε παγκόσμιο επίπεδο και συνιστά θεμέλιο της τοπικής, περιφερειακής και εθνικής ανάπτυξης, λόγω της συμβολής του στο ΑΕΠ, την ενίσχυση της απασχόλησης και την προσέλκυση επενδύσεων.

Με δεδομένο ότι η περιφέρεια Θεσσαλίας διαθέτει το τουριστικό δυναμικό με συγκριτικά πλεονεκτήματα και συγκεντρώνει τα στοιχεία εκείνα που θα αναδείξουν τον τουριστικό κλάδο σε πυλώνα της περιφερειακής ανάπτυξης, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη της ολοκληρωμένης διαχείρισης ενός στρατηγικού σχεδιασμού τουριστικής ανάπτυξης, που θα επικεντρωθεί στην αντιμετώπιση των μέχρι σήμερα προβλημάτων και δυσχερειών και θα θέσει θεμέλια σε υποδομές, καινοτομία, εξωστρέφεια και ανάδειξη της Θεσσαλίας ως τουριστικού προορισμού.

Η στρατηγική λοιπόν του αναπτυξιακού προγράμματος τουριστικής ανάπτυξης για τη Θεσσαλία επικεντρώνεταιστους εξής άξονες:

Υποδομές

 • Αναβάθμιση των τουριστικών (αεροδρόμιο, λιμάνι, κ.ά.) και αστικών υποδομών (πάρκινγκ, πεζοδρομήσεις, σημεία στάσης).
 • Βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών και υπηρεσιών που παρουσιάζουν ελλείψεις, μέσω της παροχής αναπτυξιακών κινήτρων.
 • Έμφαση στις υποδομές που πλαισιώνουν χώρους ιδιαίτερου ενδιαφέροντος (φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι) με την βελτίωση και δημιουργία νέων, όπου κρίνεται απαραίτητο σύμφωνα με κριτήρια περιβαλλοντικά και αειφορίας.
 • Ποιοτική αναβάθμιση ξενοδοχειακών υποδομών.
 • Υποδομές που θα ανταποκρίνονται στην τουριστική ζήτηση, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά.

Εξωστρέφεια

 • Βελτίωση προσβασιμότητας.
 • Ανάδειξη και προώθηση τουριστικού προϊόντος.
 • Προώθηση – Επαφή με τα τοπικά προϊόντα και εξαγωγές.
 • Δημιουργία και διεύρυνση τουριστικών δικτύων.
 • Συνδεσιμότητα με άλλους τουριστικούς προορισμούς εντός περιφέρειας και εντός επικράτειας.
 • Άνοιγμα σε νέες αγορές, με προσαρμογή της προσφοράς στα δεδομένα της ζήτησης.
 • Προσέλκυση μεγάλων eventκαι τουριστικών συνεδρίων.
 • Αντιμετώπιση εποχικότητας μέσω της διεύρυνσης της τουριστικής περιόδου με την ανάπτυξη περαιτέρω μορφών τουρισμών (θρησκευτικός, πολιτιστικός, εκπαιδευτικός, συνεδριακός, citybreak, οικοτουρισμός, αγροτουρισμός, κ.λ.π.)με την ταυτόχρονη ενίσχυση και του παραδοσιακού μοντέλου «ήλιος-θάλασσα».
 • Προσέλκυση ιδιωτικών τουριστικών επενδύσεων Περιβάλλον
 • Παρεμβάσεις σε αρμονία με το περιβάλλον και το τοπίο.
 • Προστασία και ανάδειξη πολιτιστικών και φυσικών πόρων.
 • Προώθηση και εφαρμογή αειφόρων πρακτικών στο πλαίσιο του «έξυπνου τουρισμού».

Σκοπός είναι ο τουρισμός να λειτουργήσει ως αρωγός της ανάπτυξης της περιφέρειας Θεσσαλίας μέσω της ανάδειξης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της (κεντροβαρής θέση, κλιματολογικά και εδαφικά χαρακτηριστικά, πληθώρα επιλογών).Απώτερος στόχος καθίσταται η ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη και η αποφυγή δημιουργίας ή έντασης ανισοτήτων μέσω στοχευόμενων και όχι αποσπασματικών δράσεων.

Ειδικά, η Μαγνησία, μπορεί να αποτελέσει ισχυρό πόλο έλξης τουρισμού ειδικών προδιαγραφών, με ανάδειξη των ποιοτικών χαρακτηριστικών της, μέσα από τη δημιουργία ταυτότητας. Δεν μπορεί να υπάρξει τουριστική ανάπτυξη, αν δεν είναι αναγνωρίσιμο και ανταγωνιστικό το τουριστικό προϊόν.

Δεν αρκεί η συμμετοχή σε εκθέσεις, που είναι σαφώς ένα εργαλείο προβολής, αλλά να δημιουργήσουμε την διακριτή ταυτότητα της περιοχής, με ένα σύμβολο που θα είναι αναγνωρίσιμο και θα προβάλλεται διεθνώς, ώστε να υπάρξει εξωστρέφεια και στόχευση με ένα ισχυρό brandname, που μπορεί να αποτελεί σήμα κατατεθέν και σύμβολο αναγνωρισιμότητας για την προσέλκυση τουρισμού. Άρα εκ των ων ουκ άνευ, η δημιουργία ταυτότητας και στη συνέχεια το άνοιγμά μας με συγκεκριμένο προφίλ και προσφορές πακέτων τουριστικών, εξειδικευμένα και στοχευμένα στα γραφεία του εξωτερικού και σε φορείς που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία και συμμετέχοντας σε δίκτυα.

Η δικτύωση, οι συνέργειες και η συμπληρωματικότητα των δράσεων, με την ανάδειξη των δυνατοτήτων της περιοχής μπορούν να μας βάλουν δυνατά στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη και πρέπει να δουλέψουμε προς το σκοπό της ενίσχυσης των υποδομών, αλλά και στην ανάληψη softενεργειών και την εκμετάλλευση κάθε ευκαιρίας για την ισχυροποίησή μας τουριστικά, με σκοπό την προσέλκυση τουριστών επιπέδου και κατ’ επέκταση τουριστικών επενδύσεων, που θα προωθήσουν την τοπική ανάπτυξη και θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και εισόδημα για μεγάλο αριθμό οικογενειών στον τόπο μας.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου