ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Ο Μέγας Αλέξανδρος, τα Αλλόκοτα Όντα και το Όραμα του Θανάτου του

ο-μέγας-αλέξανδρος-τα-αλλόκοτα-όντα-κα-25215

Του Θωμά Στραβέλη, συγγραφέα – πανεπιστημιακού

Είναι γνωστός ο γάμος του Αλέξανδρου με την κόρη τού Δαρείου Ροξάνδρα. Ο Δαρείος πεθαίνει και ο Αλέξανδρος τιμωρεί τους φονιάδες τού Πέρση Βασιλιά.

Στην Περσία, ο Αλέξανδρος έμεινε ένα χρόνο. Έπειτα, εκστράτευσε κατά του βασιλιά τής Λυδίας Κροίσου και, στη συνέχεια, διεξάγει μάχες με «γυναίκες άγριες, υψηλαίς οργυίαις τρεις, που είχαν πλάτες ωσάν βουβάλια και τα μαλλιά τους έλαμπαν ως άστρα». Επίσης, συνάντησε «ανθρώπους υψηλούς μίαν πήχην όπου λέγονται Πιθηκοί» και οι οποίοι τον προσκύνησαν. Πολέμησε με αγρίους, συνάντησε τερατόμορφους ανθρώπους «παράξενους με χέρια έξη και ποδάρια εν», και βρήκε στο δρόμο του τους σκυλοκέφαλους, που «το κορμί ήτον ανθρώπινον, το κεφάλι σκύλινον, και η φωνή τους ανθρωπινή, και επερπατούσαν ωσάν σκυλία».

Τέλος, φτάνει στα νησιά των Μακάρων, όπου βλέπει τέρατα και σημεία, και κατόπιν στη Γη τού Σκότους, όπου συμβαίνουν πολλά τα θαυμαστά και καταπληκτικά. Επανέρχεται στο φως, αλλά, τότε, ο Βασιλιάς των Ινδιών Πόρος τού ζητεί υποταγή. Ο Αλέξανδρος εκστρατεύει κατά του Ινδού Βασιλιά και συνάπτεται μάχη. Στην αρχή, ο Πόρος απέλυσε «δέκα χιλιάδες Λέοντες επάνω εις το φουσάτον τού Αλεξάνδρου, και τούτο έβαλεν εμπρός εις τους Λέοντας τέσσαρας χιλιάδες Βουβάλια και Βόϊδια αμάθητα. Εσμίχθησαν οι Λέοντες με τα Βουβάλια και τα Βόϊδια και επνίγονταν». Έπειτα, εξαπέλυσε εκατό χιλιάδες ελέφαντες, αλλά και αυτοί εξουδετερώθηκαν, γιατί οι ιππείς τού Αλέξανδρου είχαν κουδούνια στα άλογά τους και οι ελέφαντες τρομοκρατήθηκαν. Επιπλέον, πεζοί στρατιώτες είχαν αναλάβει να κόβουν τα πόδια των ελεφάντων. Στο μεταξύ, ο Φιλόνης και ο Σέλευκος, δύο στρατηγού τού Αλέξανδρου, έρχονται με ενισχύσεις, και ο Πόρος ηττάται. Αλλά, εντός ολίγου, λαμβάνει και αυτός ενισχύσεις, αλλά η μάχη αλλάζει μορφή. Τώρα, μονομαχούν ο Πόρος με τον Αλέξανδρο, και ο Πόρος φονεύεται.

Ο Αλέξανδρος εγκαθίσταται στα ανάκτορα του Πόρου και, αφού ξεκουράστηκε τόσο αυτός όσο και ο στρατός του, επί ένα έτος, εκστρατεύει κατά των Αμαζόνων, αλλά και αυτές δηλώνουν υποταγή, οπότε ο Αλέξανδρος εκστρατεύει κατά του Βομήτρου, Βασιλιά της Ουρμελίας, τον οποίο κατανικά. Από εκεί, μεταβαίνει σ’ έναν τόπο πετρώδη, όπου κατοικούσαν άνθρωποι μυαροί, δέκα επτά φυλές.

Οι μυαροί αυτοί ήταν Γότθοι, Μαγγόδοι, Ανάγες, Αγώκοι, Εξάνθειοι, Ανθρωποφάγοι, Κυνοκέφαλοι, Φάρδειοι, Αλενέοι, Φυσονίκαιοι, Ασίνεοι, Δαραίοι, Δεφαρείς, Φυτηναίοι, Θελματαίοι, Μαρμύθαι και Αγριμάνθεοι. Τους κατατροπώνει ο Αλέξανδρος και αυτούς και από εκεί μεταβαίνει στη Γη των Αμαστριδών, όπου αυθέντης ήταν ο Κονταυλούσης, γιος της Κανθάκης, βασίλισσας της Νουβίας. Ο Αλέξανδρος μεταβαίνει έπειτα στην Κανδάκη, περίφημη για τα πλούτη της. Η Κανδάκη δείχνει μεγάλη αγάπη για τον Αλέξανδρο, που τον περιποιείται σαν γιο της, και θέλει να τον κρατήσει κοντά της. Ο Αλέξανδρος, όμως, κατόπιν συμβουλής τού Πτολεμαίου, του Φιλοίη και του Αντιόχου επιστρέφει στην Περσία. Έμεινε εκεί ένα χρόνο και, ακολούθως, πήγε στη Βαβυλώνα. Εκεί, είδε το όραμα του θανάτου του:

«Πηγαινάμενος εις την Βαβυλώνα εις το πρώτον κονάκι, είδεν ο Αλέξανδρος τον Προφήτην Ιερεμίαν εις τον ύπνον του, ο οποίος του είπεν: Ετοιμάσου, Αλέξανδρε, να έλθης εις τον ετοιμασμένον σου τόπον, διατί εκπληρώθησαν αι ημέραι της ζωής σου, και από τους φίλους σου θέλεις λάβη θάνατον. Σύρε εις την Βαβυλώνα να διορθώσεις το Βασίλειόν σου ομού με τα φουσάτα σου».

Και μόλις τελείωσε τους λόγους τούτους, ο Προφήτης Ιερεμίας έγινε άφαντος.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου