ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Στρατιωτικές σχολές: Αιτήσεις συμμετοχής και επισημάνσεις

στρατιωτικές-σχολές-αιτήσεις-συμμετ-152860

Του Δημήτρη Χρυσόπουλου, Φιλόλογου – Ιστορικού

Μία από τις πιο σημαντικές εκκρεμότητες που υπάρχουν στην τελική ευθεία για τις πανελλαδικές είναι οι προκαταρκτικές εξετάσεις που αφορούν την εισαγωγή στις στρατιωτικές σχολές. Για το λόγο αυτό μέσα από την πάντα φιλόξενη στήλη του «ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΥ» θα προσπαθήσουμε να επισημάνουμε τα πιο σημαντικά πράγματα που πρέπει να έχει στο μυαλό του κάθε υποψήφιος καθότι αυτές τις ημέρες τρέχει η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών.

Αρχικά, πρέπει να τονιστεί ότι οι αιτήσεις για τις στρατιωτικές σχολές ξεκίνησαν να υποβάλλονται από την Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2022 και συνεχίζονται έως και την Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 24:00. Ολόκληρη η διαδικασία πραγματοποιείται πλήρως ηλεκτρονικά μπαίνοντας στην ιστοσελίδα https://www.asei-assy.mil.gr  Κάθε υποψήφιος εγγράφεται στην εφαρμογή χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου και διαχειρίζεται προσωπικά την αίτησή του (επεξεργασία, προσωρινή αποθήκευση, οριστικοποίηση, μεταφόρτωση εγγράφων, αποστολή) πλήρως ηλεκτρονικά. Η εφαρμογή περιλαμβάνει αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης και υποβολής των δικαιολογητικών και είναι διασυνδεμένη με αντίστοιχο ηλεκτρονικό κόμβο του ΥΠΑΙΘ, για την αυθεντικοποίηση των στοιχείων του υποψηφίου.

Όσοι, λοιπόν, έχουν τα απαιτούμενα προσόντα και επιθυμούν τη συμμετοχή τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις για μία ή περισσότερες στρατιωτικές σχολές, πρέπει αφενός να δηλώσουν αυτές στο μηχανογραφικό δελτίο του ΥΠΑΙΘ, αφετέρου να υποβάλλουν με μεταφόρτωση (upload) μέσω της σχετικής εφαρμογής, εντός της προθεσμίας, μια πλήρη σειρά των απαιτούμενων δικαιολογητικών (αναγράφονται λεπτομερώς στο παράρτημα «ΣΤ» της εγκυκλίου). Ειδικότερα, πρέπει να υποβληθούν η αίτηση – υπεύθυνη δήλωση υποψηφίου, το δελτίο υγειονομικής εξέτασης υποψηφίου που θα προσκομιστεί στο εξεταστικό κέντρο την πρώτη ημέρα των υγειονομικών εξετάσεων (δεν μεταφορτώνεται στην ηλεκτρονική αίτηση), πιστοποιητικό γέννησης ή ιθαγένειας ή οποιοδήποτε πιστοποιητικό, το οποίο εκδίδεται από δημόσια αρχή και αποδεικνύει την ιθαγένεια. Επιπρόσθετα, σκόπιμο κρίνεται να υπογραμμιστεί ότι υφίσταται η δυνατότητα άντλησης των ανωτέρω πιστοποιητικών μέσω χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται από τη διαδικτυακή πύλη του δημοσίου «gov.gr».

Επίσης, οι υποψήφιοι της Σχολής Ικάρων (ΣΙ) (όλων των τμημάτων της) πρέπει επιπλέον, υποχρεωτικά να υποβάλουν πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από το κράτος, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, που θα βεβαιώνει τη γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Β2 του ευρωπαϊκού πλαισίου γλωσσομάθειας. Επιπρόσθετα, εφόσον ο υποψήφιος υπάγεται σε μία από τις ειδικές κατηγορίες, χρειάζονται μερικά ακόμη δικαιολογητικά, όπως αναλύονται στο παράρτημα «Β» της εγκυκλίου του υπουργείου.

Η αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, η οποία αποτελεί και προαπαιτούμενο δικαιολογητικό, εκτυπώνεται συμπληρωμένη από τον υποψήφιο, υπογράφεται από τον ίδιο και από τον έχοντα την επιμέλεια ή επιτροπεία (σε περίπτωση ανήλικου υποψήφιου), θεωρείται για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή και μεταφορτώνεται ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής, μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά. Σε κάθε περίπτωση, αρκεί η υπογραφή από τον ένα τουλάχιστον γονέα ή κηδεμόνα ή τον ασκούντα επιμέλεια ή επιτροπεία. Τόσο η αίτηση όσο και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά ελέγχονται από το εξεταστικό κέντρο, στο οποίο επιθυμεί να εξεταστεί ο κάθε υποψήφιος, ενώ μετά την καταληκτική ημερομηνία, δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής, καθόσον η σχετική εφαρμογή απενεργοποιείται…

Φέτος, τα εξεταστικά κέντρα, με μέριμνα των οποίων θα διεξαχθούν οι

προκαταρκτικές εξετάσεις των υποψηφίων για όλες τις στρατιωτικές σχολές, είναι η ΣΣΕ (στη Βάρη Αττικής), η ΣΝΔ (στον Πειραιά), η ΔΑΕ (στη Δεκέλεια Αττικής), η ΣΣΑΣ (στη Θεσσαλονίκη) και η ΣΜΥ (στα Τρίκαλα). Η επιθυμία επιλογής του εξεταστικού κέντρου στο έντυπο της αίτησης αφορά μόνο στον τόπο προτίμησης, στον οποίο επιθυμεί να εξεταστεί ο υποψήφιος. Επίσης, σύμφωνα με την εγκύκλιο, τονίζεται ότι οι υποψήφιοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι να μάθουν αν τα δικαιολογητικά τους έγιναν δεκτά ή όχι (μέσω της εφαρμογής) και να τα συμπληρώσουν, αν απαιτείται, με τον έλεγχο των

δικαιολογητικών να γίνεται από τα εξεταστικά κέντρα, όπως προβλέπουν οι

οργανισμοί λειτουργίας τους, όπως επίσης και να ενημερωθούν τόσο για το χρόνο όσο και για τον τόπο διεξαγωγής των εξετάσεων.

Φυσικά, θα ήταν παράλειψη να μην επισημάνουμε ότι σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος στην αίτηση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν δήλωσε επιθυμία για τις στρατιωτικές σχολές μπορεί σε συμμετάσχει αρκεί να ακολουθήσει τη διαδικασία που έχει ανακοινωθεί αυτές τις ημέρες από το αντίστοιχο υπουργείο. Αντίθετα, αν κάποιος υποψήφιος στην αίτηση – δήλωση του περασμένου Νοεμβρίου δεν δήλωσε ότι επιθυμεί να εξεταστεί σε ειδικό μάθημα, δεν θα καταφέρει να εξεταστεί σε αυτό, ενώ αν δήλωσε εξέταση σε ειδικό μάθημα και τελικά δεν εξεταστεί, απλώς θα αποκλειστεί από τα τμήματα που απαιτούν εξέταση σε αυτό…

Για όλους εκείνους τους υποψήφιους που θα συμμετέχουν για το 10% των θέσεων χωρίς να εξεταστούν εκ νέου στις πανελλαδικές εξετάσεις πρέπει να τονιστεί ότι μπορούν να διεκδικήσουν και φέτος την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, υποβάλλοντας κατευθείαν μηχανογραφικό δελτίο. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση που επιθυμούν την εισαγωγή τους σε κάποια από τις στρατιωτικές – αστυνομικές σχολές, πυροσβεστική, λιμενικό και ΑΕΝ είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση στο αρμόδιο υπουργείο ώστε να συμμετάσχουν στις προκαταρκτικές εξετάσεις που θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα.

Τέλος, επειδή ο κορωνοϊός συνεχίζει να μας ταλαιπωρεί ακόμη καθημερινά, προβλέπεται ότι για όσους υποψηφίους νοσήσουν κατά τις προκαταρκτικές εξετάσεις, θα προγραμματιστούν επιπλέον δύο εβδομάδες για σχετικές δοκιμασίες – εξετάσεις, στο τέλος του αρχικά καθορισμένου διαστήματος διεξαγωγής αυτών (που φέτος, ως γνωστόν, θα γίνουν την άνοιξη). Ωστόσο, για να υλοποιηθεί κάτι τέτοιο, όπως είναι λογικό, απαιτείται η προσκόμιση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών νόσησης.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου