ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

ΓΑΜΟΣ: Πτυχίο Ζωής

γαμοσ-πτυχίο-ζωής-1043446

Του Τάσου Γ. Καπουρνιώτη, Αρχιτέκτονα [email protected]

ΓΑΜΟΣ: ονομάζεται η τελετή και τα συναφή παραστατικά της, με την οποία επιτρέπεται και αναγνωρίζεται μια νόμιμη γενετήσια ένωση μεταξύ ενός άνδρα και μιας γυναίκας που θα οδηγήσει στη δημιουργία μιας οικογένειας.

Πρόκειται για μια τελετουργία που σφραγίζει το πέρασμα του ατόμου από μια κατάσταση σε μια άλλη.

Επίσης, ο όρος δηλώνει όχι μόνο την ελευθερία σύναψης, αλλά και την νομιμοποίηση μιας διαχρονικά επιδιωκόμενης ενστικτώδους γενετήσιας ένωσης.

Έτσι πρόκειται για έναν θεσμό, ο οποίος προσδιορίζεται ως η κοινωνικά αναγνωρισμένη ένωση ενός άνδρα και μιας γυναίκας με σκοπό την δημιουργία απογόνων.

Ο ΓΑΜΟΣ είναι ζωτικός θεσμός για την κοινωνία.

ΠΤΥΧΙΟ: επίσημος τίτλος με τον οποίο μία σχολή, ιδίως ανώτατη, βεβαιώνει ότι κάποιος έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του σ΄ αυτήν με την απόδοση ενός σχετικού εγγράφου.

Για την απόκτηση ΠΤΥΧΙΟΥ ο καθένας που έχει τις κατάλληλες ικανότητες, πρέπει να παρακολουθήσει κάποια χρόνια σπουδών, ανάλογα με τη σχολή ειδίκευσης που έχει επιλέξει.

Ολοκληρώνοντας τις σπουδές του δικαιωματικά παίρνει ΠΤΥΧΙΟ έχοντας επιτύχει στα προβλεπόμενα μαθήματα.

Έτσι συμβαίνει και στον ΓΑΜΟ τον δικαιούνται όλοι όσοι είναι ικανοί για αναπαραγωγή.

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ: είναι η βιολογική διαδικασία με την οποία παράγεται κάθε νέος οργανισμός.

Η αναπαραγωγή είναι θεμελιώδες χαρακτηριστικό της ζωής.

Γενικά, οι πιο περίπλοκοι οργανισμοί αναπαράγονται και αυτό γίνεται σεξουαλικά.

Για να επιτευχθεί αυτό απαιτείται η σεξουαλική αλληλεπίδραση δυο οργανισμών και φυσιολογικά έναν από κάθε φύλο.

Τα δύο φύλα είναι το Αρσενικό και το Θηλυκό.

Μετά από όλα αυτά που έκλεψα από το διαδίκτυο ας έρθουμε στα δικαιώματα και την ισότητα του ατόμου, για τα οποία πολύς λόγος γίνεται και προβάλουν σαν τις αιτίες δημιουργίας του συγκεκριμένου Νόμου.

Η Αρχή της Ισότητας είναι η κατάσταση στην οποία όλα τα άτομα σε μια συγκεκριμένη κοινωνία έχουν ίσα δικαιώματα και ελευθερίες, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών δικαιωμάτων και της ισότητας ευκαιριών και είναι η βασική αρχή για το δημοκρατικό πολίτευμα.

Οι άνθρωποι είναι ίσοι αλλά και διαφορετικοί.

Πιο συγκεκριμένα είναι ίσοι στα δικαιώματα ζωής, ελευθερίας αξιοπρέπειας, περιουσίας, εκπαίδευσης, παιδείας, εργασίας κ.ά.

Τα παραπάνω δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα από νομοθετικές διατάξεις σε όλα τα πολιτισμένα κράτη.

Αντίθετα οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί σε μια σειρά από εξωτερικά – σωματικά χαρακτηριστικά, όπως το φύλο, το χρώμα του δέρματος, των μαλλιών και των ματιών, αλλά και πολιτισμικά, όπως είναι η γλώσσα, η θρησκεία, τα ήθη, τα έθιμα και ο τρόπος ζωής.

Επομένως, η ισότητα και η διαφορετικότητα δεν είναι πράγματα αντιφατικά αλλά συμπληρωματικά.

Όλοι οι άνθρωποι έχουν ίσα δικαιώματα, αφού έχει καταρριφθεί οποιαδήποτε έννοια φυλετικού ή κοινωνικού ρατσισμού.

Πιο συγκεκριμένα με τη λέξη ισότητα εννοούμε την ισότητα ενώπιον του νόμου, στην εύρεση εργασίας, στο δικαίωμα ίδιας αμοιβής για ίδια εργασία, των ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση, ίδιας περίθαλψης, ίδιων δικαιωμάτων στην ελευθερία της έκφρασης και της σκέψης και ίδια πολιτικά δικαιώματα.

Επιπλέον, όλοι χαίρουν σεβασμού στην ελευθερία, στην αξιοπρέπεια, στην περιουσία και κυρίως στη ζωή.

Ας έρθουμε όμως στα στοιχεία του τίτλου….

ΠΤΥΧΙΟ σύμφωνα με τα πιο πάνω περι δικαιωμάτων έχει δικαίωμα να πάρει ο καθένας αρκεί να έχει αποδείξει στην πράξη την δυνατότητα.

Η λογική που προέρχεται από την βιολογία λέει πως το ίδιο πρέπει να συμβαίνει και σε ότι αφορά την σύναψη ΓΑΜΟΥ.

Πολύ απλά ΕΙΝΑΙ!… απαραίτητη η ύπαρξη ενός άνδρα και μιας γυναίκας.

Αυτό υφίσταται από την εμφάνιση κάθε ζωντανού οργανισμού και δεν έχει να κάνει με Θρησκείες, Ταμπού ή οτιδήποτε άλλο δεσμευτικό.

Όλα αυτά καθιερώθηκαν συμπληρωματικά εκ των υστέρων για τον περιορισμό της πολυγαμίας, την διατήρηση και οργάνωση με αρχές της οικογένειας.

Αν οι ομόφυλοι θέλουν να κατοχυρώσουν την σχέση τους ας το κάνουν διαφορετικά, έχουν κάθε δικαίωμα ας το επιδιώξουν, μπορούν όπως και η Νομοθεσία είναι υποχρεωμένη να τους βοηθήσει.

Το μπαστάρδεμα (στην λαϊκή) του ΓΑΜΟΥ, γιατί αυτό επιχειρείται δεν πρέπει να γίνει.

Αφού όμως μιλάμε για δικαιώματα ας δούμε και ποιων δικαίωμα είναι ο ΓΑΜΟΣ… μα πολύ απλά σύμφωνα με την ΦΥΣΗ των ετερόφυλων και έτσι πρέπει να μείνει.

Οι Λοάτκι έχουν κάθε δικαίωμα ύπαρξης και σεβασμού κανένας δεν τους το αναιρεί, όμως έχουν ξεκινήσει στραβά.

Μήπως θα έπρεπε να ζητήσουν και επιδιώξουν τον σεβασμό που δικαιούται ο καθένας τους και να μην αποτελούν αντικείμενα χλευασμού με την συνεχή παρουσία τους στα διάφορα σήριαλ, εκπομπές κλπ.

Ο γάμος είναι η συνέχεια η ραχοκοκαλιά της ανθρωπότητας μέρος της οποίας αποτελούν και οι ίδιοι.

Το κάθε ΠΤΥΧΙΟ το παίρνουν όσοι το δικαιούνται αρκεί να έχουν τα κατάλληλα εχέγγυα.

Εγγραφείτε στο Newsletter του Ταχυδρόμου