ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Οι προοπτικές ανάπτυξης της Μαγνησίας

οι-προοπτικές-ανάπτυξης-της-μαγνησία-310435

Του Νίκου Νάνου
Προέδρου Αδειούχων Ψυκτικών Νομού Μαγνησίας

Η ανάπτυξη και η διατήρηση μιας περιοχής σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης προϋποθέτει μία οικονομία η οποία θα χαρακτηρίζεται από καινοτομία, έξυπνη εξειδίκευση, ανταγωνιστικότητα και παραγωγή ανθρωπίνου δυναμικού και ξεχωριστών προϊόντων τα οποία θα αποτελούν προστιθέμενη αξία και για την αγορά και για την κοινωνία. Σε όλα τα παραπάνω είναι απαραίτητος ο συνδυασμός της ποιότητας, της ποικιλίας και της άριστης τιμής.

Η Μαγνησία είναι ένας νομός με γεωγραφικά και φυσικά χαρακτηριστικά που συνδυάζονται απόλυτα μεταξύ τους και μπορούν να αξιοποιηθούν, φέροντας την ανάπτυξη, σε κάθε τομέα.

Αγροτική παραγωγή

Στο κομμάτι του πρωτογενούς τομέα απαιτούνται άμεσες ενέργειες προς την κατεύθυνση επιχειρήσεων τυποποίησης και πιστοποίησης σε κάθε μήκος και πλάτος του Νομού συμπεριλαμβανομένων και των νησιών. Ενέργειες οι οποίες θα προσδώσουν αθροιστικά μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους στα εξ ορισμού ποιοτικά προϊόντα της περιοχής μας. Ήδη αυτή τη στιγμή υπάρχουν πιστοποιημένα εμβληματικά προϊόντα του πρωτογενούς τομέα, προϊόντα τα οποία κάνουν γνωστή την περιοχή μας και οι αγορές τους επεκτείνονται ακόμα και εκτός της ελληνικής επικράτειας.

Αρκετές καινοτόμες επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα με νέα και διαφορετικά προϊόντα έρχονται να εισβάλλουν στη Θεσσαλική, Ελλαδική και όχι μόνο αγορά προσδίδοντας τα διαφορετικά στοιχεία που τα χαρακτηρίζουν.

Εκτός από τις ιδιωτικές πρωτοβουλίες υπάρχουν και οι Συνεταιριστικές πρωτοβουλίες. Πρωτοβουλίες οι οποίες έχουν κοινά χαρακτηριστικά την αγάπη για το προϊόν και την ποιότητα αφενός, και αφετέρου την διατήρηση και εξέλιξη του συνεταιριστικού πνεύματος είτε σε συγκεκριμένη ομάδα (γυναικείοι συνεταιρισμοί) είτε σε συγκεκριμένο κλάδο. Οι Συνεταιρισμοί αποτελούν για την περιοχή μας μοχλό ανάπτυξης και συνεχούς εξέλιξης και προόδου.

Μεταποίηση

Όπως έχει σημειωθεί σε προηγούμενη ομιλία σημαντικό πρόβλημα παρουσιάζεται στις βιομηχανικές περιοχές είτε σε επίπεδο υποδομών είτε στο αντίστοιχο της αξιοποίησης ακινήτων. Φυσικά, υπάρχουν ιδιωτικές πρωτοβουλίες οι οποίες προσπαθούν να διατηρήσουν σε ένα συμπαθητικό επίπεδο την εικόνα των βιομηχανικών περιοχών π.χ. για την περιοχή μας Φορέας Διαχείρισης Α’ ΒΙ.ΠΕ, όμως αυτό είναι πάρα πολύ μικρό και χρειάζεται να υποστηριχθεί και από άλλους φορείς.

Εις ό,τι αφορά τα βιομηχανικά ακίνητα που αυτή τη στιγμή χαρακτηρίζονται βιομηχανικά κουφάρια, μπορεί να επέλθει η πλήρης ανατροπή και της εικόνας τους και του σκηνικού τους. Η συνεργασία και η στέγαση ομοειδών επιχειρήσεων μέσα σε ένα «Πρώην Βιομηχανικό κουφάρι» θα σημάνει την πλήρη και απόλυτη ανατροπή του σκηνικού που θέλει κάθε επιχείρηση να επιχειρεί μόνη της, αναλαμβάνοντας μόνη της τα κόστη σε όλο το μήκος και πλάτος τους. Εξυπακούεται ότι μια τέτοια κίνηση θα αποτελέσει ένα καίριο πλήγμα σε όλα τα κόστη μιας επιχείρησης (περισσότεροι ιδιοκτήτες θα επιμεριστούν λιγότερα κόστη). Ταυτόχρονα η δυναμική που θα αναπτύξει μία τέτοια κοινή δράση θα δώσει τη δυνατότητα σε μια τέτοιου είδους συνεργασία να αναλαμβάνει μεγαλύτερες και πιο κερδοφόρες εργασίες, οι οποίες δεν θα περιορίζονται μόνο σε τοπικό επίπεδο αλλά θα αποτελεί πρότυπο και ένα must για το πελατολόγιο.

Η αναζωογόνηση βιομηχανικών ακινήτων προϋποθέτει χαμηλότοκα δάνεια, καθώς και αλλαγή αδειών με γρήγορες διαδικασίες όπου αυτό απαιτείται. Επιπρόσθετα τέτοια μεγάλα εγχειρήματα έχουν ως δεδομένο την ύπαρξη απολύτως εξειδικευμένου προσωπικού, προσαρμοσμένο στην τελευταία λέξη της τεχνολογίας.

Για να επιτευχθούν όλα αυτά θα πρέπει οι τεχνικές σχολές να είναι στην υπηρεσία της αγοράς και όχι το αντίστροφο. Θα πρέπει να υπάρχει συνεχής σε ετήσια βάση επαφή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αλλά και των τεχνικών σχολών με την αγορά, προκειμένου το θεωρητικό επίπεδο γνώσης να περνάει στην πράξη. Το πέρασμα αυτό απαιτεί δυναμικό χαρακτήρα και όχι μονολιθικό. Με άλλα λόγια θα πρέπει να υπάρχει συνεχής επαναξιολόγηση στόχων σε ετήσια βάση και συνεχή προσαρμογή προγραμμάτων. Μόνο με αυτή τη διαδικασία θα μπορέσουμε να αναστήσουμε τις επιχειρήσεις από τη μία πλευρά και να προσφέρουμε υψηλή εξειδίκευση και άκρως προσαρμοσμένο στις σύγχρονες απαιτήσεις προσωπικό. Προσωπικό το οποίο θα απασχολείται σε μόνιμη βάση, θα είναι καλοπληρωμένο και θα αποτελεί κεφάλαιο για τον ίδιο, την επιχείρηση, την κοινωνία.

Τουρισμός

Η ύπαρξη ενός χιονοδρομικού κέντρου αποτελεί ευλογία για ένα χώρο. Ο συνεχής εκσυγχρονισμός του όμως αποτελεί μονόδρομο για την συνεχή και εξελιγμένη παροχή υπηρεσιών.

Προς την ίδια κατεύθυνση είναι και το κομμάτι του λιμανιού. Για να υπάρξει ανάπτυξη της περιφέρειας θα πρέπει το λιμάνι να μπει στην πόλη και όχι το αντίστροφο. Θα πρέπει να υπάρξει πλήρης βελτίωση των υποδομών του λιμανιού τόσο στο θαλάσσιο μέτωπο (εκβάθυνση), όσο και στο χερσαίο μέτωπο με την αξιοποίηση και παραχώρηση ακινήτων προς χρήση.

Απαιτείται άμεση διεύρυνση της τουριστικής περιόδου με έμφαση στους δεκάδες αρχαιολογικούς χώρους της Μαγνησίας, στους θρησκευτικούς χώρους και στον αθλητικό τουρισμό.

Ταυτόχρονα σε περιοχές που δεν μπορεί να επιτευχθεί κάτι τέτοιο να βρεθούν πιθανά συγκριτικά πλεονεκτήματα περιοχών τα οποία θα αντισταθμίσουν την όποια τουριστική απώλεια.

Τελευταία αλλά όχι έσχατα, αφήνω την αναφορά προς την ιστορική πλευρά και την σύνδεση με τον τουρισμό και όχι μόνο. Η περιοχή μας χαρακτηρίζεται από πλήθους αναφορές στη μυθολογία όπως η Αργοναυτική Εκστρατεία, πλήθους αρχαιολογικών χώρων, μουσεία και ούτε καθ’ εξής. Όλα αυτά θα πρέπει να τα παρουσιάσουμε εξωτερικεύοντας την ήδη γνωστή ιστορία μας σε κάθε μήκος και πλάτος της γης. Έτσι θα καταστήσουμε σαφές ότι η περιοχή των Κενταύρων και του Ιάσονα εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς και πόλο έλξης για την περιοχή μας και την Ελλάδα μας.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου